Refresh altijd uw browser voor het meest recente nieuws.
Kijk voor veelgestelde vragen op de FAQ-pagina

Update 12-10-2020, 9.00 uur.

We hebben nog een weekje te gaan tot de herfstvakantie. En dan zit periode 1 van dit schooljaar er al op! We zijn dankbaar dat we gedurende deze gehele periode onderwijs op school hebben kunnen verzorgen. We hopen dat we dat de komende tijd kunnen blijven doen!

Corona op school
Inmiddels hebben we verschillende besmettingen op Hofstad Lyceum. Ook is er een docent besmet met het corona-virus. We weten nu dus dat ook op onze school corona een (onwelkome) realiteit is waar we rekening mee moeten houden. Daarom zijn onderstaande maatregelen extra belangrijk.

Mondkapjes
Eén van de voorwaarden om onderwijs op school te kunnen blijven geven, is het gebruik van mondkapjes door leerlingen en collega’s. De afgelopen week droegen bijna alle leerlingen uit zichzelf een mondkapje. Daar zijn we heel blij mee! We willen jullie vragen om dit vol te houden. We zijn van jullie medewerking op dit gebied afhankelijk!

Leerlingen met klachten
Nog één keer voor de zekerheid: leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen. Wanneer je twijfelt of dat nodig is, bekijk dan de beslisboom op onze website. Wanneer een leerling met klachten in de klas zit, dan is het mogelijk dat we de leerling vragen naar huis te gaan.

Onderwijs bij afwezigheid
Leerlingen die wel afwezig, maar niet ziek zijn, volgen onderwijs op afstand. Momenteel biedt de school deze leerlingen in elk geval studieplanners, zodat zij thuis door kunnen werken. Het is op dit moment niet mogelijk om het zogenoemde ‘hybride onderwijs’ aan te bieden, waarbij docenten zowel leerlingen op school als thuis bedienen met uitleg. Momenteel hebben we daar de technische middelen niet voor. Daarnaast is belasting van onze docenten is nu te hoog. Onze eerste focus ligt op het realiseren van goede studieplanners voor alle vakken.

We zijn ondertussen op zoek naar manieren om beter onderwijs op afstand (of hybride onderwijs) te realiseren naast de lessen op school. We hopen daar op korte termijn stappen in te kunnen zetten. We denken dat we de komende tijd wat extra tijd voor docenten vrij moeten maken om zich hier verder in te bekwamen. Dat kan leiden tot lesuitval. We zullen leerlingen en ouders daar zo spoedig mogelijk over informeren.

In het ergste geval
Wanneer besloten zou worden tot een nieuwe lockdown inclusief sluiting van de scholen, dan zullen wij direct overgaan op onderwijs op afstand. Er ligt een draaiboek klaar waarmee we snel aan de slag kunnen, mocht dat het geval zijn. We weten uit de vorige periode van schoolsluiting wel dat onderwijs op afstand altijd nadelen heeft ten opzichte van onderwijs op school. We hopen daarom dat de school open kan blijven!


Update 02-10-2020, 16.50 uur.

Mondkapjes op school
Donderdag 1 oktober zijn de ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) in overeenstemming  met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet (speciaal)onderwijs tot het dringende advies gekomen om buiten de les mondkapjes te dragen. Ingangsdatum hiervoor is maandag 5 oktober 2020.

Het dringende advies geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten mag het mondkapje af. Dat geldt dus niet voor bepaalde praktijklessen. Leerlingen volgen de instructie van de docenten op.  

Wat betekent dit voor onze leerlingen?
Wij volgen dit dringende advies. Dit betekent voor de leerlingen dat ze op school een mondkapje dragen. We vragen dat ook van de medewerkers van de school. Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee.

Warme trui
Het zal de komende tijd steeds kouder worden. Omdat we goed moeten ventileren, zal het ook in de klaslokalen soms best fris zijn. Het is niet toegestaan om met een jas in de klas te zitten. We vragen daarom alle leerlingen om warm gekleed naar school te komen.

Tot slot
Onze ouderraad is een grote steun voor de school. De ouderraad is momenteel op zoek naar nieuwe leden. We doen bij deze een dringende oproep. Ouders kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via ouderraad@hofstadlyceum.nl. We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen.


Update 17-09-2020, 17.25 uur.

Eerste vastgestelde COVID-19 besmettingen
Voor het eerst is bij enkele van onze leerlingen corona geconstateerd. Daarmee is onze school relatief laat: de meeste scholen hadden hier al eerder mee te maken. We hebben medewerkers, ouders en leerlingen over deze besmettingen geïnformeerd. De GGD doet momenteel bron- en contactonderzoek. Wij volgen de adviezen van de GGD nauwkeurig op en blijven toezien op de naleving van de richtlijnen van het RIVM.

