Veel gestelde vragen over COVID-19

De maatregelen na 25 september 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt:
Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen en laat het thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.  Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als de leerling een Digi-d heeft, kan dit online via coronatest.nl. Volg de adviezen van de GGD voor thuisblijven in afwachting van de uitslag. 

Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731. Buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Ouder(s)/verzorger(s) geven ziekmeldingen zelf door via Magister. Met klem vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om bij de omschrijving te vermelden wat de reden van ziekmelding is. Dit is niet verplicht maar het kan school wel inzicht geven in de aard van de klachten en daarmee kan de school inspelen op ontwikkelingen bij soortgelijke klachten in een klas. Ziekmeldingen kunnen ook in de ochtend telefonisch doorgegeven worden aan school via 070-3687670. Bij voorkeur tussen 7.30 uur en 8.30 uur. 

Twijfels? 
Of iemand in quarantaine moet en welke regels er dan gelden is afhankelijk van of iemand immuun (beschermd) is tegen corona en of iemand een huisgenoot of nauw contact is.
Lees meer informatie over de leefregels op de website van het RIVM.

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.  

 
Iemand in ons huishouden heeft klachten en heeft zich laten testen

De huisgenoot met klachten blijft thuis. Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen   

 
Mijn kind en/of iemand met klachten in ons huishouden is negatief getest 

Uw kind mag direct naar school.  

 
Positief getest?   

Iemand in huis heeft corona  

U hoort van de GGD wat u moet doen.

Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM. 

De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine.  

Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.  

  
Mijn kind is positief getest. Wat nu? 

Als uw kind nog niet is ziekgemeld, doet u dit volgens de normale procedure. 

Uw kind moet thuis in isolatie blijven, omdat hij of zij besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook uw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door uw kind besmet zijn geraakt. Zo voorkomen we met elkaar dat zij anderen besmetten.  
Zie ook de leefregels van de GGD bij thuisquarantaine. 

Uw kind mag weer uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u pas uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u meer dan 2 weken klachten? Overleg dan met de GGD wanneer u uit isolatie mag. 

Bent u zonder dat u klachten heeft positief getest? En krijgt u ook geen klachten? Dan mag u uit isolatie 5 dagen na de testafname. Bespreek dit ook altijd met de GGD. 

Wij vragen u om positief geteste leerlingen ook onder de aandacht te brengen bij de afdelingsleiding en onze speciale Corona-Coördinator, de heer Rogier: M.Rogier@hofstadlyceum.nl  

  
In de klas van mijn kind is iemand positief getest. Wat nu?  

GGD Haaglanden voert een bron- en contactonderzoek uit onder alle mensen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Wordt u niet benaderd, dan kunt u ervan uitgaan dat de GGD hier geen aanleiding voor ziet.   

Leerlingen kunnen besmet zijn met het coronavirus. Omdat die kans heel klein is, mogen leerlingen naar school zolang zij geen klachten hebben.  Houd de gezondheid de volgende 10 dagen extra goed in de gaten.  Ontstaan er klachten die bij corona passen zoals: 

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
  • hoesten 
  • benauwdheid of kortademigheid 
  • verhoging of koorts 
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak 

maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl.

Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
Totdat de testuitslag bekend is, blijft de leerling thuis en heeft deze geen contact met mensen buiten het huishouden. 

Wij verzoeken u om zelf directe vriendjes en vriendinnen in te lichten. 
Indien deze nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) dan is het dringende advies om contact op te nemen met de GGD voor een test. Dit kan via het telefoonnummer 0800-2035. Uw kind blijf in afwachting van de testuitslag in quarantaine. 

Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.   

Hoe zit het met de zelftesten? 

Zelftesten worden via de school aan uw kind meegegeven. 
Het dringende advies is om 2x keer per week thuis te testen. Bij voorkeur op de woensdag en de zondag. 
Download hier de flyer of bekijk de informatievideo over de zelftest in het voortgezet onderwijs. 

Mijn kind heeft geen zelftest gekregen.  
Bij de receptie van Hofstad Lyceum kunnen altijd zelftesten worden afgehaald. 

Hoe zit het met lesuitval?  

Leerlingen die om wat voor reden dan ook in thuisquarantaine zijn maar nog wel lessen kunnen volgen, worden geacht schoolwerk te vragen bij hun docenten (als zij dat nog niet hebben ontvangen) zodat zij zo min mogelijk achterstand oplopen. 

 

Overige vragen 

Waarop zijn de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 op Hofstad Lyceum op gebaseerd?  

Hofstad Lyceum volgt voor de maatregelen de richtlijnen van het RIVM, de brancheorganisatie voor VO-scholen (de VO-Raad), en de lokale GGD.  
 
Waarom is Hofstad Lyceum geopend?  

Scholen moeten verplicht open en Hofstad Lyceum onderschrijft het belang dat leerlingen zoveel als mogelijk fysiek naar school komen.  
 
Hoe gaat Hofstad Lyceum om met leerlingen die met klachten naar school komen?  

Leerlingen die met verkoudheidsklachten bij ons op school komen, worden in overleg met ouders/verzorgers naar huis gestuurd met het dringende advies zich te laten testen. 
 

Bekend met hooikoorts? Bij hooikoorts is het advies het kind zijn eigen hooikoorts medicatie in te laten nemen. Verminderen de klachten, dan is geen actie nodig. Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731. Zie ook de website van het RIVM.  
  

Hoe zit het met de ventilatie in de school?  

Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD voldoet Hofstad Lyceum aan de ventilatie-eisen. Onze mechanische installaties zijn speciaal gekeurd en draaien op vol vermogen. In alle lesruimtes staan de ramen open. Leerlingen mogen bij koud weer in de klas hun jas aanhouden. 

De luchtkwaliteit in lokalen wordt gemeten. Alle lokalen zijn voorzien van CO2-meters die constant de luchtkwaliteit kunnen meten.  
Voor de technici: 1200 PPM (parts per million) is de maximumgrens die door de GGD wordt aangehouden. Het CO2 gehalte in de lokalen van Hofstad Lyceum schommelt bij een volle bezetting van de lokalen tussen de 850 en 900 PPM  

 
Moeten leerlingen mondkapjes dragen?  

Leerlingen, personeelsleden en bezoekers hoeven in het schoolgebouw geen mondkapjes te dragen. 

 
Heeft u nog vragen?  
 
Voor vragen kunt u terecht bij onze Corona Coördinator, de heer Rogier M.Rogier@hofstadlyceum.nl  

Meer informatie over het coronavirus vindt u op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen   
Met vragen over het coronavirus kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur ook contact opnemen met GGD Haaglanden, telefoonnummer 070-7526731  
  

De informatie op deze pagina is tot stand gekomen met bronnen van de RIVM, VO-Raad, Lucas Onderwijs en GGD Haaglanden.  

 

 

 

.