Ouderraad

De ouderraad (OR) is een aanspreekpunt voor ouders. De raad bestaat uit ongeveer twaalf ouders van leerlingen uit bijna alle leerjaren. De OR is in gesprek met de schoolleiding over wat er onder de ouders speelt en denkt namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze school. De OR vergadert ongeveer eens in de zes weken en is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school. Daarnaast bieden de leden ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden en het Open Huis. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond.

Contact is mogelijk via:
ouderraad@hofstadlyceum.nl