Bron- en contactonderzoek
GGD Haaglanden voert bron- en contactonderzoek uit onder alle personen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Alleen als uw kind nauw contact heeft gehad met deze leerling, wordt u door de GGD benaderd.

Wat betekent dit voor u?

 • Heeft uw kind geen klachten en heeft géén van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, dan kan het naar school komen.
 • Heeft uw kind (lichte) klachten – hoesten, koorts, kortademigheid – houd uw kind dan thuis. Laat het uitzieken en zorg dat hij/zij geen anderen besmet.
 • Heeft één van de gezinsleden koorts en/of benauwdheid, houd ook dan uw kind thuis.
 • Leerlingen die op school (lichte) klachten vertonen, worden naar huis gestuurd/moeten worden opgehaald. De school neemt in dit geval contact met u op.

Wat moet u doen als uw kind klachten krijgt?
Wij adviseren u om alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het coronavirus:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Testen
Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houd het dan uit voorzorg thuis, meld dit bij school en vermijd contact met anderen. Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl . De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. Heeft uw kind ernstige klachten, belt u dan met de huisarts of het ziekenhuis. 


Update 16-09-2020, 10.00 uur.

De school is sinds de zomervakantie alweer een paar weken open. Op sommige momenten voelt het bijna als normaal, maar dat is het niet. We werken nog steeds met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn in grote lijnen tevreden met de manier waarop collega’s en leerlingen zich aan de richtlijnen houden.

Milde klachten
We merken dat er onduidelijkheid is over aanwezigheid op school bij milde klachten. Als je (milde) klachten hebt, dan kom je niet naar school. Blijf thuis en laat je testen. Blijf thuis tot je de uitslag weet. Je huisgenoten kunnen wel naar school en werk. Zij blijven alleen ook thuis als jij koorts of benauwdheidsklachten hebt. Als de uitslag van de test negatief is (geen corona), mag je direct weer naar buiten en naar school. Als de uitslag positief is, meld dat dan bij school.

Mondkapjes
In het algemeen zijn mondkapjes (voorlopig) niet verplicht op Hofstad Lyceum. Bij bepaalde vakken en bij bepaalde lessituaties (zoals een practicum) zal het gebruik van een mondkapje wel worden ingesteld. De docent informeert de leerlingen daarover en stelt mondkapjes beschikbaar. In de gangen en de reguliere lessen is het leerlingen toegestaan om mondkapjes te gebruiken. Dat is voorlopig niet verplicht. Leerlingen die daar prijs op stellen, nemen een mondkapje mee van huis.


Update 04-09-2020, 10.30 uur. 

We zijn weer begonnen
De zomervakantie is weer voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan anders. Toch hopen we dat u een mooie zomer heeft gehad. We zijn weer volledig open. Toch zal dat anders dan anders zijn. Hieronder een overzicht van nieuwe én bestaande maatregelen binnen de school.

Quarantaine na vakantie
Leerlingen en ouders die terugkomen uit een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt, mogen 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. School zal voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken. Mocht dit aan de hand zijn, meld dat dan op school. De afdelingsleider en de mentor zullen samen met de leerling bepalen hoe het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen.

Afstand houden
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand. We vragen van iedereen om dit strikt na te leven. Een aantal regels die hiermee te maken hebben, zijn in de bijlage bij deze mail opgesomd.

Ventilatie in school
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. We nemen de komende weken nog aanvullende acties zoals het installeren van CO2-melders in alle lokalen. We vragen leerlingen om zich de komende maanden voldoende warm aan te kleden.

Wel of geen mondkapjes in school
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij het voor hun eigen gemoedstoestand prettig vinden dit wel te doen.

Samen houden we corona onder controle
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels:

 • We wassen vaak onze handen met water en zeep.
 • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog
 • Na school gaan we direct naar huis.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand, net als docenten en leerlingen.
 • Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Voor de leerlingen gelden ook een aantal aanvullende huisregels:

 • Houd in en rond de school anderhalve meter afstand van personeelsleden.
 • Houd je aan de instructies in en rond het schoolgebouw.
 • Houd doorgangen zoals gangen en trappenhuizen vrij.
 • Wanneer de les begint zijn je handen gedesinfecteerd en is je tafel schoon. Desinfecteermiddelen zijn in het lokaal aanwezig.
 • Je mobiele telefoon is uit en in je tas. Tijdens de pauze of op aangeven van de docent mag je hem gebruiken.
 • Na afloop van de les of het verblijf in je lokaal maak je je tafel en ander materiaal (bijv. gereedschap, muziekinstrument, computer) schoon.
 • Verlaat het klaslokaal pas na de bel.

We wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers veel succes én plezier in dit nieuwe schooljaar.


Update 04-06-2020, 16.05 uur. 

