Aanvraag Medisch verlof

Elke aanvraag tot verlof moet minimaal een dag van te voren worden ingediend. U ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier. Let op, deze bevestiging kan in de map ‘ongewenste mail’ terecht zijn gekomen. Uw inzending wordt binnen een week verwerkt in ons administratiesysteem.

Stap 1 van 3
LET OP: Voor ziek melden van uw kind gaat u naar Magister