Refresh altijd uw browser voor het meest recente nieuws.


Laatste update 06-05-2022

Update december 2022

Het Covid-19 virus is nog steeds aanwezig en daarom blijft het noodzakelijk om voorzichtig te zijn. Op school ventileren wij zowel mechanisch als fysiek door de ramen en deuren open te zetten. Hierdoor kan het koud zijn in de lokalen en daarom hebben leerlingen het advies gekregen zich extra warm aan te kleden als zij naar school gaan. Leerlingen krijgen ook regelmatig zelftesten mee naar huis. Eventueel zijn voor hen extra testen af te halen bij de receptie.

Bij een positieve zelftest zijn de quarantaine-regels noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Via onderstaande link is hierover alles te vinden. Hier is ook alles te lezen voor het geval een huisgenoot een positieve Covid-19 test heeft en/of je klachten hebt en je twijfelt wat je moet doen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

Voor leerlingen en personeel is het niet (meer) noodzakelijk om naar school te bellen of te mailen dat de ziekmelding te maken heeft met een positieve test. Wel verzoeken wij ouders bij een ziekmelding in Magister aan te geven dat het om een positieve test gaat. Dit is vrijwillig maar het helpt de school en andere om zicht te houden op het verloop van het virus en daarmee ook verdere besmetting te voorkomen.


update 21-03-2022

Laatste update – versoepelingen

Nu de corona-regels zijn versoepeld, is het niet meer noodzakelijk om een Corona-besmetting van uw zoon, dochter of binnen uw gezin extra onder de aandacht te brengen bij de Corona-coördinator en/of afdelingsleiding.

Vanuit de overheid zijn de regels en aanbevelingen voor het preventief zelf testen ook versoepeld.
De komende week deelt de school nog 1x actief zelftesten uit aan leerlingen. Na deze week zijn de zelftesten tot aan de zomer nog wel door leerlingen af te halen bij de receptie van Hofstad Lyceum.

In de klaslokalen en bij de ingang van de school blijven middelen beschikbaar om handen te desinfecteren.

Mede namens de directie danken wij alle ouders en verzorgers voor de medewerking de afgelopen 2 jaar. Het was soms niet makkelijk maar mede dankzij uw inzet en medewerking, en niet in de laatste plaats van de leerlingen zelf, hebben we slechts 2 korte piekmomenten gehad, die samen vielen met landelijke trends.

Voor meer informatie omtrent het coronavirus kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


update 25-02-2022

Einde coronamaatregelen

Na de voorjaarsvakantie zijn in het onderwijs alle coronamaatregelen afgeschaft. Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen worden en anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht. Het is denkbaar dat er leerlingen en medewerkers zijn voor wie het voorlopig prettig voelt om een beetje afstand te houden. We vragen iedereen om rekening te houden met een diversiteit in behoeften op dat punt. De schoonmaakmiddelen blijven beschikbaar in de lokalen.


update 26-01-2022

Aangepaste quarantaine regels

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen quarantaineadvies meer als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen en jongeren blijven wél thuis bij (milde) klachten. En zij doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD. Volwassenen blijven thuis volgens de quarantaineregels, als iemand in huis corona heeft. Er zijn uitzonderingen. Iemand met een positieve testuitslag gaat in isolatie en blijft altijd thuis.


 Doe de quarantainecheck om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u zich moet laten testen.


Update 05-01-2022

School weer open vanaf 10 januari

In de eerste week van januari hebben we te horen gekregen dat de basis- en middelbare scholen vanaf maandag 10 januari weer open gaan. Wij zijn erg blij met dit besluit.

Regels op school
Zelftests blijven een belangrijk onderdeel van de geldende maatregelen. We vragen iedereen om vanaf zondag weer twee keer per week een zelftest af te nemen. Tests kunnen altijd worden afgehaald bij de receptie. De mondkapjes blijven verplicht binnen het schoolgebouw. In het klaslokaal mag het mondkapje af. Ook de 1,5m tot het personeel én tussen het personeel onderling blijft gehandhaafd. Na de lessen gaat iedereen naar huis en blijft niet hangen op school.

De quarantainemaatregelen zijn in de afgelopen maanden aangescherpt en ook recent weer veranderd. Lees de meest recente maatregelen op de website van het RIVM.

Chromebooks
Vóór de kerstvakantie hebben enkele leerlingen een chromebook geleend. Deze dient maandag 10 januari, samen met de bijbehorende voeding én het contract, weer in ingeleverd te worden op school.

Geniet van de laatste dagen vakantie. We verwelkomen iedereen graag komende maandag weer!


Update 19-12-2021

Maatregelen per 19 december

Dit weekend hebben we te horen gekregen dat de school komende week gesloten is voor leerlingen. Hieronder de werkwijze die we de komende weken zullen volgen.

De komende week

 

De (voor)eindexamenleerlingen krijgen online les volgens het 60-minutenrooster voor de vakken waarvoor zij na de kerstvakantie schoolexamens maken.

 

Voor de niet-(voor)eindexamenleerlingen zijn er géén online lessen. Het is mogelijk dat een enkele docent een vragenuurtje organiseert. Deze week wordt gebruikt om het onderwijs op afstand voor te bereiden, voor mocht dat nodig zijn vanaf 10 januari.

 

Docenten laten de overige leerlingen via Magister weten wat de komende week voor hun vak moeten worden gedaan en/of ingeleverd.

 

Alle leerlingen komen dinsdag 21 december volgens een speciaal rooster naar school om hun kluisje leeg te maken.

 

(Voor)eindexamenleerlingen doen dat niet volgens een speciaal rooster maar komen maandag óf dinsdag naar school om hun kluisje leeg te maken, in een tussenuur van hun online lessen.

Na de Kerstvakantie
Op 3 januari horen we of we na de kerstvakantie gesloten blijven en of we bepaalde groepen leerlingen wel op school les mogen geven. Wanneer de school na de vakantie gesloten moet blijven, worden vanaf 10 januari de lessen online gegeven volgens een minirooster. We informeren daar rond 7 januari over.We vragen ouders en leerlingen alvast kennis te nemen van de ‘gedragscode voor online lessen’. Belangrijk is dat de gehele tijd camera aan moet staan en gericht moet zijn op het gezicht van de leerling. Als een leerling dat niet doet, wordt deze absent gemeld.

Schoolexamens in de (voor)examenklassen
Schoolexamens van (voor)eindexamenklassen gaan door op school, volgens het inmiddels verspreide rooster. Ook 4vwo heeft na de vakantie toetsen. Deze leerlingen kunnen er van uit gaan dat de toetsen doorgaan.

Leerlingen die thuis geen device of werkplek hebben
Het is mogelijk dat leerlingen na de vakantie online onderwijs zullen krijgen. Leerlingen die thuis geen device hebben, kunnen er een lenen van school. We hebben een lijst met leerlingen voor wie dat geldt. Leerlingen die niet op die lijst staan en die toch een device nodig hebben, kunnen dat aangeven via een link die leerlingen per mail ontvangen.
Leerlingen die thuis geen werkplek hebben, kunnen de komende week in de openbare bibliotheek terecht (deze zijn nog open). Ook deze leerlingen kunnen dat aangeven op een lijst (dezelfde die per mail wordt verstuurd). We bekijken of we voor deze leerlingen na de vakantie een werkplek op school kunnen aanbieden.


Update 29-11-2021

Maatregelen per 26 november

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn er weer een aantal maatregelen ingesteld voor het voortgezet onderwijs. De regels voor testen, ziekmelden en quarantaine blijven voor alsnog het zelfde. Alle informatie hierover en het bijbehorende protocol is te vinden op de FAQ-pagina.

Met iedereen in ons schoolgebouw maken we onderstaande afspraken:


Laatste update 23-09-2021

Nieuwe Maatregelen

Per 25 september vervallen veel coronamaatregelen op scholen.
Mondkapjes kunnen niet meer verplicht worden gesteld en de anderhalve meter wordt losgelaten maar blijft wel een veilige afstand. Het dringende advies blijft om 2x keer per week thuis te testen. Bij voorkeur op de woensdag en de zondag. Zelftesten worden via de school aan de leerlingen meegegeven.

Download hier de flyer of bekijk de informatievideo over de zelftest in het voortgezet onderwijs.

De quarantaineplicht voor de gehele klas vervalt: alleen de leerling met een positieve test blijft thuis.

De aantal bekende basisregels blijven van kracht:
– Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
– Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog.

Meer informatie over de maatregelen en de regels in school vindt u op de FAQ-pagina.