Fijn dat jullie er weer zijn!
De afgelopen dagen hebben we weer onderwijs op school gegeven. We zijn trots op ons team, dat alles in het werk heeft gesteld om onze leerlingen goed en veilig te kunnen ontvangen. En we zijn trots op onze leerlingen, die zich goed aan de gestelde coronaregels houden. Bovenal zijn we vooral heel blij om onze leerlingen weer te zien, we hebben jullie gemist!

Geslaagd!
Gisteren hebben we vastgesteld dat we een mooi slagingspercentage behaald hebben. Op het vwo is 99% geslaagd, op de havo 96%. Leerlingen worden vandaag gebeld met de uitslag van het examen en kunnen dan hun schooltas buiten hangen.
We feliciteren al onze geslaagden met het behaalde resultaat!


Update 03-06-2020, 15.00 uur

Heropening van de school voor lessen
In de afgelopen dagen is hard gewerkt door het personeel van Hofstad Lyceum, om onderwijs op 1,5m mogelijk te maken.

Vorige week is naar alle leerlingen een mail verstuurd met daarin informatie over de lessen op school en op afstand.
Vandaag volgden bovenbouwleerlingen al weer gymlessen op school, buiten op de sportvelden.
De onderbouwklassen volgen vanaf morgen ook weer lessen op school, volgens eerder verstuurd rooster.
De komende weken zullen we ervaren hoe alles loopt. Met die informatie zullen we bepalen op welke manier we na de zomervakantie gaan werken, als er dan nog maatregelen gelden.

We zijn heel blij om onze leerlingen weer op school te kunnen ontvangen. We hebben jullie gemist!


Update 04-05-2020, 15.00 uur. 

Vorige week hoorden we dat leerlingen in het voortgezet onderwijs waarschijnlijk per 2 juni ook weer wat lessen op school kunnen volgen. Dat is goed nieuws, want we hebben zin om onze leerlingen weer te zien! Anders dan in het basisonderwijs zal iedereen bij ons op school anderhalve meter afstand moeten houden. Momenteel maken we plannen hoe we dat mogelijk maken.

Ondertussen ronden onze eindexamenleerlingen hun laatste examens af. We wensen ze daarbij heel veel succes! We hopen dat veel van onze leerlingen de school met een prachtig diploma zullen verlaten.

Vandaag zijn alle andere leerlingen na een welverdiende meivakantie weer aan de slag gegaan met hun lessen in het ‘onderwijs op afstand’. Dat doen we met een inmiddels beproefde werkwijze. We zien dat er ook op afstand veel geleerd wordt, en dat doet ons goed!


Update 16-04-2020, 15.30 uur. 

We hebben bijzondere weken achter de rug. De school ging dicht, en na twee dagen zonder onderwijs werden de leerlingen aan het werk gezet met ‘onderwijs op afstand’. De meeste leerlingen doen dat uitstekend. Onze complimenten!

Op 21 april zal de overheid vertellen of de school na de meivakantie weer gedeeltelijk open mag. Die datum valt in onze meivakantie. Wij zullen na de meivakantie in elk geval starten met voortzetting van onderwijs op afstand. Op maandag 4 mei gaan we dus gewoon weer thuis aan het werk voor school.
Aan het einde van de dag op 4 mei zullen we vertellen hoe we (eventuele) nieuwe maatregelen voor de scholen op Hofstad Lyceum gaan uitvoeren. Op 5 mei zijn we allemaal vrij. Stel dat de overheid op 21 april zegt: alle scholen gaan open en alle leerlingen mogen weer naar school, dan is dat op Hofstad Lyceum dus op z’n vroegst op 6 mei. We hopen dat jullie allemaal in de omstandigheden zijn om te genieten van twee weken meivakantie. Blijf gezond, pas op jezelf en heb plezier!


Update 10-04-2020, 10.30 uur. 

Afronding schoolexamens
Gisteravond zijn leerlingen en ouders geïnformeerd over de manier waarop alle schoolexamens op Hofstad Lyceum zullen worden afgerond. Vanmorgen zijn de eerste leerlingen weer naar school gekomen om een schoolexamen te maken. We nemen vergaande maatregelen voor de veiligheid en die worden door de leerlingen goed opgevolgd. We hebben er vertrouwen in dat we op deze manier de schoolexamens goed af kunnen ronden en hopen dat veel van onze leerlingen ook dit jaar met een diploma de school verlaten.

Onderwijs op afstand
Inmiddels zijn we ervaren in het aanbieden van onderwijs op afstand. Gesprekken met de ouderraad en de leerlingenraad de afgelopen weken leerde ons dat we al veel goed doen. Natuurlijk kunnen er ook nog dingen beter. Onze leerlingen hebben het soms wel erg druk. Digitale lessen, waarin de docent live lesgeeft aan de leerlingen, worden erg gewaardeerd. We onderzoeken of we elke week nog meer van dat soort lessen kunnen aanbieden. We zien dat veel leerlingen goed aan het werk zijn en hopen dat ze dat blijven doen. En we hopen dat de school snel weer open mag, want we missen onze leerlingen enorm!


