Een onderwijsdelegatie uit Zweden bracht op 26 september een bezoek aan Hofstad Lyceum. Hun belangstelling ging voornamelijk uit naar het internationale karakter van de school en wat het voor een school betekent om UNESCO-school te zijn.

Ook ging hun aandacht uit naar de manier waarop bij ons verdraagzaamheid wordt gepraktiseerd. De grote inbreng van de aanwezige leerlingen sprak de Zweedse delegatie erg aan.