Update 02-09-2021

Volledige schoolopening

Basisregels blijven van kracht
We vinden het heel fijn dat we al onze leerlingen weer gaan ontvangen en we kijken uit naar het moment dat alles op school weer bij het ‘oude normaal’ is. Zo ver is het echter nog niet. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid (en plicht) om iedereen op school een veilige omgeving te bieden. Het is daarvoor van het grootste belang dat iedereen zich nog steeds houdt aan de basisregels:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
 • Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog.
 • Draag in centrale ruimtes en op de gangen een mondkapje, deze dien je zelf mee te nemen.
 • Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt voor leerlingen en docent en voor volwassenen onderling. Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Preventief zelftesten
Het OMT heeft als randvoorwaarde voor de heropening gesteld dat leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest uitvoeren. Bij een positieve uitslag (mogelijk corona) blijf je thuis. Maak een testafspraak bij een GGD-teststraat en blijf thuis tot je de uitslag hebt. Bij een negatieve uitslag (geen corona vastgesteld) kun je gewoon naar school. Als je (milde) klachten hebt, is een zelftest niet geschikt. In dit geval geldt: blijf thuis en laat je testen bij een GGD-teststraat.
Hoewel de zelftesten niet verplicht zijn, is het van groot belang, dat leerlingen en medewerkers hieraan meedoen. Veel docenten en ouders maken zich zorgen over de risico’s van de schoolopening. Zelftesten helpen om deze risico’s te beperken. We roepen leerlingen dan ook met klem op mee te doen met de zelftesten. Elke leerling krijgt per week twee zelftesten. We vragen van elke leerling elke zondag en woensdag thuis een test uit te voeren.

Download hier de flyer of bekijk de informatievideo over de zelftest in het voortgezet onderwijs.

U krijgt tussen 10 augustus en 1 september een brief thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin staat dat u 2 gratis zelftesten kunt bestellen per huishouden via Zelftestenbestellen.nl.

De lessen en daarbuiten
We handhaven het rooster zoals dat nu geldt en in Magister te vinden is. Elke leerling volgt verplicht dit rooster op alle uren, en niet meer zoals nu voor een beperkt aantal uren.
De kantine wordt opengesteld. Catering is weer aanwezig. Leerlingen hoeven niet meer tijdens pauzes in het lokaal te blijven. Zij kunnen weer gebruik maken van de kantine.


Update 19-03-2021, 15.10 uur.

Verdere schoolopening per 22 maart

Vanaf maandag 22 maart starten de lessen. We vinden het fijn dat we onze leerlingen weer op school zien. Uiteraard is ieders gezondheid belangrijk en daarom verwachten we van iedereen medewerking in de naleving van onderstaande regels. Leerlingen hebben een rooster ontvangen met A-/B-indeling, of voor de bovenbouw een A-/B- en C-indeling. De lessen zijn hybride, dat wil zeggen dat leerlingen die thuis zitten, de les online volgen.

Wat zijn de maatregelen op school?

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Houd overal rechts aan en volg de instructies van de medewerkers van de school op.
 • Je vormt geen groepjes. Kom alleen de school en het lokaal binnen.
 • Ga direct naar het lokaal waar je bent ingeroosterd zodra je op school aankomt. Het lokaal is 15 minuten van tevoren open.
 • Doe je mondkapje alleen af als je in je lokaal zit.
 • Ga niet naar de kantine. Deze blijft dicht.
 • Maak je je handen en tafel schoon zodra je het lokaal binnenkomt (zoals je inmiddels gewend bent!) en ga je rustig zitten.
 • Hang je jas op de kapstok. Neem voor de zekerheid een trui of vest mee.
 • Verlaat na je lessen (rustig!) en zo snel mogelijk het gebouw en schoolplein.
 • Denk eraan dat je in en buiten het schoolgebouw en daarbuiten 1,5 meter afstand houdt. Je vormt geen groepjes op en rond het schoolplein. Je gaat direct naar huis.

Voor de onderbouw geldt:
Blijf in het lokaal tijdens de pauze. Je hebt de gehele dag les in hetzelfde lokaal.

Voor de bovenbouw geldt:
Ga in de pauze naar buiten: je bent op het schoolplein of bij regenachtig weer onder de overkapping aan de voorzijde van de school.
Tijdens tussenuren kun je studeren in de mediatheek. De mediatheek sluit om 12:45.

Als je vragen hebt over corona, dan kun je naar onze website. Daar staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Nieuwe werkwijze verzuim
Er is een nieuwe werkwijze voor het doorgeven van verzuim. In de de aan ouders en leerlingen verstuurde brief staat vermeld op welke manier het afmelden van leerlingen vanaf nu verloopt.

Toetsing en procedure overgang
De toetsweek is bijna achter de rug. Deze is goed verlopen. We zijn daar heel blij mee. Met de organisatie van een toetsweek hebben we willen voorkomen dat leerlingen in deze periode naast hun lessen onevenredig veel toetsen moeten maken. Dat is ons goed bevallen. We zoeken daarom momenteel naar mogelijkheden om (in elk geval voor de onderbouw) nog een of meer toetsweken te organiseren. We zullen daar binnenkort meer informatie over geven. Voor de bovenbouw blijven in elk geval de ingeplande toetsmomenten staan. Daarnaast inventariseren we wat er nog meer nodig is.
We doen ons uiterste best om de komende tijd de cijfers te verzamelen die nodig zijn om straks over de overgang te kunnen oordelen, zonder leerlingen teveel te belasten.

Tijdelijke vervanging directeur
Volgende week gaat onze rector, Josefien Hal, met zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen door Arno Janssen, een ervaren interim-directeur. Josefien Hal neemt haar taken na de zomervakantie weer op zich.

We wensen alle leerlingen en ouders van Hofstad Lyceum een goede tijd!


Update 02-03-2021, 12.30 uur.

Onderwijs op school

Voor de voorjaarsvakantie lieten we weten wat de plannen van Hofstad Lyceum voor de komende periode zijn. Sinds de persconferentie weten we dat deze plannen overeenkomen met de opdracht die we van het kabinet krijgen. Vanaf 8 maart moeten en mogen alle leerlingen minstens twee dagdelen per week naar school.

Wij starten een week eerder, waardoor alle leerlingen in de week van 8 maart inderdaad hun tweede dagdeel op school zullen meemaken. We kiezen er nadrukkelijk voor om in deze eerste twee weken het online rooster te laten doorlopen. Alle leerlingen worden voor de ingeplande activiteiten in de middag verwacht. Absenten worden bijgehouden. In klas 1 en 2 komen leerlingen per halve mentorgroep naar school. Op welk tijdstip welke leerling moet komen, is door de mentor aan de leerlingen doorgegeven,

Wij denken dat dit de rustigste manier is om leerlingen op de toetsweek voor te bereiden. Daarnaast plannen we sociale en sportieve activiteiten in. Zo bieden we leerlingen de gelegenheid om eerst even bij te praten op een moment dat het de vaklessen niet in de weg zit. De eerste activiteiten zijn vanmiddag al: bekijk het document om de planning te bekijken.

Examenklassen volgen net zoals eerder zoveel mogelijk lessen op school. We proberen dit zoveel mogelijk te behouden.

Vanaf 15 maart is er een toetsweek, en daarna start periode 5. In periode 5 zullen leerlingen volgens rooster de helft (of één derde) van de dagen naar school gaan. Zie voor meer informatie de bijlage. Voor H4 en V5 wordt momenteel bekeken of een toetsweek wenselijk is. Daarover volgt morgen meer informatie.

Let op: vanaf nu kunnen er ook weer verplichtingen zijn voor school na 13:30. Houd er dus rekening mee dat leerlingen ook weer voor school beschikbaar moeten zijn in de middag.


Update 19-02-2021, 16.00 uur.

Onderwijs op school vanaf 1 maart
Verwachtingen rondom de verdere heropening van Hofstad Lyceum 

Verwachtingen
Op 23 februari horen we of het voortgezet onderwijs per 1 maart weer meer open kan en moet. We verwachten dat ons onderwijs per 1 maart aan de onderstaande voorwaarden moet voldoen: 

 • Iedereen moet altijd anderhalve meter afstand houden. 
 • Examenklassen moeten zo veel mogelijk naar school. 
 • Alle andere leerlingen moeten minstens één keer per week naar school. 
 • In de school gelden extra maatregelen (hygiëne, mondkapjes, enz). 

Planning
In ons onderwijs vanaf 1 maart gaan we uit van drie tijdvakken tot 12 mei: 

 1. 1 maart – 12 maart: We geven onderwijs zoals tot nu toe (online lessen voor alle leerlingen, examenklassen les op school) en bieden daarnaast alle leerlingen een activiteit op school aan. 
 2. 15 maart – 21 maart: We nemen toetsen af in een toetsweek. 
 3. 22 maart – 12 mei: We stappen over op ‘hybride’ onderwijs voor alle klassen. 

Dit alles kan uiteraard wijzigen wanneer er nieuwe maatregelen worden afgekondigd. 

Richtlijnen voor leerlingen op school
Om het veilig (verder) openen van scholen mogelijk te maken, houden we ons aan de volgende punten: 

 • Leerlingen houden anderhalve meter afstand tot elkaar en tot docenten, zowel in de lokalen als in de verkeersruimten. 
 • Als leerlingen zich door de school bewegen, dragen zij een mondkapje. 
 • Leerlingen met verkoudheidsklachten blijven thuis. We worden graag op de hoogte gesteld van besmettingen bij leerlingen. 

We vragen de medewerkers van leerlingen en ouders om ervoor te zorgen dat deze maatregelen gevolgd worden. 

