Aanmelden brugklas 2021-2022

AANMELDINGSPROCEDURE

Aanmelden
Vrijdag 16 april hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een brief ontvangen met het toelatingsbesluit. Hiermee is de eerste aanmeldperiode afgerond.

Tweede aanmeldperiode
De tweede aanmeldperiode is van 19 t/m 23 april 2021. Op http://scholenwijzer.denhaag.nl staat van zaterdag 17 april 10.00 uur een overzicht van de beschikbare plaatsen. U kunt uw kind bij ons aanmelden door het BOVO-formulier met het advies van de basisschool en de (nieuwe) voorkeurslijst van middelbare school in te leveren. Dat kan op de volgende manieren:

U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging per post.
Woensdag 12 mei ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief of het toelatingsbesluit.

Restperiode
Vanaf dinsdag 18 mei kunt u uw kind aanmelden indien er nog plek is. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er sprake is van overaanmelding, dan worden alle aanmeldingen van dinsdag 18 mei tot 17.00 uur behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen en wordt er geloot. Uiterlijk woensdag 19 mei om 10.00 uur worden de betreffende ouders geïnformeerd over de uitkomst van de loting.

 

Inschrijven
Als uw kind geplaatst is op Hofstad Lyceum kan de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. U vult hiervoor het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum in. Dit formulier is vanaf 16 april te vinden op onze website. Na het invullen van het inschrijfformulier maakt u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, dat op school plaats vindt, zal de inschrijfprocedure wordt afgerond en nader kennisgemaakt zal worden. Het is belangrijk dat u een document of pas meeneemt waar het burgerservicenummer van de leerling op staat. De intakegesprekken zullen in de middag en in het begin van de avond plaatsvinden op woensdag 12, maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 mei.

Aantal plaatsen en type brugklassen
Voor het schooljaar 2021-2022 heeft Hofstad Lyceum 180 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 50% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 30 plaatsen voor TTO) en 50% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vwo tto3017vwo
vwo6033vwo
havo/vwo9050havo, havo t/m vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.
Voor het TTO geldt bovendien dat een leerling een test met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 10 februari januari 2021 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 9 februari via de website opgeven. Uiterlijk 5 februari volgt bericht of de test op school of online zal plaatsvinden. De uitslag van de test wordt 1 maart 2021 bekend gemaakt.

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. Bij overaanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben (half- stief-) broers of (half- stief-) zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 16 april 2021 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben aangemeld een brief over definitieve plaatsing.