Deze week (23 t/m 27 september) is de “Week tegen pesten”. Onze GSA besteedt hier op verschillende manieren aandacht aan; er hangen posters door de school, op de monitor en dia’s wordt aandacht gevraagd voor de week en er is een evenement voor alle brugklassen genaamd “Over de streep”.

Het evenement vindt plaats tijdens het 3e en 4e lesuur op vrijdag 27 september in de Octogoon en het tekenlokaal. Het doel hiervan is om leerlingen meer bewust te maken van de gevolgen van pesten en wat het met een individu doet. Dit wordt o.a. gedaan d.m.v. controversiële stellingen waarbij de leerlingen aangeven of ze het er mee eens of oneens zijn.