Periode A  1 maart – 12 maart
Op 23 februari horen we wat er de komende periode moet en mag in het voortgezet onderwijs. Die datum valt in de voorjaarsvakantie. Wanneer op 23 februari blijkt dat onze verwachtingen niet juist zijn, dan zullen we dat laten weten en bedenken we vanaf 1 maart een nieuw plan. Zo niet, dan geldt de onderstaande werkwijze. 

Vanaf 1 maart bieden wij net als de week ervoor online lessen. Daarnaast verzorgen we binnen de mogelijkheden die de maatregelen ons bieden activiteiten op school aan: 

 • Alle onderbouwleerlingen één middag in die week naar school voor een activiteit met de mentor (zie voor dag, plaats en tijd het bijgeleverde schema). 
 • De eindexamenklassen hebben gewoon les op school. 
 • Vwo 4, vwo 5 en havo 4 komen na hun online lessen één middag op school voor een sportieve activiteit(zie voor dag, plaats en tijd het bijgeleverde schema). Hiervoor komen de leerlingen in sportkleding naar school. Het is belangrijk om waardevolle spullen thuis te laten of op te bergen in het kluisje. Alle lessen vinden plaats op het Duno veld of bij slecht weer in de sporthal Loosduinen. De leerlingen moeten hiervoor hun mail in de gaten houden. Het is mogelijk dat docenten daarnaast een spreekuur organiseren. 

Periode B  15 maart – 21 maart
We organiseren een toetsweek. Dit doen we om te voorkomen dat leerlingen bij terugkeer op school naast hun lessen en normale huiswerk ook worden overvoerd door toetsen. Het toetsweekrooster volgt in de week na de voorjaarsvakantie. 

Periode C  22 maart – 12 mei
Vanaf 22 maart verzorgen we hybride onderwijs, met een combinatie van fysieke lessen en online mogelijkheden. De lessen verlopen volgens het reguliere (45-minuten)rooster. We bieden zoveel mogelijk leerlingen de kans om daarbij in de klas aanwezig te zijn. Afhankelijk van de beslissingen van het kabinet zal het om halve klassen gaan, of om eenderde van (sommige) klassen. We bekijken of het lukt om de werkwijze met de eindexamenklassen voort te zetten of dat ook daar met halve klassen gewerkt moet gaan worden. 

De leerlingen die niet op school zijn, volgen de lessen op afstand. Daarbij krijgt de interactie in de klas voorrang. Dat betekent dat de kwaliteit van de online les daar mogelijk onder zal lijden. We bieden alle leerlingen op deze wijze de structuur van het rooster, de mogelijkheid tot contact met de docent en de klassikale uitleg die in de les gegeven wordt. 

In de middag hebben docenten mogelijkheden om leerlingen voor andere activiteiten naar school te halen. Daarnaast gebruiken zij die tijd om opdrachten te bekijken en te ontwikkelen en hebben ze de ruimte om hybride lessen voor te bereiden. 

Na 12 mei
Na 12 mei zullen de eindexamenklassen geen lessen meer hebben. Vanaf dat moment wordt het centraal examen afgenomen. We moeten bekijken wat dat voor effect heeft op de mogelijkheden om leerlingen onderwijs op school aan te bieden. 

Vragen of opmerkingen
Leerlingen en ouders kunnen met algemene vragen bij de mentor terecht. Vakinhoudelijke vragen kunnen leerlingen zoals altijd aan hun vakdocenten stellen. Voor coronagerelateerde vragen verwijzen we naar onze coronacoördinator: de heer Rogier rgi@hofstadlyceum.nl. 

Vakantie!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen iedereen in maart gezond weer terug te zien!


Update 22-01-2021, 9.00 uur.

Examenleerlingen vanaf maandag les op school
Sinds de schoolsluiting hebben we de opdracht om eindexamenleerlingen les te geven op school. Dat staat in een vreemd contrast met de steeds strenger wordende maatregelen. Hofstad Lyceum heeft om die reden tot nu toe gekozen om het naar school halen van leerlingen en collega’s sterk te beperken. De (politieke) druk om examenleerlingen fysiek les te geven is toegenomen. We kunnen daarom niet anders dan na de SE-week lessen op school aanbieden. Eindexamenleerlingen volgen vanaf maandag 25 januari de lessen op school volgens het 45-minutenrooster. Leerlingen en docenten moeten daarbij anderhalve meter afstand houden. We roosteren deze klassen in in grote lokalen, waarin de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden.

Bericht verstuurd aan de examenleerlingen:
“….Vanaf maandag volg je je lessen volgens minirooster op school. Je krijgt je lessen in grote lokalen, waar iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Hiervoor ontvang je een apart rooster. Let op! Je rooster komt dus niet in Magister te staan. Sommige vakken stellen in de middag het lokaal open voor examenleerlingen die willen werken aan praktische opdrachten. De docent laat dit aan je weten. Sommige vakken geven in de middag een extra les, online of fysiek. Je krijgt dit te horen van docent. Vermijd in de pauze en tussenuren drukke plekken: werken kan in de mediatheek, eten kan in de kantine, buiten, en in pauzes ook in de gymzalen…..”

Maatregelen op school
Voor alle aanwezigen op school gelden de volgende maatregelen:
–          Iedereen moet anderhalve meter afstand houden tot ieder ander.
–          Iedereen moet de eigen werkplek schoonmaken voor gebruik.
–          Iedereen die zich door de school beweegt, moet een mondkapje dragen.
We vragen aan alle leerlingen en collega’s om zich aan deze maatregelen te houden.


Update 13-01-2021, 13.30 uur.

Onderwijs op afstand
Sinds december geven we weer onderwijs op afstand. We missen de leerlingen natuurlijk, en we hebben ze liever in onze klassen zitten. Maar gelukkig weten we inmiddels wel hoe we goed onderwijs op afstand kunnen verzorgen. Leerlingen werken met studieplanners in Magister, hebben voor elk vak wekelijks een online les en hebben wekelijks contact met hun mentor. Zo houden we ons motto ‘Hoogstpersoonlijk’ ook in de periode dat de school dicht is in ere. We wensen alle leerlingen veel succes met hun thuiswerk!

Onderwijs op school
Er zijn ook leerlingen op school. Leerlingen uit de bovenbouw die schoolexamens moeten maken, doen dat gewoon op Hofstad Lyceum. Na de schoolexamenweek krijgen eindexamenleerlingen weer les op school. Leerlingen die thuis niet goed kunnen werken, vangen we op school op om ze te helpen hun schoolwerk te maken. We houden daarbij uiteraard alle maatregelen strikt aan: leerlingen moeten anderhalve meter afstand houden, ook tot elkaar, en in de gangen worden mondkapjes gedragen. Leerlingen met klachten laten zich testen en komen tot die tijd niet op school.

Neem contact op!
We doen ons best om goed in beeld te houden hoe het met leerlingen gaat. Daarom hebben docenten en mentoren regelmatig contact met alle leerlingen. Toch is het in deze tijd soms moeilijker om snel in de gaten te houden wat leerlingen nodig hebben. Daarom willen we ouders en leerlingen oproepen om het te melden wanneer er hulp nodig is. Dat willen we graag weten: we helpen graag!


Update 13-01-2021, 10.00 uur.

Onderstaande bericht is naar onze leerlingen uit H4, H5 V4, V5, V6 verzonden.

Gisteren is op de persconferentie van het kabinet bekendgemaakt dat vanaf nu ook leerlingen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.

De komende dagen zullen jullie op school schoolexamens maken.
We vragen van jullie om aan twee verzoeken te voldoen:
1. Houd altijd anderhalve meter afstand tot medeleerlingen en personeel van de school.
2. Draag in de school altijd een mondkapje, behalve op het moment dat je zit op de plek waar je je toets maakt.

We rekenen op jullie medewerking en wensen jullie succes bij de schoolexamens!
Na de schoolexamens vervolgen wij de lessen voor de examenklassen op school. Meer informatie hierover volgt.


Update 15-12-2020, 13.00 uur.

Beste ouders/verzorgers,
Het onderstaande bericht hebben we zojuist aan uw kind verzonden. We hopen op uw hulp in de komende tijd, om ervoor te zorgen dat uw kind deze periode goed door zal komen. Vragen of opmerkingen kunt u via de mentor kenbaar maken; houd er daarbij rekening mee dat wij allen vanaf aanstaande vrijdag twee weken kerstvakantie hebben. Daarnaast wensen we u via deze weg alvast fijne dagen en een goede jaarwisseling!

Beste leerlingen,
Gisteravond sprak premier Rutte ons toe over de nieuwe maatregelen rondom corona. Deze nieuwe maatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Hieronder staat beschreven hoe we het de komende tijd op Hofstad Lyceum aan gaan pakken.