Update 03-04-2020, 14.00 uur. 

Wijziging opzet afname schoolexamens
Vandaag hebben wij een wijziging moeten doorvoeren in het plan voor de afname van de schoolexamens. Alle leerlingen die het betreft en hun ouders hebben daarover een mail ontvangen.


Update 02-04-2020, 17.10 uur. 

Plan afronding schoolexamen
Vandaag hebben we aan alle ouders en leerlingen het plan voor de afronding van het schoolexamen verzonden. Wij zijn inmiddels weer begonnen met de afname van toetsen. De reacties van medewerkers en leerlingen op het plan zijn zeer positief. We wensen alle ouders en leerlingen succes met het maken van de toetsen!


Update 01-04-2020, 17.00 uur. 

Verlenging sluiting van de school
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie. De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden. 
De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Daar komen wij als school ook aan tegemoet. 

Onderwijs op afstand
Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van onze leerlingen en hun ouders en van onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons de komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op leerlingen om zich in te blijven zetten, en op de ouders/verzorgers om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en zo veel mogelijk te leren bij het afstandsonderwijs.

Leerlingen die spullen moeten ophalen op school, kunnen hiervoor een afspraak maken. Dit doen zij door te bellen met het telefoonnummer van de school: 070-3687670.  Zij kunnen zich daarna op het afgesproken moment melden bij de receptie.

Opvang
We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep. Eventuele verzoeken van noodopvang kunnen worden doorgegeven aan M. Rogier, rgi@hofstadlyceum.nl.  

Voorbereiding afronding schoolexamens
Over de manier waarop onze school de afronding van het schoolexamen vormgeeft, zijn wij momenteel met de laatste informatie druk aan de slag. In het plan dat we momenteel opstellen ronden leerlingen de verplichte domeinen af. Sommige vakken hebben alle domeinen al afgerond. We onderzoeken momenteel of die schoolexamens facultatief kunnen worden aangeboden. De details van het plan worden momenteel uitgewerkt. Zoals eerder beloofd, zullen wij het plan morgen verspreiden onder de eindexamenleerlingen en hun ouders.

Op dit moment zijn er landelijk nog geen aanvullende afspraken gemaakt over onder andere de slaag-/zakregeling, herkansingen als leerlingen zakken op het schoolexamen en verdere tijdpaden (datum afronding schoolexamen, datum vaststelling examenresultaat, e.a.). Dit zal dan ook geen onderdeel uitmaken van het plan. Zodra wij deze informatie hebben, zullen wij u hierover informeren.


Update 30-03-2020, 16.45 uur. 

Even wachten nog…
Onze eindexamenkandidaten en hun ouders wachten vol smart op nieuws over de afname van de schoolexamens. En dat wachten duurt nog even voort. Pas morgen (tijdstip onbekend) zal er nieuws vanuit de overheid komen waarop wij ons plan moeten baseren. We vragen jullie daarom om tot woensdag geduld te hebben.
Ook kunnen we pas woensdag zeggen of de schoolexamens die vorige week maandag gemaakt werden, zullen meetellen. Als we die meetellen, dan moeten de leerlingen die er die dag niet waren, immers ook die toets nog maken. Dan maakt het veel uit of we überhaupt schoolexamens op school kunnen gaan afnemen. We snappen goed dat het niet meevalt om in 2020 eindexamen te doen. We vragen jullie om goede moed te houden en nog even vol te houden!

Onderwijs op afstand
Vandaag is de derde week onderwijs op afstand ingegaan. Veel leerlingen werken hard, veel ouders ondersteunen goed. Daar zijn we trots op! We horen het signaal dat leerlingen het soms erg druk hebben. Geef dit aan bij de mentor, dan kunnen we er iets aan doen.


Update 25-03-2020, 17.30 uur. 

Afname schoolexamens
Gisteren hebben we te horen gekregen dat de centrale examens niet doorgaan. Momenteel zijn we druk met elkaar in gesprek over de vraag hoe we de schoolexamens gaan afsluiten. We overleggen hierover met docenten en met de MR. 
 
We streven naar een plan waarmee leerlingen een goede kans op een betekenisvol diploma krijgen, en waarbij we de veiligheid optimaal waarborgen. We verwachten deze week hiermee een eind te komen. Begin volgende week zullen we het plan openbaar maken voor ouders en leerlingen. We vragen leerlingen om de schoolexamenstof bij te houden totdat er meer nieuws is.
 

Update 24-03-2020, 16.15 uur. 

Ouderavonden en andere activiteiten op school
De komende tijd zullen wij geen activiteiten op school organiseren, behalve eventueel de afname van schoolexamens. De ouderavonden die de komende weken gepland staan, gaan daarom niet door. We moedigen ouders met vragen of opmerkingen aan om contact op te nemen met docenten en de mentor! 

