Hoogstpersoonlijk.

 

 

 

 

 

 

Hofstad Lyceum zoekt een afdelingsleider bedrijfsvoering.

De afdelingsleiders vormen samen met de rector het managementteam van de school. De afdelingsleider bedrijfsvoering geeft leiding aan 18 tot 25 medewerkers en draagt verantwoordelijkheid voor enkele schoolbrede dossiers uit de directieportefeuille. Deze dossiers zullen zich met name op het bedrijfsmatige vlak bevinden, zoals de formatie (inzet van medewerkers), (jaar)planning, roosterzaken, financiën, kwaliteit, ICT en gebouw. Daarnaast speelt de afdelingsleider bedrijfsvoering een belangrijke rol in de onderwijsontwikkeling en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

Meer informatie vindt u op Meesterbaan. Daar kunt u ook reageren op deze vacature.

 

 

Onze sectie Nederlands zoekt versterking door een creatieve, eerstegraadsbevoegde docent die een stevige neerlandistische basis weet te combineren met belangstelling voor onderwijsontwikkeling. Het gaat om lessen in zowel onder- als bovenbouwklassen havo en vwo, met de nadruk op de bovenbouw.

Ook op deze vacature kunt u alleen reageren via Meesterbaan.