Hoogstpersoonlijk.

 

 

 

 

 

 

Lucas VO Den Haag zoekt per 1 januari 2020 een rector voor Hofstad Lyceum

 

Functie

Onze toekomstige rector is ondernemend en slagvaardig, heeft hart voor de leerlingen en oog voor kwaliteit en talent. Hij/zij is het boegbeeld van de school, is integraal verantwoordelijk voor het beleid van Hofstad Lyceum en maakt tevens deel uit van het team van schoolleiders van Lucas Onderwijs VO, regio Den Haag.

Neemt u de uitdaging aan om rector te worden van onze dynamische school? Vindt u het interessant om op een creatieve manier de visie van onze school te vertalen naar een krachtig, onderwijskundig concept, dat past bij onze doelgroep?

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 14 volgens de cao voor het voortgezet onderwijs.
Bij bewezen geschiktheid behoort schaal 15 tot de mogelijkheden.

 

Organisatie

Hofstad Lyceum is een UNESCO-school voor gymnasium, atheneum en havo. Er is een sterke afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO/IB).
De school heeft een stabiel leerlingenaantal van rond de 1000 leerlingen en ca. 100 medewerkers.

 

Meer informatie

Via deze link kunt u het informatiepakket downloaden.
In het informatiepakket is opgenomen de profiel en situatieschets, schoolgids editie 2018-2019, meerjaren-schoolplan editie 2018, testimonialboekje ‘hoogstpersoonlijk’, wervingsmateriaal ‘hoogstpersoonlijk’, de Koersbeweging 2022 van Lucas Onderwijs en het managementstatuut VO Lucas Onderwijs. Meer informatie over de school kunt u vinden op www.hofstadlyceum.nl en www.scholenopdekaart.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 2 juli 2019 en worden gevoerd met de gecombineerde benoemingscommissie/benoemingsadviescommissie en met een leerlingenpanel.

De tweede gespreksronde is gepland op vrijdag 12 juli 2019.

Een assessment behoort tot de procedure. Dit vindt plaats op donderdag 4 of vrijdag 5 juli 2019.

Uw brief en cv kunt u sturen naar vacature@lvodh.nl  t.a.v. mw. D.M.J. Rogier-van den Bos onder vermelding van ‘vacature rector Hofstad Lyceum’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.B. van Dam (regiodirecteur Lucas VO Den Haag) via het telefoonnummer 06-10807270.

We zien uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 23 juni 2019 tegemoet.

 

 

 

 

Tevens heeft Hofstad Lyceum per 1 augustus een vacature voor een docent levensbeschouwing. Omvang: 0,56, waarvan enkele uren structureel, dus tijdelijk met uitzicht op vast, en een deel vervanging dus alleen tijdelijk Bevoegdheid: lerarenbevoegdheid, bij voorkeur bevoegd docent Gl, eventueel solliciteren met andere relevante lerarenopleiding, eerstegraads. Inschaling: LB/LC Klassen: onderbouw/bovenbouw, havo/vwo, klassen in overleg Reageren tot: 24 juni Opmerking: Het vak levensbeschouwing heeft een prominente plaats in onze school. Het geeft uiting aan een belangrijk onderdeel van onze visie. Wij zetten diversiteit in als kracht. We zoeken die via het vak levensbeschouwing deze kernwaarde verdieping kan geven.

U kunt solliciteren via Meesterbaan.