Brochures 2022
Ouderbrochure 2022-2023


Leerlingfolder 2021-2022

 

Aanmeldingsprocedure 2022-2023

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar. Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (30 juni t/m 6 juli 2022), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmelden
Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op 12 februari 2022 en sluit op 25 februari 2022. U kunt uw kind bij ons aanmelden door het BOVO-formulier met het advies van de basisschool en de voorkeurslijst van de middelbare scholen bij de schooladministratie in te leveren. Dit kan vanaf maandag 14 februari t/m vrijdag 25 februari, tussen 9.00 en 16.00 uur. U krijgt dan een bevestiging. Ouders die het digitale BOVO-formulier invullen, krijgen automatisch een bevestiging.

Donderdag 7 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief over het toelatingsbesluit.

Inschrijven
Als uw kind geplaatst is op Hofstad Lyceum kan de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. U vult hiervoor het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum in. Dit formulier is vanaf 8 april te vinden op onze website. Daarna volgt een intakegesprek op school waarin de inschrijfprocedure wordt afgerond en nader kennisgemaakt zal worden. De uitnodiging voor de intakegesprekken ontvangt u met de brief over het toelatingsbesluit.

Aantal plaatsen en type brugklassen
Voor het schooljaar 2022-2023 heeft Hofstad Lyceum 210 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Leerlingen met een vwo-advies kunnen naast het reguliere vwo kiezen voor de gymnasiumstroom, tweetalig onderwijs (TTO) of de Gifted-klas. Voor het TTO en de Gifted-klas moet een selectietoets (TTO toets) gemaakt worden.

De keuze voor gymnasium en de Gifted-klas kunt u aangeven op het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum. De selectiecriteria voor de Gifted-klas vindt u op de website. Leerlingen met een vwo-advies worden altijd toegelaten tot de gymnasiumstroom.

In de brugklas hebben we plaats voor 57% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 30 plaatsen voor TTO en 30 plaatsen voor de Gifted-klas) en 43% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vwo Gifted-klas3014vwo
vwo/gymnasium tto3014vwo
vwo/gymnasium6029vwo
havo/vwo9043havo, havo t/m vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.

Voor het TTO geldt bovendien dat een leerling een toets met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 2 februari 2022 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 1 februari via het formulier op de website opgeven. De uitslag van de test is uiterlijk maandag 14 februari 2022 bekend.

Bij overaanmelding vindt er loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben (half- stief-) broers of (half- stief-) zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de coördinator Passend Onderwijs en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 7 april 2022 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben aangemeld een brief over het toelatingsbesluit.

 

 

 

 

Brochures 2022
Ouderbrochure 2022-2023


Leerlingfolder 2021-2022