Het eindexamen in 2020
Vandaag is bekend geworden dat er in 2020 geen centraal examen afgenomen zal worden. Diploma’s kunnen worden toegekend op basis van de resultaten van de schoolexamens. Voor de afronding van het examendossier krijgen de scholen wat meer tijd en mogelijkheden. 

We zijn momenteel druk bezig om te bedenken op welke manier we dit voor Hofstad Lyceum gaan uitwerken. We vragen ouders en leerlingen om er rekening mee te houden dat we op zeer korte termijn de stof die voor de laatste schoolexamenweek was opgegeven, alsnog zullen aftoetsen. We hopen snel met extra informatie te komen.


Update 23-03-2020, 22.00 uur. 

Schoolexamens toch afgelast

Bij deze herroepen we het bericht dat we zojuist verspreidden. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om de schoolexamens tot nader order op te schorten. Dit geldt voor schriftelijke en mondelinge examens. Op welke manier examinering verder plaats zal vinden, zal op een later tijdstip duidelijk worden.
 
Eindexamenleerlingen: kom morgen dus niet naar school.
 
De aanleiding voor deze beslissing is het advies dat de VO-raad heeft gegeven na de persconferentie van vanavond. De raad adviseerde de scholen om een time out in te lassen met betrekking tot de schoolexamens. De scholen van Lucas Onderwijs volgen dit advies op, wat betekent dat de schoolexamens die op dinsdag gepland stonden niet zullen doorgaan. 
 
De VO-raad verwacht dat er dinsdag duidelijkheid zal ontstaan over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot het eindexamen. We begrijpen dat de huidige situatie van steeds wisselende berichtgeving heel vervelend is voor eindexamenleerlingen en hun ouders. Dat spijt ons. Wij hopen dat we snel zekerheid kunnen geven over het vervolg van het examentraject in deze bijzondere tijden.


Update 23-03-2020, 19.50 uur. 

Aangescherpte maatregelen Kabinet
Zojuist heeft het kabinet een persconferentie gegeven. Hierin zijn specifiek voor het onderwijs géén extra maatregelen aangekondigd. Wel is aangegeven dat een heel gezin thuis moet blijven, wanneer een van de gezinsleden koorts heeft. Wij willen ook de eindexamenleerlingen vragen om vanaf morgenochtend deze nieuwe richtlijn te volgen. Daarnaast moeten alle eindexamenkandidaten met de genoemde lichte klachten, ook thuisblijven. We zullen zorgen voor goede inhaalmomenten voor leerlingen die hierdoor getroffen worden.

De afname is vandaag rustig en volgens de richtlijnen verlopen. Morgen zullen we dezelfde maatregelen handhaven om de veiligheid te waarborgen. We hopen dat het ministerie van onderwijs snel duidelijkheid zal geven over het centraal examen. Tot die tijd gaan wij voort op de ingezette lijn. Zodra wij hierover meer weten, brengen we u op de hoogte.

We wensen alle eindexamenkandidaten veel succes met de verdere voorbereiding van de schoolexamens.


Update 23-03-2020, 16.30 uur. 

Schoolexamens en onderwijs op afstand
Vandaag is de afname van de laatste schoolexamenweek begonnen. De leerlingen hebben de instructies over de extra maatregelen keurig opgevolgd. De afname verliep daarmee ordelijk en veilig. We hopen dat informatie over het centraal examen snel volgt, zodat we onze werkwijze voor de periode na deze schoolexamenweek daarop kunnen aanpassen.

De overige jaarlagen beginnen aan hun tweede week onderwijs op afstand. We merken dat veel leerlingen hard aan het werk zijn. Veel opdrachten worden ingeleverd. We willen ouders en leerlingen op het hart drukken om deze periode goed voor school aan het werk te blijven. Alleen zo kunnen we de achterstanden beperken.


Update 22-03-2020, 12.00 uur. 

Aangepaste vertrektijden voor HTM bus en tram vanaf maandag 23 maart!

𝙑𝙤𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙢𝙨
• Maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur, 3x per uur en daarna 2x per uur
• Zaterdag en zondag de gehele dag 2x per uur
• Alle spitsritten vervallen
• De trams stoppen bij elke halte. De trambestuurder opent de deuren zelf. Stop en deur open knoppen niet gebruiken svp

𝙑𝙤𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙗𝙪𝙨𝙨𝙚𝙣
• Iedere dag, ook in het weekend, 2x per uur
• Alle spitsritten en extra ritten vervallen
• Snelbus 27 en spitsbus 29 vervallen


Update 20-03-2020, 16.40 uur. 