Tot de kerstvakantie
De lessen tot aan de vakantie vervallen. Werk zelf verder volgens de planner die in Magister staat. De eindejaarsviering op vrijdag gaat helaas niet door. De docenten gebruiken de tijd die de komende dagen vrijkomt om hun online lessen voor na de vakantie voor te bereiden. Woensdag of donderdag organiseert jouw mentor een contactmoment via Teams. Daarvoor is aanwezigheid verplicht. Bekijk eventueel vandaag al even de handleiding (bijlage 1 bij dit bericht) en de gedragscode (bijlage 2 bij dit bericht) zodat je weet hoe zo’n contactmoment met Teams werkt en wat er van je verwacht wordt. Je kunt je mentor op dat moment vragen stellen en vertellen waar je je zorgen om maakt.

Laptop in huis?

De komende tijd zal je (weer) veel online moeten werken, vanuit huis. Heb jij geen laptop of ander device thuis waarmee dat goed lukt? Mail dan uiterlijk morgen om 16:00 uur naar helpdesk@hofstadlyceum.nl. Je kunt dan donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur op school komen om een chromebook te lenen.

Moeite met thuis werken?

Als jij moeite hebt om thuis te werken en leren, bijvoorbeeld omdat je geen rustige plek hebt waar je dat kunt doen, zorg dan dat je mentor dat weet. Dat kan je je mentor in het contactmoment woensdag of donderdag vertellen of je kunt een bericht sturen via Magister.

Van 4 tot 18 januari

Vanaf 4 januari volg je onderwijs op afstand. We hopen dat dat tot 18 januari duurt. Misschien duurt het langer. Je kunt in die periode het volgende verwachten:
– We stellen een minirooster in (met lessen van 45 minuten).
– Je hebt per vak per week minstens één online les waarbij je aanwezig moet zijn. We controleren ook op aanwezigheid.
– Deze les wordt in Magister gezet. Kijk dus goed in Magister!
– Je krijgt elke week een opdracht die je via Magister moet inleveren. We houden in de gaten dat iedere leerling dat elke week doet.
– Verder werk je verder met de planner die je van elk vak in Magister kunt zien.
– In de middag heb je tijd om zelfstandig te werken.
– Je mentor neemt soms contact op om te horen hoe het met je gaat.
Zorg dat je mentor het weet wanneer er problemen zijn. We kunnen je helpen en dat doen we graag!

Schoolexamens

Alle schoolexamens in de vierde, vijfde en zesde klas gaan door. De schoolexamens worden vanaf 13 januari op school afgenomen volgens het SE-rooster. De voorbereiding van de schoolexamens hebben jullie al voor een groot deel achter de rug. De laatste voorbereidingen voor het schoolexamen gebeuren online. Wanneer je je zorgen maakt of je begrijpt iets niet, geef dat dan aan bij je vakdocent.

Vakantie!

Het is bijna vakantie. Houd aanstaande vrijdag je berichten nog in de gaten. Wij zullen jullie dan op een bijzondere manier een fijne kerstvakantie wensen. We hopen dat jullie daar allemaal van gaan genieten en dat we jullie snel weer terugzien. We zullen jullie de komende tijd missen!


Update 14-12-2020, 19.30 uur.

Schoolsluiting tot 19 januari
Zojuist werd in de toespraak van Mark Rutte een schoolsluiting aangekondigd, vanaf woensdag 16 december 2020 tot (in elk geval) 19 januari 2021. Morgenochtend bespreken we deze maatregelen met de schoolleiding en andere collega’s om te bepalen wat de juiste werkwijze is voor Hofstad Lyceum voor de komende weken. In de loop van dinsdag kunnen ouders en leerlingen hierover bericht van ons verwachten.

Via deze weg vragen wij alle leerlingen om dinsdag hun locker helemaal leeg te maken. Wanneer de school vanaf woensdag gesloten is, zullen leerlingen drie weken onderwijs op afstand volgen. Daarvoor hebben zij al hun spullen nodig. Daarnaast moeten leerlingen alle bederfelijke waren uit lockers verwijderen.

Veel is nog niet duidelijk, zoals de vraag of de school wel schoolexamens kan afnemen. Wij gaan er tot nader order vanuit dat we vanaf 14 januari wel schoolexamens af zullen nemen en vragen leerlingen om zich daarop voor te bereiden.


Update 30-11-2020, 12.30 uur.

Mondkapjes verplicht
Per 1 december is het advies van de overheid om mondkapjes te dragen omgezet in een plicht. Op Hofstad Lyceum pasten we dat in de praktijk al zo toe. Alle leerlingen hebben bij binnenkomst een mondkapje op. Docenten, leerlingen en de directie spannen zich in om op die manier de school veilig te houden. En met resultaat: onze school kent gelukkig maar weinig besmettingen onder leerlingen en personeel. Dat willen we graag zo houden, dus ook de komende tijd vragen we ieders medewerking om op een veilige manier onderwijs op school te kunnen verzorgen!


Update 30-10-2020, 14.30 uur.

De herfstvakantie ligt achter ons en we zijn vol frisse moed begonnen aan een nieuwe periode.
Sinds drie weken dragen leerlingen en medewerkers in de gangen een mondkapje. Dit is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus op school te kunnen beperken en daardoor om de school open te kunnen houden. We verwachten van leerlingen dat zij zelf een mondkapje meenemen naar school. Daar controleren we op bij de ingang. Daarnaast verwachten we dat leerlingen, wanneer zij een leslokaal verlaten, zelf hun mondkapje weer opzetten. Zou u met uw kind willen bespreken of het dat altijd doet? We kunnen hierbij alle steun gebruiken!

Wijzigingen in de jaaragenda vanwege coronamaatregelen
Helaas is het momenteel niet mogelijk om groepen ouders op school te ontvangen. Daardoor kunnen sommige geplande activiteiten momenteel niet doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hofstad’s got Talent en voor de themaouderavond die de ouderraad organiseert. Voor zoveel mogelijk activiteiten proberen we alternatieve vormen te bedenken die onder de huidige omstandigheden wel uitvoerbaar zijn. Dat geldt gelukkig voor de wiskundedag, de groepsvormende activiteiten van 2SUR5 en een bezoek aan het Filmhuis (op school).

Groepsgrootte van leerlingen op straat
Met de nieuwe maatregelen mogen personen van 13 jaar of ouder niet met meer dan vier personen buiten samenzijn. Dat geldt ook voor ons schoolplein. De politie heeft ons laten weten dat zij rond de school zal surveilleren om dit in de gaten te houden. Wellicht is het handig om dit ook met uw kind te bespreken.
In de school geldt deze maatregel niet: daar moeten leerlingen wel afstand houden van personeelsleden, maar is de groepsgrootte van groepen leerlingen geen probleem. We vragen personeel en leerlingen om zo snel mogelijk na de lessen naar huis te gaan. Hiermee geven we gehoor aan de oproep om thuis te werken en fysiek contact met anderen te vermijden.

5 november studiedag personeel
Door corona zijn bepaalde ontwikkelingen in het onderwijs in een stroomversnelling gekomen. Dat geldt met name voor ICT-ontwikkelingen en voor de mogelijkheden van onderwijs op afstand. Op Hofstad Lyceum willen we deze ontwikkelingen een extra impuls geven. Daarom organiseren we op 5 november een extra studiedag over onderwijs op afstand voor docenten. De school is daarom gesloten voor leerlingen.
We hopen op deze manier beter voorbereid te zijn voor de periode die voor ons ligt. Wanneer er opnieuw een lockdown met schoolsluiting mocht plaatsvinden, dan zullen wij hopelijk in staat zijn om nog beter


Update 12-10-2020, 9.00 uur.

We hebben nog een weekje te gaan tot de herfstvakantie. En dan zit periode 1 van dit schooljaar er al op! We zijn dankbaar dat we gedurende deze gehele periode onderwijs op school hebben kunnen verzorgen. We hopen dat we dat de komende tijd kunnen blijven doen!

Corona op school
Inmiddels hebben we verschillende besmettingen op Hofstad Lyceum. Ook is er een docent besmet met het corona-virus. We weten nu dus dat ook op onze school corona een (onwelkome) realiteit is waar we rekening mee moeten houden. Daarom zijn onderstaande maatregelen extra belangrijk.

Mondkapjes
Eén van de voorwaarden om onderwijs op school te kunnen blijven geven, is het gebruik van mondkapjes door leerlingen en collega’s. De afgelopen week droegen bijna alle leerlingen uit zichzelf een mondkapje. Daar zijn we heel blij mee! We willen jullie vragen om dit vol te houden. We zijn van jullie medewerking op dit gebied afhankelijk!

Leerlingen met klachten
Nog één keer voor de zekerheid: leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen. Wanneer je twijfelt of dat nodig is, bekijk dan de beslisboom op onze website. Wanneer een leerling met klachten in de klas zit, dan is het mogelijk dat we de leerling vragen naar huis te gaan.

Onderwijs bij afwezigheid
Leerlingen die wel afwezig, maar niet ziek zijn, volgen onderwijs op afstand. Momenteel biedt de school deze leerlingen in elk geval studieplanners, zodat zij thuis door kunnen werken. Het is op dit moment niet mogelijk om het zogenoemde ‘hybride onderwijs’ aan te bieden, waarbij docenten zowel leerlingen op school als thuis bedienen met uitleg. Momenteel hebben we daar de technische middelen niet voor. Daarnaast is belasting van onze docenten is nu te hoog. Onze eerste focus ligt op het realiseren van goede studieplanners voor alle vakken.

