Informatie 2023


Ouderbrochure 2023-2024


Leerlingfolder 2023-2024

 

Aanmeldingsprocedure 2023-2024

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar. Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (6 juli 2023), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

 

Eerste aanmeldperiode
11 februari t/m 24 februari 2023

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. U kunt uw kind bij ons aanmelden door het digitale BOVO-formulier met het advies van de basisschool en de voorkeurslijst van de middelbare scholen in te vullen op het BOVO-platform. U krijgt hiervan automatisch een bevestiging.

Meer informatie over het digitale BOVO-formulier leest u in de flyer.

Indien een BOVO-formulier per post of in de brievenbus van school wordt ingeleverd (Hofstad Lyceum, t.a.v. Administratie, Colijnplein 9, 2555HA Den Haag) zal de bevestiging per e-mail of post aan u verstuurd worden.
Aanmeldingen van buiten de BOVO regio Haaglanden kunnen via het aanmeldformulier van de basisschool worden ingediend.

Woensdag 5 april na 15.00 uur staat voor ouder(s)/verzorger(s) die digitaal hebben aangemeld een bericht over het toelatingsbesluit op het BOVO-platform.
Ouder(s)/verzorger(s) die de aanmelding per post of in de brievenbus van school hebben ingeleverd ontvangen op 6 april bericht over het toelatingsbesluit.

Hiermee is de eerste aanmeldperiode afgerond.

 

Tweede aanmeldperiode
11 april t/m 14 april 2023

Op http://scholenwijzer.denhaag.nl staat vanaf zaterdag 8 april 10.00 uur een overzicht van de beschikbare plaatsen. U kunt uw kind bij ons aanmelden door het BOVO-formulier met het advies van de basisschool en de (nieuwe) voorkeurslijst van middelbare school in te leveren. Dat kan op de volgende manieren:

  • Het formulier inleveren op school bij de administratie, tussen 8.15 – 16.30 uur. U ontvangt dan direct een bevestiging van de administratie.
  • Per e-mail versturen naar administratie@hofstadlyceum.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail.

21 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief over het toelatingsbesluit.

 

Restperiode
Vanaf zaterdag 22 april om 10.00 uur staan de beschikbare plekken in een overzicht op de digitale scholenwijzer. Vanaf 9 mei kunt u uw kind aanmelden indien er nog plek is. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er sprake is van overaanmelding, dan worden alle aanmeldingen van dinsdag 10 mei tot 17.00 uur behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen en wordt er geloot. Uiterlijk woensdag 11 mei om 10.00 uur worden de betreffende ouders geïnformeerd over de uitkomst van de loting.

 

Inschrijven
Als uw kind geplaatst is op Hofstad Lyceum kan de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. U vult hiervoor het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum in. Dit formulier is vanaf 5 april 15.00 uur te vinden op onze website. Daarna volgt een intakegesprek op school waarin de inschrijfprocedure wordt afgerond en nader kennisgemaakt zal worden. De afspraak voor een intakegesprek kunt u maken, direct na het invullen van het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum.

 

Aantal plaatsen en type brugklassen
Voor het schooljaar 2023-2024 heeft Hofstad Lyceum 210 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Leerlingen met een vwo-advies kunnen naast het reguliere vwo kiezen voor de gymnasiumstroom, tweetalig onderwijs (TTO) of de Gifted-klas. Voor het TTO en de Gifted-klas moet een selectietoets (TTO toets) gemaakt worden.

De keuze voor gymnasium en de Gifted-stroom kunt u aangeven op het inschrijfformulier van Hofstad Lyceum. De selectiecriteria voor de Gifted-klas vindt u op de website. Leerlingen met een vwo-advies worden altijd toegelaten tot de gymnasiumstroom.

In de brugklas hebben we plaats voor 57% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 30 plaatsen voor TTO en 30 plaatsen voor de Gifted-klas) en 43% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vwo/gymnasium tto6028,6vwo
vwo/gymnasium6028,6vwo
havo/vwo9042,9havo, havo t/m vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.

Voor het TTO geldt bovendien dat een leerling een toets met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 1 februari 2023 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 31 januari via het formulier op de website opgeven. De uitslag van de test is uiterlijk maandag 13 februari 2023 bekend.

Bij overaanmelding vindt er loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben (half- stief-) broers of (half- stief-) zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de coördinator Passend Onderwijs en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 6 april 2023 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben aangemeld een brief over het toelatingsbesluit.

 

 

 

 

Informatie 2023


Ouderbrochure 2023-2024


Leerlingfolder 2023-2024