Onderwijs op afstand werkt!
We hebben een bijzondere week achter de rug. Nadat we zondagavond hoorden dat de scholen zouden sluiten, heeft de school zichzelf twee dagen de tijd gegeven om ‘onderwijs op afstand’ vorm te geven. Vanaf woensdag zijn de lessen begonnen.

We merken dat veel leerlingen goed aan het werk zijn. Alle leerlingen leveren voor alle (niet-praktische) vakken elke week een opdracht in via Magister ELO. Wij checken of alle leerlingen dat doen en we vragen ouders om dat ook met hun kind te bespreken.

Vanaf komende week kunnen alle leerlingen de vakken in een miniroostervorm volgen. Docenten zijn beschikbaar op het lesuur zoals dat in Magister staat. Zij kunnen leerlingen ook oproepen om via een telefoon of laptop een digitale les te volgen. We hebben een minirooster ingesteld zodat leerlingen ’s middags ook tijd overhouden voor het inhalen van schoolwerk en voor ontspannende activiteiten. Het vraagt heel wat van ons allemaal om ons thuis te gaan voelen in dit nieuwe leven.  

Vanaf aanstaande maandag zullen wij, zoals de overheid van ons vraagt, schoolexamens afnemen. We vragen alle leerlingen om de veiligheidsmaatregelen waarover we ze geïnformeerd hebben, in acht te nemen. We rekenen op ieders medewerking.


Update 19-03-2020, 18.30 uur. 

E-mail voor examenkandidaten
Met deze update willen we de examenkandidaten nader informeren over de SE’s die in de komende week zullen worden afgenomen. De dag en het tijdstip van de SE’s zijn ongewijzigd. De locatie waar het SE gemaakt wordt is wel anders. In de e-mail vind je als bijlage het rooster, let dus goed op de locatie.
De procedure is voor het grootste deel hetzelfde als jullie gewend zijn. Door de situatie waar we nu in zitten zijn er wel enkele veranderingen. Vooral voor en na je SE zijn er dingen anders geregeld. Lees de punten hieronder goed door.

 • Vorm geen groepjes als je op school aankomt.
 • Een half uur van tevoren zijn de examenzalen open. We willen dat jullie gespreid binnen komen.
 • Berg je spullen op in je locker en loop rechtstreeks naar de examenzaal, waar je meteen plaatsneemt op de plek waar jouw naamkaartje ligt. Geen jas, tas, telefoon of horloge bij je.
 • In de examenzaal wacht je tot je op de aangegeven tijd het signaal krijgt om te beginnen.
 • Het vertrek uit de zaal aan het einde van de toetstijd laten we ook gespreid verlopen. Je krijgt van ons een signaal.
 • Ga na het examen meteen  weer naar huis zonder dicht bij anderen in de buurt te komen. Of ga een frisse neus halen. De kantine is gesloten.
 • De examenruimtes worden na elke zitting ontsmet.

Als ziek bent, meld je je ziek volgens de gebruikelijke procedure. We hebben de opdracht van de minister om de schoolexamens te laten doorgaan. We willen daarom dat nu zoveel mogelijk leerlingen aan de schoolexamens deelnemen. Alle onderdelen van het schoolexamen moeten immers zijn afgerond voordat je aan het centraal examen mag deelnemen. Met deze aanpak is er voldoende tijd om je te kunnen voorbereiden op het centraal examen.

De HTM heeft aangekondigd vanaf volgende week minder openbaar vervoer in te zetten. Het is handig om hiermee rekening te houden bij het inplannen van reistijd naar en van school. Het wordt mooi weer, denk ook aan de fiets.

Succes met de voorbereidingen!


Update 18-03-2020, 15.50 uur. 

Beste eindexamenkandidaten,
De minister heeft besloten dat de schoolexamens door mogen gaan.
Vanaf aanstaande maandag gaan we de toetsweek laten plaatsvinden volgens het schema dat voor deze week was gepland. Alleen de locaties zullen veranderen omdat er voldoende afstand tussen de kandidaten moet zijn. De mondelingen vinden ook plaats op dezelfde tijd. Ook hier kan het zijn dat de lokalen worden veranderd. In de loop van deze week ontvang je hierover de definitieve informatie.

Als je ziek bent, mag je niet naar school komen. In dat geval meld je je ziek volgens de gebruikelijke procedure. Gemiste toetsen mag je in een later stadium inhalen. Over de herkansingen en gemist werk volgt nog nadere informatie.
Natuurlijk realiseren we ons dat dit een onzekere periode voor je is. We zijn blij dat de minister dit besluit heeft genomen zodat jullie examenjaar op een goede manier kan worden afgerond. Gelukkig heb je je een week extra voor kunnen bereiden op komende toets week.

Met alles wat er op dit moment in het land aan de hand is, kunnen we natuurlijk niet in de toekomst kijken. We zullen steeds de laatste ontwikkelingen volgen en naar bewind van zaken handelen. Het is dus zaak dat je je mail, de website en de sociale media goed in de gaten houdt.

