Informatie 2024


Ouderbrochure


Leerlingfolder

 

Aanmeldingsprocedure 2024-2025

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar.
Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling.

De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de regio Haaglanden.

Aanmelden
Vanaf 18 maart tot en met zondag 31 maart 2024 kunt u uw kind bij ons aanmelden via het digitale aanmeldformulier in Onderwijs Transparant. Aanmelden kan zodra u het definitieve schooladvies is gegeven. Alle informatie hierover ontvangt u van de basisschool.

Voorrangsregels
Bij over-aanmelding vindt er loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben (half- stief-) broers of (half- stief-) zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Bericht van plaatsing na 1e ronde
Op woensdag 15 mei 2024 tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangt u vanuit de BOVO bericht over de plaatsing van uw kind. Na woensdag 15 mei ontvangt u ook een brief over de plaatsing op Hofstad Lyceum via de post. Leerlingen die niet zijn geplaatst op de school van hun eerste keuze worden via de centrale loting en matching geplaatst op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Tweede aanmeldperiode
Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede ronde van aanmelden. Ouders en leerling heroriënteren zich en maken een nieuwe voorkeurslijst. Op http://scholenwijzer.denhaag.nl staat vanaf vrijdag 17 mei 2024 vanaf 17.00 uur een overzicht van de beschikbare plaatsen.

Van dinsdag 21 mei tot en vrijdag 24 mei 2024 kunt u uw kind bij ons aanmelden via het digitale aanmeldformulier in Onderwijs Transparant.
Vrijdag 31 mei 2024 ontvangt u na 15.00 uur vanuit de BOVO bericht over de plaatsing van uw kind. Na vrijdag 31 mei ontvangt u ook een brief over de plaatsing op Hofstad Lyceum via de post.

Restperiode
Vanaf woensdag 5 juni 2024 kunt u uw kind aanmelden indien er nog plek is. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er sprake is van overaanmelding, dan worden alle aanmeldingen van woensdag 5 juni tot 17.00 uur behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen en wordt er geloot. Uiterlijk donderdag 6 juni 10.00 uur worden de betreffende ouders geïnformeerd over de uitkomst van de loting.

Op http://scholenwijzer.denhaag.nl staat vanaf dinsdag 4 juni 2024 vanaf 17.00 uur een overzicht van de beschikbare plaatsen.

Inschrijven
Als uw kind geplaatst is op Hofstad Lyceum kan de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. U vult hiervoor het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum in. Dit formulier is vanaf 15 mei 15.00 uur te vinden op onze website. In de brief over de plaatsing op Hofstad Lyceum vindt u waar en wanneer u het inschrijfformulier moet inleveren.

Aantal plaatsen en type brugklassen
Voor het schooljaar 2023-2024 heeft Hofstad Lyceum 210 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Leerlingen met een vwo-advies kunnen naast het reguliere vwo kiezen voor de gymnasiumstroom, tweetalig onderwijs (TTO) of de Gifted-stroom. Voor het TTO en de Gifted-stroom moet een selectietoets (TTO toets) gemaakt worden. De keuze voor gymnasium en de Gifted-stroom kunt u aangeven op het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum. De selectiecriteria voor de Gifted-stroom vindt u op de website. Leerlingen met een vwo-advies worden altijd toegelaten tot de gymnasiumstroom.

In de brugklas hebben we plaats voor 57% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 30 plaatsen voor TTO en 30 plaatsen voor de Gifted-stroom) en 43% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vwo/gymnasium tto6028,6vwo
vwo/gymnasium6028,6vwo
havo/vwo9042,9havo, havo t/m vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool. Voor het TTO geldt bovendien dat een leerling een toets met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 6 maart 2024. Leerlingen die willen deelnemen aan deze test, moeten zich uiterlijk dinsdag 5 maart opgeven via het formulier op de website. Uiterlijk 22 maart 2024 wordt de uitslag van de test bekendgemaakt.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de coördinator Passend Onderwijs en de rector, besluit over definitieve plaatsing.

 

Informatie 2024


Ouderbrochure


Leerlingfolder