We zijn ondertussen op zoek naar manieren om beter onderwijs op afstand (of hybride onderwijs) te realiseren naast de lessen op school. We hopen daar op korte termijn stappen in te kunnen zetten. We denken dat we de komende tijd wat extra tijd voor docenten vrij moeten maken om zich hier verder in te bekwamen. Dat kan leiden tot lesuitval. We zullen leerlingen en ouders daar zo spoedig mogelijk over informeren.

In het ergste geval
Wanneer besloten zou worden tot een nieuwe lockdown inclusief sluiting van de scholen, dan zullen wij direct overgaan op onderwijs op afstand. Er ligt een draaiboek klaar waarmee we snel aan de slag kunnen, mocht dat het geval zijn. We weten uit de vorige periode van schoolsluiting wel dat onderwijs op afstand altijd nadelen heeft ten opzichte van onderwijs op school. We hopen daarom dat de school open kan blijven!


Update 02-10-2020, 16.50 uur.

Mondkapjes op school
Donderdag 1 oktober zijn de ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) in overeenstemming  met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet (speciaal)onderwijs tot het dringende advies gekomen om buiten de les mondkapjes te dragen. Ingangsdatum hiervoor is maandag 5 oktober 2020.

Het dringende advies geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten mag het mondkapje af. Dat geldt dus niet voor bepaalde praktijklessen. Leerlingen volgen de instructie van de docenten op.

Wat betekent dit voor onze leerlingen?
Wij volgen dit dringende advies. Dit betekent voor de leerlingen dat ze op school een mondkapje dragen. We vragen dat ook van de medewerkers van de school. Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee.

Warme trui
Het zal de komende tijd steeds kouder worden. Omdat we goed moeten ventileren, zal het ook in de klaslokalen soms best fris zijn. Het is niet toegestaan om met een jas in de klas te zitten. We vragen daarom alle leerlingen om warm gekleed naar school te komen.

Tot slot
Onze ouderraad is een grote steun voor de school. De ouderraad is momenteel op zoek naar nieuwe leden. We doen bij deze een dringende oproep. Ouders kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via ouderraad@hofstadlyceum.nl. We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen.


Update 17-09-2020, 17.25 uur.

Eerste vastgestelde COVID-19 besmettingen
Voor het eerst is bij enkele van onze leerlingen corona geconstateerd. Daarmee is onze school relatief laat: de meeste scholen hadden hier al eerder mee te maken. We hebben medewerkers, ouders en leerlingen over deze besmettingen geïnformeerd. De GGD doet momenteel bron- en contactonderzoek. Wij volgen de adviezen van de GGD nauwkeurig op en blijven toezien op de naleving van de richtlijnen van het RIVM.

Bron- en contactonderzoek
GGD Haaglanden voert bron- en contactonderzoek uit onder alle personen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Alleen als uw kind nauw contact heeft gehad met deze leerling, wordt u door de GGD benaderd.

Wat betekent dit voor u?

 • Heeft uw kind geen klachten en heeft géén van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, dan kan het naar school komen.
 • Heeft uw kind (lichte) klachten – hoesten, koorts, kortademigheid – houd uw kind dan thuis. Laat het uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet.
 • Heeft één van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, houd ook dan uw kind thuis.
 • Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd/moeten worden opgehaald. De school neemt in dit geval contact met u op.

Wat moet u doen als uw kind klachten krijgt?
Wij adviseren u om alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het coronavirus:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Testen
Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houd het dan uit voorzorg thuis, meld dit bij school en vermijd contact met anderen. Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl . De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. Heeft uw kind ernstige klachten, belt u dan met de huisarts of het ziekenhuis.


Update 16-09-2020, 10.00 uur.

De school is sinds de zomervakantie alweer een paar weken open. Op sommige momenten voelt het bijna als normaal, maar dat is het niet. We werken nog steeds met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn in grote lijnen tevreden met de manier waarop collega’s en leerlingen zich aan de richtlijnen houden.

Milde klachten
We merken dat er onduidelijkheid is over aanwezigheid op school bij milde klachten. Als je (milde) klachten hebt, dan kom je niet naar school. Blijf thuis en laat je testen. Blijf thuis tot je de uitslag weet. Je huisgenoten kunnen wel naar school en werk. Zij blijven alleen ook thuis als jij koorts of benauwdheidsklachten hebt. Als de uitslag van de test negatief is (geen corona), mag je direct weer naar buiten en naar school. Als de uitslag positief is, meld dat dan bij school.

Mondkapjes
In het algemeen zijn mondkapjes (voorlopig) niet verplicht op Hofstad Lyceum. Bij bepaalde vakken en bij bepaalde lessituaties (zoals een practicum) zal het gebruik van een mondkapje wel worden ingesteld. De docent informeert de leerlingen daarover en stelt mondkapjes beschikbaar. In de gangen en de reguliere lessen is het leerlingen toegestaan om mondkapjes te gebruiken. Dat is voorlopig niet verplicht. Leerlingen die daar prijs op stellen, nemen een mondkapje mee van huis.


Update 04-09-2020, 10.30 uur. 

We zijn weer begonnen
De zomervakantie is weer voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan anders. Toch hopen we dat u een mooie zomer heeft gehad. We zijn weer volledig open. Toch zal dat anders dan anders zijn. Hieronder een overzicht van nieuwe én bestaande maatregelen binnen de school.

Quarantaine na vakantie
Leerlingen en ouders die terugkomen uit een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt, mogen 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. School zal voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken. Mocht dit aan de hand zijn, meld dat dan op school. De afdelingsleider en de mentor zullen samen met de leerling bepalen hoe het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen.

Afstand houden
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand. We vragen van iedereen om dit strikt na te leven. Een aantal regels die hiermee te maken hebben, zijn in de bijlage bij deze mail opgesomd.

Ventilatie in school
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. We nemen de komende weken nog aanvullende acties zoals het installeren van CO2-melders in alle lokalen. We vragen leerlingen om zich de komende maanden voldoende warm aan te kleden.

Wel of geen mondkapjes in school
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij het voor hun eigen gemoedstoestand prettig vinden dit wel te doen.

Samen houden we corona onder controle
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels:

 • We wassen vaak onze handen met water en zeep.
 • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog
 • Na school gaan we direct naar huis.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand, net als docenten en leerlingen.
 • Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Voor de leerlingen gelden ook een aantal aanvullende huisregels:

 • Houd in en rond de school anderhalve meter afstand van personeelsleden.
 • Houd je aan de instructies in en rond het schoolgebouw.
 • Houd doorgangen zoals gangen en trappenhuizen vrij.
 • Wanneer de les begint zijn je handen gedesinfecteerd en is je tafel schoon. Desinfecteermiddelen zijn in het lokaal aanwezig.
 • Je mobiele telefoon is uit en in je tas. Tijdens de pauze of op aangeven van de docent mag je hem gebruiken.
 • Na afloop van de les of het verblijf in je lokaal maak je je tafel en ander materiaal (bijv. gereedschap, muziekinstrument, computer) schoon.
 • Verlaat het klaslokaal pas na de bel.

We wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers veel succes én plezier in dit nieuwe schooljaar.


Update 04-06-2020, 16.05 uur. 

Fijn dat jullie er weer zijn!
De afgelopen dagen hebben we weer onderwijs op school gegeven. We zijn trots op ons team, dat alles in het werk heeft gesteld om onze leerlingen goed en veilig te kunnen ontvangen. En we zijn trots op onze leerlingen, die zich goed aan de gestelde coronaregels houden. Bovenal zijn we vooral heel blij om onze leerlingen weer te zien, we hebben jullie gemist!

Geslaagd!
Gisteren hebben we vastgesteld dat we een mooi slagingspercentage behaald hebben. Op het vwo is 99% geslaagd, op de havo 96%. Leerlingen worden vandaag gebeld met de uitslag van het examen en kunnen dan hun schooltas buiten hangen.
We feliciteren al onze geslaagden met het behaalde resultaat!


Update 03-06-2020, 15.00 uur

Heropening van de school voor lessen
In de afgelopen dagen is hard gewerkt door het personeel van Hofstad Lyceum, om onderwijs op 1,5m mogelijk te maken.

Vorige week is naar alle leerlingen een mail verstuurd met daarin informatie over de lessen op school en op afstand.
Vandaag volgden bovenbouwleerlingen al weer gymlessen op school, buiten op de sportvelden.
De onderbouwklassen volgen vanaf morgen ook weer lessen op school, volgens eerder verstuurd rooster.
De komende weken zullen we ervaren hoe alles loopt. Met die informatie zullen we bepalen op welke manier we na de zomervakantie gaan werken, als er dan nog maatregelen gelden.

We zijn heel blij om onze leerlingen weer op school te kunnen ontvangen. We hebben jullie gemist!