Veel succes met de voorbereiding!


Update 18-03-2020, 12.30 uur. 

Schoolexamens en het eindexamen
Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat we als school de afname van schoolexamens moeten hervatten en daarvoor leerlingen naar school mogen en moeten laten komen. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken wat voor onze school de beste werkwijze is.

We vragen alle eindexamenleerlingen om er rekening mee te houden dat de SE-week die vanaf afgelopen maandag gepland stond, vanaf aanstaande maandag (23 maart) alsnog wordt uitgevoerd. Eindexamenleerlingen worden hierover apart geïnformeerd.

Het een en ander kan wat gevolgen hebben voor het onderwijs op afstand dat we de overige leerlingen bieden. We moeten eindexamenleerlingen voorrang geven, en het is mogelijk dat andere jaarlagen daardoor op een bepaald moment een (digitaal) contactmoment met de docent moeten missen. We zullen dat inventariseren en daarover communiceren.


Update17-03-2020, 15.30 uur.  

Vanaf woensdag: onderwijs op afstand van start!
Vandaag hebben alle leerlingen die voor wie dat nodig was, op school hun boeken opgehaald. Zojuist hebben alle leerlingen en ouders een mail ontvangen waarin beschreven staat op welke manier Hofstad Lyceum ‘onderwijs op afstand’ aan gaat bieden. We hopen dat vanaf morgenochtend alle leerlingen, indien mogelijk ondersteund door hun ouders, aan de slag gaan voor school!

Let op: voor de meeste vakken zullen leerlingen eens per week een opdracht in moeten leveren. We houden bij of dat goed gebeurt. Als leerlingen ziek zijn en daardoor niet voor school kunnen werken, moeten ze worden ziekgemeld. Dat gaat op de reguliere manier: door ziek te melden in Magister of door te bellen met school.  

We willen leerlingen en ouders vragen om contact te zoeken met de school wanneer ze vragen hebben. Voor algemene vragen en ICT-kwesties, kunnen ze bij de mentor terecht. Vakinhoudelijke vragen kunnen aan de vakdocent worden gesteld. We doen ons best om alle vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden.

We wensen alle ouders en leerlingen succes toe in deze bijzondere tijden!


Update16-03-2020, 18.45 uur.  

Vanaf vandaag is de school drie weken gesloten. Met deze update willen we u informeren over de ontwikkelingen die hier op school gaande zijn en over wat u van ons kan verwachten in de komende tijd.

Boeken ophalen
Eerder vandaag informeerden we de leerlingen al over het feit dat ze dinsdag 17 maart hun boeken kunnen komen ophalen. Dit gebeurt volgens een schema dat per mail is verzonden. We vragen leerlingen om zich strikt aan de tijden in het schema te houden, om de lockersleutel mee te nemen en om het gebouw direct na het ophalen van de boeken weer te verlaten.

Onderwijs op afstand
Vanaf aanstaande woensdag zullen we onderwijs op afstand verzorgen. Om dit onderwijs te kunnen volgen hebben de leerlingen hun boeken nodig en een device waarmee zij op internet kunnen, liefst een laptop, of anders een tablet. Mocht uw kind geen laptop of tablet hebben, dan adviseren we u om eventueel (een deel van de dag) uw eigen device ter beschikking te stellen of om er een te lenen van familie of bekenden. Mocht u hierbij tegen moeilijkheden aanlopen, geeft u dat dan even door aan de mentor van uw kind.

Vanaf woensdag verwachten we van de leerlingen dat zij elke dag aan school werken met de opdrachten en lessen die we verschaffen. Vaak zullen leerlingen ook iets moeten inleveren via Magister. We adviseren ouders om met hun kinderen te bespreken op welke manier zij dit gaan aanpakken. Het is voor leerlingen een hele omslag om hiervoor zelf de discipline op te brengen. Het bespreken hiervan, het opstellen van een werkroostertje waarin ook wat pauze is ingepland, helpt leerlingen om deze tijd zonder te grote achterstanden door te komen.

Praktisch: hoe werkt het?
Vanaf woensdag zullen alle docenten leerlingen opdrachten en lessen toesturen via Magister. De leerling ziet gewoon het rooster dat zij/hij zou volgen wanneer de school open was. In het vakje van de eerste les van die week voor dat vak, staat beschreven wat leerlingen kunnen doen. Meestal zullen leerlingen ook iets in moeten leveren. We houden in de gaten of leerlingen dat doen en we dringen erop aan dat u dit ook bij uw kind checkt.

Ziekmeldingen
De ziekmeldingen van leerlingen lopen gewoon door. Wanneer uw kind geen onderwijs kan volgen, meld het dan ziek (ook al zou uw kind toch al thuisblijven). Wanneer uw kind weer onderwijs volgt, dan meldt u het beter.

