Absentie & Verlof

Lesverzuim
Zonder toestemming vooraf mag een leerling niet verzuimen. Onvoorziene afwezigheid door ziekte worden door de ouders in Magister ingevoerd. Overige onvoorziene gebeurtenissen dienen telefonisch doorgegeven te worden. Gebeurt dit niet, dan wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers.

Medisch Verlof
Kortdurende afwezigheid die vooraf bekend is, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan dokter, tandarts of specialist, dient minimaal één dag van tevoren worden gemeld, via het formulier op de website.

Speciaal Verlof
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling, buiten de reguliere schoolvakanties om, verlof krijgen. Verlof voor bijv. een bruiloft, rijexamen o.i.d. moet altijd minimaal een week vooraf worden aangevraagd bij de schoolleiding, via het formulier op de website. Ook verlof in verband met de viering van religieuze feestdagen zoals Suikerfeest moet dus vooraf worden aangevraagd.

 

Lees hier de Voorwaarden Verlof van School van de Gemeente Den Haag.