Update 04-05-2020, 15.00 uur. 

Vorige week hoorden we dat leerlingen in het voortgezet onderwijs waarschijnlijk per 2 juni ook weer wat lessen op school kunnen volgen. Dat is goed nieuws, want we hebben zin om onze leerlingen weer te zien! Anders dan in het basisonderwijs zal iedereen bij ons op school anderhalve meter afstand moeten houden. Momenteel maken we plannen hoe we dat mogelijk maken.

Ondertussen ronden onze eindexamenleerlingen hun laatste examens af. We wensen ze daarbij heel veel succes! We hopen dat veel van onze leerlingen de school met een prachtig diploma zullen verlaten.

Vandaag zijn alle andere leerlingen na een welverdiende meivakantie weer aan de slag gegaan met hun lessen in het ‘onderwijs op afstand’. Dat doen we met een inmiddels beproefde werkwijze. We zien dat er ook op afstand veel geleerd wordt, en dat doet ons goed!


Update 16-04-2020, 15.30 uur. 

We hebben bijzondere weken achter de rug. De school ging dicht, en na twee dagen zonder onderwijs werden de leerlingen aan het werk gezet met ‘onderwijs op afstand’. De meeste leerlingen doen dat uitstekend. Onze complimenten!

Op 21 april zal de overheid vertellen of de school na de meivakantie weer gedeeltelijk open mag. Die datum valt in onze meivakantie. Wij zullen na de meivakantie in elk geval starten met voortzetting van onderwijs op afstand. Op maandag 4 mei gaan we dus gewoon weer thuis aan het werk voor school.
Aan het einde van de dag op 4 mei zullen we vertellen hoe we (eventuele) nieuwe maatregelen voor de scholen op Hofstad Lyceum gaan uitvoeren. Op 5 mei zijn we allemaal vrij. Stel dat de overheid op 21 april zegt: alle scholen gaan open en alle leerlingen mogen weer naar school, dan is dat op Hofstad Lyceum dus op z’n vroegst op 6 mei. We hopen dat jullie allemaal in de omstandigheden zijn om te genieten van twee weken meivakantie. Blijf gezond, pas op jezelf en heb plezier!


Update 10-04-2020, 10.30 uur. 

Afronding schoolexamens
Gisteravond zijn leerlingen en ouders geïnformeerd over de manier waarop alle schoolexamens op Hofstad Lyceum zullen worden afgerond. Vanmorgen zijn de eerste leerlingen weer naar school gekomen om een schoolexamen te maken. We nemen vergaande maatregelen voor de veiligheid en die worden door de leerlingen goed opgevolgd. We hebben er vertrouwen in dat we op deze manier de schoolexamens goed af kunnen ronden en hopen dat veel van onze leerlingen ook dit jaar met een diploma de school verlaten.

Onderwijs op afstand
Inmiddels zijn we ervaren in het aanbieden van onderwijs op afstand. Gesprekken met de ouderraad en de leerlingenraad de afgelopen weken leerde ons dat we al veel goed doen. Natuurlijk kunnen er ook nog dingen beter. Onze leerlingen hebben het soms wel erg druk. Digitale lessen, waarin de docent live lesgeeft aan de leerlingen, worden erg gewaardeerd. We onderzoeken of we elke week nog meer van dat soort lessen kunnen aanbieden. We zien dat veel leerlingen goed aan het werk zijn en hopen dat ze dat blijven doen. En we hopen dat de school snel weer open mag, want we missen onze leerlingen enorm!


Update 03-04-2020, 14.00 uur. 

Wijziging opzet afname schoolexamens
Vandaag hebben wij een wijziging moeten doorvoeren in het plan voor de afname van de schoolexamens. Alle leerlingen die het betreft en hun ouders hebben daarover een mail ontvangen.


Update 02-04-2020, 17.10 uur. 

Plan afronding schoolexamen
Vandaag hebben we aan alle ouders en leerlingen het plan voor de afronding van het schoolexamen verzonden. Wij zijn inmiddels weer begonnen met de afname van toetsen. De reacties van medewerkers en leerlingen op het plan zijn zeer positief. We wensen alle ouders en leerlingen succes met het maken van de toetsen!


Update 01-04-2020, 17.00 uur. 

Verlenging sluiting van de school
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie. De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.
De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Daar komen wij als school ook aan tegemoet.

Onderwijs op afstand
Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van onze leerlingen en hun ouders en van onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons de komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op leerlingen om zich in te blijven zetten, en op de ouders/verzorgers om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en zo veel mogelijk te leren bij het afstandsonderwijs.

Leerlingen die spullen moeten ophalen op school, kunnen hiervoor een afspraak maken. Dit doen zij door te bellen met het telefoonnummer van de school: 070-3687670.  Zij kunnen zich daarna op het afgesproken moment melden bij de receptie.

Opvang
We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep. Eventuele verzoeken van noodopvang kunnen worden doorgegeven aan M. Rogier, rgi@hofstadlyceum.nl.

Voorbereiding afronding schoolexamens
Over de manier waarop onze school de afronding van het schoolexamen vormgeeft, zijn wij momenteel met de laatste informatie druk aan de slag. In het plan dat we momenteel opstellen ronden leerlingen de verplichte domeinen af. Sommige vakken hebben alle domeinen al afgerond. We onderzoeken momenteel of die schoolexamens facultatief kunnen worden aangeboden. De details van het plan worden momenteel uitgewerkt. Zoals eerder beloofd, zullen wij het plan morgen verspreiden onder de eindexamenleerlingen en hun ouders.

Op dit moment zijn er landelijk nog geen aanvullende afspraken gemaakt over onder andere de slaag-/zakregeling, herkansingen als leerlingen zakken op het schoolexamen en verdere tijdpaden (datum afronding schoolexamen, datum vaststelling examenresultaat, e.a.). Dit zal dan ook geen onderdeel uitmaken van het plan. Zodra wij deze informatie hebben, zullen wij u hierover informeren.


Update 30-03-2020, 16.45 uur. 

Even wachten nog…
Onze eindexamenkandidaten en hun ouders wachten vol smart op nieuws over de afname van de schoolexamens. En dat wachten duurt nog even voort. Pas morgen (tijdstip onbekend) zal er nieuws vanuit de overheid komen waarop wij ons plan moeten baseren. We vragen jullie daarom om tot woensdag geduld te hebben.
Ook kunnen we pas woensdag zeggen of de schoolexamens die vorige week maandag gemaakt werden, zullen meetellen. Als we die meetellen, dan moeten de leerlingen die er die dag niet waren, immers ook die toets nog maken. Dan maakt het veel uit of we überhaupt schoolexamens op school kunnen gaan afnemen. We snappen goed dat het niet meevalt om in 2020 eindexamen te doen. We vragen jullie om goede moed te houden en nog even vol te houden!

Onderwijs op afstand
Vandaag is de derde week onderwijs op afstand ingegaan. Veel leerlingen werken hard, veel ouders ondersteunen goed. Daar zijn we trots op! We horen het signaal dat leerlingen het soms erg druk hebben. Geef dit aan bij de mentor, dan kunnen we er iets aan doen.


Update 25-03-2020, 17.30 uur. 

Afname schoolexamens
Gisteren hebben we te horen gekregen dat de centrale examens niet doorgaan. Momenteel zijn we druk met elkaar in gesprek over de vraag hoe we de schoolexamens gaan afsluiten. We overleggen hierover met docenten en met de MR.
 
We streven naar een plan waarmee leerlingen een goede kans op een betekenisvol diploma krijgen, en waarbij we de veiligheid optimaal waarborgen. We verwachten deze week hiermee een eind te komen. Begin volgende week zullen we het plan openbaar maken voor ouders en leerlingen. We vragen leerlingen om de schoolexamenstof bij te houden totdat er meer nieuws is.
 

Update 24-03-2020, 16.15 uur. 

Ouderavonden en andere activiteiten op school
De komende tijd zullen wij geen activiteiten op school organiseren, behalve eventueel de afname van schoolexamens. De ouderavonden die de komende weken gepland staan, gaan daarom niet door. We moedigen ouders met vragen of opmerkingen aan om contact op te nemen met docenten en de mentor!

Het eindexamen in 2020
Vandaag is bekend geworden dat er in 2020 geen centraal examen afgenomen zal worden. Diploma’s kunnen worden toegekend op basis van de resultaten van de schoolexamens. Voor de afronding van het examendossier krijgen de scholen wat meer tijd en mogelijkheden.

We zijn momenteel druk bezig om te bedenken op welke manier we dit voor Hofstad Lyceum gaan uitwerken. We vragen ouders en leerlingen om er rekening mee te houden dat we op zeer korte termijn de stof die voor de laatste schoolexamenweek was opgegeven, alsnog zullen aftoetsen. We hopen snel met extra informatie te komen.


Update 23-03-2020, 22.00 uur. 

Schoolexamens toch afgelast

Bij deze herroepen we het bericht dat we zojuist verspreidden. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om de schoolexamens tot nader order op te schorten. Dit geldt voor schriftelijke en mondelinge examens. Op welke manier examinering verder plaats zal vinden, zal op een later tijdstip duidelijk worden.
 
