Doordat de docenten ze erin betrekken, zitten mijn ouders ook weer een beetje op school.

 

 

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een aanspreekpunt voor ouders. De raad bestaat uit ongeveer twaalf ouders van leerlingen uit bijna alle leerjaren. De OR is in gesprek met de schoolleiding over wat er onder de ouders speelt en denkt namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze school. De OR vergadert ongeveer eens in de zes weken en is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school. Daarnaast bieden de leden ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden en het Open Huis. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond.

Meer informatie over de OR is te vinden in de ELO van Magister (via het leerlingaccount). Contact is mogelijk via: 

ouderraad@hofstadlyceum.nl

Leerlingenraad

Hofstad Lyceum heeft een actieve leerlingenraad. In deze leerlingenraad zijn leerlingen van alle schooljaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad vergadert twee keer per maand over wat er goed gaat op school en wat er beter kan en bespreekt dit met de directie. Bovendien is de leerlingenraad betrokken bij allerlei activiteiten die georganiseerd worden. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad via een aanmeldformulier (administratie) en worden vervolgens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Meer informatie over de OR is te vinden in de ELO van Magister (via het leerlingaccount). Contact is mogelijk via:

leerlingenraad@hofstadlyceum.nl