Een Hofstad Lyceum-schooltas weegt maar liefst 4,1 kg minder dan een doorsnee schooltas! Tijdens het Open Huis op Hofstad Lyceum mochten toekomstige brugklassers het verschil in gewicht tussen een doorsnee schooltas en een Hofstad Lyceum-schooltas schatten. Omdat wij lessen van 70 minuten geven, hebben brugklassen hooguit vijf lessen op een dag en hoeven brugklassers geen enorme boekenvracht met zich mee te slepen.

Nicole Janssen uit groep 8 van basisschool ‘De drie Linden’ was met een schatting van 4 kg net als drie andere deelnemers met een afwijking van 0,1 kg het dichtst bij het goede antwoord. Loting wees haar als winnaar aan. De meeste deelnemers schatten het verschil (veel) te groot, met een absolute uitschieter van 16,2 kg. Op de foto is Nicole te zien met haar kat en de prijs: de originele Rubik’s Cube. Nicole kan bijna niet wachten om naar de middelbare school te gaan en verheugt zich vooral op de vakken wiskunde en rekenen. Daarnaast is zij ook heel sportief en zij zal zich dus heel erg thuis voelen op Hofstad Lyceum: behalve Hofstad EXTRA Kunst en Muziek bieden wij onze brugklassers op vrijdagmiddag ook Hofstad EXTRA Sport!

De sectie wiskunde bedankt alle toekomstige brugklassers voor hun deelname aan de weegwedstrijd en wenst hun alvast heel veel succes bij de komende cito-toets.