Eindexamenleerlingen: kom morgen dus niet naar school.
 
De aanleiding voor deze beslissing is het advies dat de VO-raad heeft gegeven na de persconferentie van vanavond. De raad adviseerde de scholen om een time out in te lassen met betrekking tot de schoolexamens. De scholen van Lucas Onderwijs volgen dit advies op, wat betekent dat de schoolexamens die op dinsdag gepland stonden niet zullen doorgaan.
 

De VO-raad verwacht dat er dinsdag duidelijkheid zal ontstaan over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot het eindexamen. We begrijpen dat de huidige situatie van steeds wisselende berichtgeving heel vervelend is voor eindexamenleerlingen en hun ouders. Dat spijt ons. Wij hopen dat we snel zekerheid kunnen geven over het vervolg van het examentraject in deze bijzondere tijden.


Update 23-03-2020, 19.50 uur. 

Aangescherpte maatregelen Kabinet
Zojuist heeft het kabinet een persconferentie gegeven. Hierin zijn specifiek voor het onderwijs géén extra maatregelen aangekondigd. Wel is aangegeven dat een heel gezin thuis moet blijven, wanneer een van de gezinsleden koorts heeft. Wij willen ook de eindexamenleerlingen vragen om vanaf morgenochtend deze nieuwe richtlijn te volgen. Daarnaast moeten alle eindexamenkandidaten met de genoemde lichte klachten, ook thuisblijven. We zullen zorgen voor goede inhaalmomenten voor leerlingen die hierdoor getroffen worden.

De afname is vandaag rustig en volgens de richtlijnen verlopen. Morgen zullen we dezelfde maatregelen handhaven om de veiligheid te waarborgen. We hopen dat het ministerie van onderwijs snel duidelijkheid zal geven over het centraal examen. Tot die tijd gaan wij voort op de ingezette lijn. Zodra wij hierover meer weten, brengen we u op de hoogte.

We wensen alle eindexamenkandidaten veel succes met de verdere voorbereiding van de schoolexamens.


Update 23-03-2020, 16.30 uur. 

Schoolexamens en onderwijs op afstand
Vandaag is de afname van de laatste schoolexamenweek begonnen. De leerlingen hebben de instructies over de extra maatregelen keurig opgevolgd. De afname verliep daarmee ordelijk en veilig. We hopen dat informatie over het centraal examen snel volgt, zodat we onze werkwijze voor de periode na deze schoolexamenweek daarop kunnen aanpassen.

De overige jaarlagen beginnen aan hun tweede week onderwijs op afstand. We merken dat veel leerlingen hard aan het werk zijn. Veel opdrachten worden ingeleverd. We willen ouders en leerlingen op het hart drukken om deze periode goed voor school aan het werk te blijven. Alleen zo kunnen we de achterstanden beperken.


Update 22-03-2020, 12.00 uur. 

Aangepaste vertrektijden voor HTM bus en tram vanaf maandag 23 maart!

𝙑𝙤𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙢𝙨
• Maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur, 3x per uur en daarna 2x per uur
• Zaterdag en zondag de gehele dag 2x per uur
• Alle spitsritten vervallen
• De trams stoppen bij elke halte. De trambestuurder opent de deuren zelf. Stop en deur open knoppen niet gebruiken svp

𝙑𝙤𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙗𝙪𝙨𝙨𝙚𝙣
• Iedere dag, ook in het weekend, 2x per uur
• Alle spitsritten en extra ritten vervallen
• Snelbus 27 en spitsbus 29 vervallen


Update 20-03-2020, 16.40 uur. 

Onderwijs op afstand werkt!
We hebben een bijzondere week achter de rug. Nadat we zondagavond hoorden dat de scholen zouden sluiten, heeft de school zichzelf twee dagen de tijd gegeven om ‘onderwijs op afstand’ vorm te geven. Vanaf woensdag zijn de lessen begonnen.

We merken dat veel leerlingen goed aan het werk zijn. Alle leerlingen leveren voor alle (niet-praktische) vakken elke week een opdracht in via Magister ELO. Wij checken of alle leerlingen dat doen en we vragen ouders om dat ook met hun kind te bespreken.

Vanaf komende week kunnen alle leerlingen de vakken in een miniroostervorm volgen. Docenten zijn beschikbaar op het lesuur zoals dat in Magister staat. Zij kunnen leerlingen ook oproepen om via een telefoon of laptop een digitale les te volgen. We hebben een minirooster ingesteld zodat leerlingen ’s middags ook tijd overhouden voor het inhalen van schoolwerk en voor ontspannende activiteiten. Het vraagt heel wat van ons allemaal om ons thuis te gaan voelen in dit nieuwe leven.

Vanaf aanstaande maandag zullen wij, zoals de overheid van ons vraagt, schoolexamens afnemen. We vragen alle leerlingen om de veiligheidsmaatregelen waarover we ze geïnformeerd hebben, in acht te nemen. We rekenen op ieders medewerking.


Update 19-03-2020, 18.30 uur. 

E-mail voor examenkandidaten
Met deze update willen we de examenkandidaten nader informeren over de SE’s die in de komende week zullen worden afgenomen. De dag en het tijdstip van de SE’s zijn ongewijzigd. De locatie waar het SE gemaakt wordt is wel anders. In de e-mail vind je als bijlage het rooster, let dus goed op de locatie.
De procedure is voor het grootste deel hetzelfde als jullie gewend zijn. Door de situatie waar we nu in zitten zijn er wel enkele veranderingen. Vooral voor en na je SE zijn er dingen anders geregeld. Lees de punten hieronder goed door.

 • Vorm geen groepjes als je op school aankomt.
 • Een half uur van tevoren zijn de examenzalen open. We willen dat jullie gespreid binnen komen.
 • Berg je spullen op in je locker en loop rechtstreeks naar de examenzaal, waar je meteen plaatsneemt op de plek waar jouw naamkaartje ligt. Geen jas, tas, telefoon of horloge bij je.
 • In de examenzaal wacht je tot je op de aangegeven tijd het signaal krijgt om te beginnen.
 • Het vertrek uit de zaal aan het einde van de toetstijd laten we ook gespreid verlopen. Je krijgt van ons een signaal.
 • Ga na het examen meteen  weer naar huis zonder dicht bij anderen in de buurt te komen. Of ga een frisse neus halen. De kantine is gesloten.
 • De examenruimtes worden na elke zitting ontsmet.

Als ziek bent, meld je je ziek volgens de gebruikelijke procedure. We hebben de opdracht van de minister om de schoolexamens te laten doorgaan. We willen daarom dat nu zoveel mogelijk leerlingen aan de schoolexamens deelnemen. Alle onderdelen van het schoolexamen moeten immers zijn afgerond voordat je aan het centraal examen mag deelnemen. Met deze aanpak is er voldoende tijd om je te kunnen voorbereiden op het centraal examen.

De HTM heeft aangekondigd vanaf volgende week minder openbaar vervoer in te zetten. Het is handig om hiermee rekening te houden bij het inplannen van reistijd naar en van school. Het wordt mooi weer, denk ook aan de fiets.

Succes met de voorbereidingen!


Update 18-03-2020, 15.50 uur. 

Beste eindexamenkandidaten,
De minister heeft besloten dat de schoolexamens door mogen gaan.
Vanaf aanstaande maandag gaan we de toetsweek laten plaatsvinden volgens het schema dat voor deze week was gepland. Alleen de locaties zullen veranderen omdat er voldoende afstand tussen de kandidaten moet zijn. De mondelingen vinden ook plaats op dezelfde tijd. Ook hier kan het zijn dat de lokalen worden veranderd. In de loop van deze week ontvang je hierover de definitieve informatie.

Als je ziek bent, mag je niet naar school komen. In dat geval meld je je ziek volgens de gebruikelijke procedure. Gemiste toetsen mag je in een later stadium inhalen. Over de herkansingen en gemist werk volgt nog nadere informatie.
Natuurlijk realiseren we ons dat dit een onzekere periode voor je is. We zijn blij dat de minister dit besluit heeft genomen zodat jullie examenjaar op een goede manier kan worden afgerond. Gelukkig heb je je een week extra voor kunnen bereiden op komende toets week.

Met alles wat er op dit moment in het land aan de hand is, kunnen we natuurlijk niet in de toekomst kijken. We zullen steeds de laatste ontwikkelingen volgen en naar bewind van zaken handelen. Het is dus zaak dat je je mail, de website en de sociale media goed in de gaten houdt.

Veel succes met de voorbereiding!


Update 18-03-2020, 12.30 uur. 

Schoolexamens en het eindexamen
Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat we als school de afname van schoolexamens moeten hervatten en daarvoor leerlingen naar school mogen en moeten laten komen. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken wat voor onze school de beste werkwijze is.

We vragen alle eindexamenleerlingen om er rekening mee te houden dat de SE-week die vanaf afgelopen maandag gepland stond, vanaf aanstaande maandag (23 maart) alsnog wordt uitgevoerd. Eindexamenleerlingen worden hierover apart geïnformeerd.

