Aanmelden brugklas 2021-2022

AANMELDINGSPROCEDURE

Aanmelden
Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op zaterdag 13 februari 2021 en sluit op vrijdag 5 maart 2021. U kunt uw kind bij ons aanmelden door het BOVO-formulier met het advies van de basisschool en de voorkeurslijst van middelbare scholen in te leveren.

Vanwege de corona-maatregelen kan dit alleen op de volgende manieren:

  • Per e-mail versturen naar administratie@hofstadlyceum.nl
  • Per post verzenden naar Hofstad Lyceum, t.a.v. Administratie
    Colijnplein 9, 2555 HA  Den Haag
  • In de brievenbus van de school deponeren, t.a.v. Administratie

U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging per post.

Ouders die het digitale BOVO-formulier invullen, krijgen automatisch een bevestiging. Donderdag 16 april 2021 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief over het toelatingsbesluit.

Komt u van een andere regio en wilt u uw kind op Hofstad Lyceum aanmelden? U kunt via administratie@hofstadlyceum.nl het blanco aanmeldformulier BOVO-formulier aanvragen. U vult het formulier in en levert dit samen met het advies van de basisschool in op Hofstad Lyceum.

Ouders die hun kind willen aanmelden voor het gymnasium doen dit door zich aan te melden voor vwo. Indien uw kind de combinatie tweetalig onderwijs en gymnasium wil gaan doen kiest u voor tweetalig onderwijs. In april vinkt u op het schooleigen aanmeldformulier het vakje ‘gymnasium’ aan.

Ouders die hun kind willen aanmelden voor de Gifted-klas doen dit door zich aan te melden voor tweetalig vwo op Hofstad Lyceum. Maak daarnaast in een mail aan info@hofstadlyceum.nl bekend dat het om een aanmelding voor de specifieke Gifted-klas gaat. In april vinkt u op het schooleigen aanmeldformulier het vakje ‘Gifted-klas’ aan.

 

Inschrijven
Als uw kind geplaatst is op Hofstad Lyceum kan de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. U vult hiervoor het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum in. Dit formulier is vanaf 16 april te vinden op onze website. Daarna volgt een intakegesprek op school waarin de inschrijfprocedure wordt afgerond en nader kennisgemaakt zal worden. Tijdens dit gesprek ontvangen we graag een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van uw kind. De intakegesprekken zullen in de middag en in het begin van de avond plaatsvinden vanaf 10 mei.

Aantal plaatsen en type brugklassen
Voor het schooljaar 2021-2022 heeft Hofstad Lyceum 180 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 50% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 30 plaatsen voor TTO) en 50% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vwo tto3017vwo
vwo6033vwo
havo/vwo9050havo, havo t/m vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.
Voor het TTO geldt bovendien dat een leerling een test met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 10 februari januari 2021 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 9 februari via de website opgeven. Uiterlijk 5 februari volgt bericht of de test op school of online zal plaatsvinden. De uitslag van de test wordt 1 maart 2021 bekend gemaakt.

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. Bij overaanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben (half- stief-) broers of (half- stief-) zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 16 april 2021 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben aangemeld een brief over definitieve plaatsing.