Contact

Afdelingsleiding

Brugperiode klas 1 en 2
Mevr. N. Immerzeel
IMM@hofstadlyceum.nl

Havo klas 3, 4 en 5
Mevr. M. Stevens
STV@hofstadlyceum.nl

Vwo  klas 3, 4, 5 en 6
Dhr. M. de Jonge
JGE@hofstadlyceum.nl

Tweetalig Onderwijs
Mevr. D. Verhoeff

VRF@hofstadlyceum.nl


Secretariaat

Leerlingadministratie
Mevr. S. Lalji
administratie@hofstadlyceum.nl

Personeelsadministratie
Mevr. H.G.J. Mol-de Heij
administratie@hofstadlyceum.nl

Financiële administratie
Mevr. W. Kool  /  Mevr. A. Moese

financien@hofstadlyceum.nl

Bankrekening ABN-AMRO
IBAN NL15 ABNA 0571 0923 49
t.n.v. Stg Lucas Onderwijs / Hofstad Lyceum


Overige

Verzuimcoördinator
Dhr. P. de Jong

verzuim@hofstadlyceum.nl

Passend Onderwijs & Zorg
Mevr. J.M.C. de Regt

zorg@hofstadlyceum.nl

ICT Helpdesk
magister@hofstadlyceum.nl

Social Media & Website
Dhr. D.H. Vos

social@hofstadlyceum.nl

 

 

 

 

 

Hofstad Lyceum

Colijnplein 9
2555 HA Den Haag
Tel: 070-368 76 70

info@hofstadlyceum.nl
www.hofstadlyceum.nl

 

Aanmelden voor de brugklas verloopt volgens de BOVO aanmeldprocedure.

Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling.
Aanmelden in overleg, via dit formulier.