Het een en ander kan wat gevolgen hebben voor het onderwijs op afstand dat we de overige leerlingen bieden. We moeten eindexamenleerlingen voorrang geven, en het is mogelijk dat andere jaarlagen daardoor op een bepaald moment een (digitaal) contactmoment met de docent moeten missen. We zullen dat inventariseren en daarover communiceren.


Update17-03-2020, 15.30 uur.  

Vanaf woensdag: onderwijs op afstand van start!
Vandaag hebben alle leerlingen die voor wie dat nodig was, op school hun boeken opgehaald. Zojuist hebben alle leerlingen en ouders een mail ontvangen waarin beschreven staat op welke manier Hofstad Lyceum ‘onderwijs op afstand’ aan gaat bieden. We hopen dat vanaf morgenochtend alle leerlingen, indien mogelijk ondersteund door hun ouders, aan de slag gaan voor school!

Let op: voor de meeste vakken zullen leerlingen eens per week een opdracht in moeten leveren. We houden bij of dat goed gebeurt. Als leerlingen ziek zijn en daardoor niet voor school kunnen werken, moeten ze worden ziekgemeld. Dat gaat op de reguliere manier: door ziek te melden in Magister of door te bellen met school.

We willen leerlingen en ouders vragen om contact te zoeken met de school wanneer ze vragen hebben. Voor algemene vragen en ICT-kwesties, kunnen ze bij de mentor terecht. Vakinhoudelijke vragen kunnen aan de vakdocent worden gesteld. We doen ons best om alle vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden.

We wensen alle ouders en leerlingen succes toe in deze bijzondere tijden!


Update16-03-2020, 18.45 uur.  

Vanaf vandaag is de school drie weken gesloten. Met deze update willen we u informeren over de ontwikkelingen die hier op school gaande zijn en over wat u van ons kan verwachten in de komende tijd.

Boeken ophalen
Eerder vandaag informeerden we de leerlingen al over het feit dat ze dinsdag 17 maart hun boeken kunnen komen ophalen. Dit gebeurt volgens een schema dat per mail is verzonden. We vragen leerlingen om zich strikt aan de tijden in het schema te houden, om de lockersleutel mee te nemen en om het gebouw direct na het ophalen van de boeken weer te verlaten.

Onderwijs op afstand
Vanaf aanstaande woensdag zullen we onderwijs op afstand verzorgen. Om dit onderwijs te kunnen volgen hebben de leerlingen hun boeken nodig en een device waarmee zij op internet kunnen, liefst een laptop, of anders een tablet. Mocht uw kind geen laptop of tablet hebben, dan adviseren we u om eventueel (een deel van de dag) uw eigen device ter beschikking te stellen of om er een te lenen van familie of bekenden. Mocht u hierbij tegen moeilijkheden aanlopen, geeft u dat dan even door aan de mentor van uw kind.

Vanaf woensdag verwachten we van de leerlingen dat zij elke dag aan school werken met de opdrachten en lessen die we verschaffen. Vaak zullen leerlingen ook iets moeten inleveren via Magister. We adviseren ouders om met hun kinderen te bespreken op welke manier zij dit gaan aanpakken. Het is voor leerlingen een hele omslag om hiervoor zelf de discipline op te brengen. Het bespreken hiervan, het opstellen van een werkroostertje waarin ook wat pauze is ingepland, helpt leerlingen om deze tijd zonder te grote achterstanden door te komen.

Praktisch: hoe werkt het?
Vanaf woensdag zullen alle docenten leerlingen opdrachten en lessen toesturen via Magister. De leerling ziet gewoon het rooster dat zij/hij zou volgen wanneer de school open was. In het vakje van de eerste les van die week voor dat vak, staat beschreven wat leerlingen kunnen doen. Meestal zullen leerlingen ook iets in moeten leveren. We houden in de gaten of leerlingen dat doen en we dringen erop aan dat u dit ook bij uw kind checkt.

Ziekmeldingen
De ziekmeldingen van leerlingen lopen gewoon door. Wanneer uw kind geen onderwijs kan volgen, meld het dan ziek (ook al zou uw kind toch al thuisblijven). Wanneer uw kind weer onderwijs volgt, dan meldt u het beter.

Wanneer er een vermoeden van besmetting met COVID-19 bestaat, meldt u dit dan aan onze coördinator voor dit thema: M. Rogier, rgi@hofstadlyceum.nl.

Contact
– De komende tijd zijn medewerkers van de school bereikbaar voor contact voor de leerlingen:
– Voor algemene zaken die uw kind wil vertellen over haar/zijn welbevinden of over moeilijkheden in deze situatie, kan zij/hij contact opnemen met de mentor. Dit geldt in deze situatie ook voor ICT-vragen.
– Vakdocenten zijn beschikbaar voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de lesstof.
Coronagerichte vragen en opmerkingen kunnen bij de coronacoördinator worden neergelegd (zie hierboven).

Uitzonderlijke jaarlagen
Klas 5V heeft gewoon PWS-week, zoals vooraf ook al gepland was. Deze leerlingen hoeven niet tot woensdag te wachten om te starten met hun werkzaamheden.

De eindexamenleerlingen leren voor hun schoolexamens alsof zij deze wel gewoon afleggen.
Zij ontvangen hierover een aparte mail van de afdelingsleider.

Tot slot
We begrijpen dat het bijzondere tijden zijn voor de ouders en voor de leerlingen. We wensen u allen veel sterkte en succes in de komende periode. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Update16-03-2020, 15.30 uur.               

Toegang tot schoolkluisjes voor leerlingen
Vanmiddag is per mail een rooster verzonden wanneer leerlingen hun boeken en andere benodigdheden uit hun locker kunnen halen. De leerlingen wordt verzocht om schoolpas en lockersleutel mee te nemen en zich aan de tijden van het rooster te houden.

Momenteel wordt er hard gewerkt om vanaf woensdag onderwijs op afstand te realiseren.


Update15-03-2020, 21.31 uur.

Sluiting scholen tot 6 april 2020
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de leerlingen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.
Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

 • leerlingen en kinderen komen niet naar school/kinderdagverblijf;
 • alle leerlingen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen;
 • de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn;
 • uiteraard zijn er grote zorgen voor de leerlingen die examens moeten doen. We volgen nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen en zullen u in de loop van de komende week informeren als er wijzigingen of aanpassingen zijn. Examenleerlingen zullen m.a.w. tot nadere informatie niet op school komen. Er zal in de komende dagen vervolginformatie komen over de vraag hoe om te gaan met het examenprogramma. Zodra er meer duidelijk is, laten we het u weten.
 • Leerlingen ontvangen een e-mail over wanneer zij naar school mogen komen om boeken en andere lesmaterialen uit hun kluisje te halen.

Afstandsonderwijs
Op schoolniveau wordt bepaald hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U krijgt via uw schoolleiding nadere informatie hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. Deze informatie wordt verspreid via de u bekende kanalen van de school.

Opvang van leerlingen
De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website: link vitale beroepsgroepen vindt u bij Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij M. Rogier, RGI@hofstadlyceum.nl. Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.

Boeken op school
Veel leerlingen hebben in hun kluisje op school nog schoolboeken en schriften liggen. Morgenochtend zullen we bespreken op welk moment leerlingen deze boeken kunnen komen ophalen. We willen het totaalaantal leerlingen dat tegelijk aanwezig is, uiteraard zo laag mogelijk laten zijn. Daarom zal dit via een rooster verlopen. Morgen in de loop van de dag wordt dit rooster met de leerlingen gedeeld.

Actuele informatie op schoolwebsite
Via deze website, www.hofstadlyceum.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de M. Rogier, RGI@hofstadlyceum.nl.

Tot slot
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Met vriendelijke groet,
J.A. Hal
Rector


Update 09-03-2020, 21.31 uur.

Maatregelen coronavirus (COVID-19)
Op onze school zijn op dit moment géén besmettingen van leerlingen of medewerkers met het coronavirus COVID-19. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan hygiëne, en dat we alert zijn op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. Ook houden we nauw contact met andere organisaties zoals de kinderopvang en organisaties die mede ons gebouw gebruiken.
We vragen u als ouder om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te blijven houden en de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. We vragen u ook om de school op de hoogte te brengen als er sprake van is dat uw kind door de GGD getest wordt op het coronavirus. Mocht een leerling of medewerker positief worden getest op het coronavirus, dan zal de school u hiervan direct op de hoogte brengen. We geven dan uiteraard ook aan hoe we handelen en of uw kind naar school kan komen.

Op deze website staat de meest actuele informatie over de situatie op onze school. Houd deze dus goed in de gaten. Voor algemene vragen over het coronavirus heeft het RIVM telefoonnummer 0800-1351 opengesteld. Voor specifieke vragen aan de school kunt u contact opnemen met M. Rogier, onze veiligheidscoördinator, via e-mail te bereiken op rgi@hofstadlyceum.nl en telefonisch via 070-368 76 70.

Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm