We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad.

Dinsdag 22 augustus beginnen we het schooljaar volgens traditie met de jaaropening in de Octogoon, volgens onderstaand schema. Na de jaaropening maken de leerlingen kennis met hun mentor.

09.00 uur  leerjaar 2
10.00 uur  leerjaar 3
11.00 uur  leerjaar 1
12.00 uur  leerjaar 4
13.00 uur  leerjaar 5 en 6

Woensdag 23 augustus starten voor alle klassen de lessen volgens rooster met uitzondering van de brugklassen. De brugklassen volgen een introductieprogramma t/m vrijdag 25 augustus.

Meer informatie is terug te vinden in de brief die naar de ouder(s)/verzorger(s) is verstuurd.
In de Jaaragenda voor schooljaar 23-24 staat alle belangrijke data vermeld.