Op maandag 6 november hebben alle leerlingen uit havo 4 voorlichting gekregen van een ex-crimineel, die was uitgenodigd door de sectie maatschappijleer.
Onze gast heeft die middag zijn levensverhaal gedeeld en uitgelegd waarom hij bepaalde keuzes in zijn leven heeft gemaakt. Een indrukwekkende en leerzame ervaring voor onze leerlingen.