Wanneer er een vermoeden van besmetting met COVID-19 bestaat, meldt u dit dan aan onze coördinator voor dit thema: M. Rogier, rgi@hofstadlyceum.nl.

Contact
– De komende tijd zijn medewerkers van de school bereikbaar voor contact voor de leerlingen:
– Voor algemene zaken die uw kind wil vertellen over haar/zijn welbevinden of over moeilijkheden in deze situatie, kan zij/hij contact opnemen met de mentor. Dit geldt in deze situatie ook voor ICT-vragen.
– Vakdocenten zijn beschikbaar voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de lesstof.
Coronagerichte vragen en opmerkingen kunnen bij de coronacoördinator worden neergelegd (zie hierboven).

Uitzonderlijke jaarlagen
Klas 5V heeft gewoon PWS-week, zoals vooraf ook al gepland was. Deze leerlingen hoeven niet tot woensdag te wachten om te starten met hun werkzaamheden.

De eindexamenleerlingen leren voor hun schoolexamens alsof zij deze wel gewoon afleggen.
Zij ontvangen hierover een aparte mail van de afdelingsleider.

Tot slot
We begrijpen dat het bijzondere tijden zijn voor de ouders en voor de leerlingen. We wensen u allen veel sterkte en succes in de komende periode. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Update16-03-2020, 15.30 uur.               

Toegang tot schoolkluisjes voor leerlingen
Vanmiddag is per mail een rooster verzonden wanneer leerlingen hun boeken en andere benodigdheden uit hun locker kunnen halen. De leerlingen wordt verzocht om schoolpas en lockersleutel mee te nemen en zich aan de tijden van het rooster te houden.

Momenteel wordt er hard gewerkt om vanaf woensdag onderwijs op afstand te realiseren.


Update15-03-2020, 21.31 uur.

Sluiting scholen tot 6 april 2020
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de leerlingen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.
Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

 • leerlingen en kinderen komen niet naar school/kinderdagverblijf;
 • alle leerlingen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen;
 • de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn;
 • uiteraard zijn er grote zorgen voor de leerlingen die examens moeten doen. We volgen nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen en zullen u in de loop van de komende week informeren als er wijzigingen of aanpassingen zijn. Examenleerlingen zullen m.a.w. tot nadere informatie niet op school komen. Er zal in de komende dagen vervolginformatie komen over de vraag hoe om te gaan met het examenprogramma. Zodra er meer duidelijk is, laten we het u weten.
 • Leerlingen ontvangen een e-mail over wanneer zij naar school mogen komen om boeken en andere lesmaterialen uit hun kluisje te halen.

Afstandsonderwijs
Op schoolniveau wordt bepaald hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U krijgt via uw schoolleiding nadere informatie hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. Deze informatie wordt verspreid via de u bekende kanalen van de school.

Opvang van leerlingen
De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website: link vitale beroepsgroepen vindt u bij Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij M. Rogier, RGI@hofstadlyceum.nl. Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.

Boeken op school
Veel leerlingen hebben in hun kluisje op school nog schoolboeken en schriften liggen. Morgenochtend zullen we bespreken op welk moment leerlingen deze boeken kunnen komen ophalen. We willen het totaalaantal leerlingen dat tegelijk aanwezig is, uiteraard zo laag mogelijk laten zijn. Daarom zal dit via een rooster verlopen. Morgen in de loop van de dag wordt dit rooster met de leerlingen gedeeld.

Actuele informatie op schoolwebsite
Via deze website, www.hofstadlyceum.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de M. Rogier, RGI@hofstadlyceum.nl.

Tot slot
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Met vriendelijke groet,
J.A. Hal
Rector


Update 09-03-2020, 21.31 uur.

Maatregelen coronavirus (COVID-19)
Op onze school zijn op dit moment géén besmettingen van leerlingen of medewerkers met het coronavirus COVID-19. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan hygiëne, en dat we alert zijn op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. Ook houden we nauw contact met andere organisaties zoals de kinderopvang en organisaties die mede ons gebouw gebruiken.
We vragen u als ouder om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te blijven houden en de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. We vragen u ook om de school op de hoogte te brengen als er sprake van is dat uw kind door de GGD getest wordt op het coronavirus. Mocht een leerling of medewerker positief worden getest op het coronavirus, dan zal de school u hiervan direct op de hoogte brengen. We geven dan uiteraard ook aan hoe we handelen en of uw kind naar school kan komen.

Op deze website staat de meest actuele informatie over de situatie op onze school. Houd deze dus goed in de gaten. Voor algemene vragen over het coronavirus heeft het RIVM telefoonnummer 0800-1351 opengesteld. Voor specifieke vragen aan de school kunt u contact opnemen met M. Rogier, onze veiligheidscoördinator, via e-mail te bereiken op rgi@hofstadlyceum.nl en telefonisch via 070-368 76 70.

Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm