Veel gestelde vragen over COVID-19

Mijn kind heeft klachten. Wat nu?

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt:  

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testenen laat het thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.  Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als de leerling een Digi-d heeft, kan dit online via coronatest.nl 
  Volg de adviezen van de GGD voor thuisblijven in afwachting van de uitslag.
 • Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731. Buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 
   
 • Ouder(s)/verzorger(s) geven ziekmeldingen zelf door via Magister. Met klem vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om bij de omschrijving te vermelden wat de reden van ziekmelding is. Dit is niet verplicht maar het kan school wel inzicht geven in de aard van de klachten en daarmee kan de school inspelen op ontwikkelingen bij soortgelijke klachten in een klas. 
  Ziekmeldingen kunnen ook in de ochtend telefonisch doorgegeven worden aan school via 070-3687670. Bij voorkeur tussen 7.30 uur en 8.30 uur. 
   
 • Twijfels?Op basis van de richtlijnen van het RIVM is eenbeslisboomontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboomwordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Deze beslisboomis gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 


Iemand in ons huishouden heeft klachten en heeft zich laten testen

 • De huisgenoot met klachten blijft thuis 
   
 • Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen  


Mijn kind en/of iemand met klachten in ons huishouden is negatief getest 

 • Uw kind mag direct naar school. 


Positief getest?
  

Iemand in huis heeft corona 

 • U hoort van de GGD wat u moet doen.
   
 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website van het RIVM. 
   
 • De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine.  
   
 • Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden. 

 
Mijn kind is positief getest. Wat nu?

 • Als uw kind nog niet is ziekgemeld, doet u dit volgens de normale procedure. 
 • Uw kind moet thuis in isolatie blijven, omdat hij of zij besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook uw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door uw kind besmet zijn geraakt. Zo voorkomen we met elkaar dat zij anderen besmetten. 
  Zie ook de leefregels van de GGD bij thuisquarantaine 
   
 • Uw kind mag weer uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van uw klachten. 
  Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u pas uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen is na het begin van uw klachten. Heeft u meer dan 2 weken klachten? Overleg dan met de GGD wanneer u uit isolatie mag.
 • Bent u zonder dat u klachten heeft positief getest? En krijgt u ook geen klachten? Dan mag u uit isolatie 5 dagen na de testafname. Bespreek dit ook altijd met de GGD. 
 • Wij vragen u om positief geteste leerlingen ook onder de aandacht te brengen bij de afdelingsleiding en onze speciale Corona-Coördinator, de heer Rogier: M.Rogier@hofstadlyceum.nl 

 
In de klas van mijn kind is iemand positief getest. Wat nu? 

 • GGD Haaglanden voert een bron- en contactonderzoek uit onder alle mensen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Wordt u niet benaderd, dan kunt u ervan uitgaan dat de GGD hier geen aanleiding voor ziet.  
 • De school informeert ouders uit de desbetreffende klas (onderbouw) of het desbetreffende leerjaar(bovenbouw) en het onderwijspersoneel met het verzoek om extra alert te zijn op klachten. 
   
 • Indien uw kind ondanks alle maatregelen toch nauw contact heeft gehad (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met een medeleerling die positief is getest, dan is het dringende advies om contact op te nemen met de GGD voor een test. Dit kan via het telefoonnummer 0800-2035. Uw kind blijf in afwachting van de testuitslag in quarantaine. 
   
 • Wij adviseren u om 10 dagen na de bekendmaking van een besmetting in de klas extra alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het Covid-19: 
  Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid verhoging óf koorts boven de 38 graden. Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houdt het dan uit voorzorg thuis en laat uw kind testen. 

  Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 
  Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit, waar eerder een besmetting is vastgesteld. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen. 


Hoe zit het met lesuitval?
 

 • Leerlingen die om wat voor reden dan ook in thuisquarantaine zijn maar nog wel lessen kunnen volgen, worden geacht schoolwerk te vragen bij hun docenten (als zij dat nog niet hebben ontvangen) zodat zij zo min mogelijk achterstand oplopen. 
   
 • In deze periode komt het helaas voor dat er meer docenten afwezig zijn dan gebruikelijk. Hofstad Lyceum doet er alles aan om lesuitval te voorkomen. Docenten die om welke reden dan ook in thuisquarantaine zijn maar wel lessen op afstand kunnen geven, zullen dit ook doen. Dit gaat veelal via weektaken in Magister. 

 
Overige vragen

Waarop zijn de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 op Hofstad Lyceum op gebaseerd? 

 • Hofstad Lyceum volgt voor de maatregelen de richtlijnen van het RIVM, de brancheorganisatie voor VO-scholen (de VO-Raad), en de lokale GGD.  
  Kort gezegd houden deze maatregelen in: 1,5m afstand, voldoende ventileren, veel je handen wassen en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 


Waarom is Hofstad Lyceum
geopend? 

 • Scholen moeten verplicht open en Hofstad Lyceum onderschrijft het belang dat leerlingen zoveel als mogelijk fysiek naar school komen. 
  Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, komen alleen de examen leerlingen naar school en de overige leerlingen volgens een speciaal rooster.  
   
 • De kantine is gesloten en leerlingen hebben hun pauze in het klaslokaal 
   
 • Na de les moeten leerlingen direct naar huis 
   
 • Leerlingen houden in de school en ik de klas ook 1,5 meter afstand en dragen mondkapjes zoals in alle openbare gebouwen verplicht is. 
   

Hoe gaat Hofstad Lyceum om met leerlingen die met klachten naar school komen? 

 • Leerlingen die met verkoudheidsklachten bij ons op school komen, worden in overleg met ouders/verzorgers naar huis gestuurd met het dringende advies zich te laten testen. 
   
 • Bekend met hooikoorts? Bij hooikoorts is het advies het kind zijn eigen hooikoorts medicatie in te laten nemen. Verminderen de klachten, dan is geen actie nodig. 
  Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731. Zie ook de website van het RIVM. 
   

Hoe zit het met de ventilatie in de school? 

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD voldoet Hofstad Lyceum aan de ventilatie-eisen.
 • Onze mechanische installaties zijn speciaal gekeurd en draaien op vol vermogen. 
   
 • In alle lesruimtes staan de ramen open. Leerlingen mogen bij koud weer in de klas hun jas aanhouden. 
   
 • De luchtkwaliteit in lokalen wordt gemeten. Alle lokalen zijn voorzien van CO2-meters die constant de luchtkwaliteit kunnen meten. 
  Voor de technici: 1200 PPM (parts per million) is de maximumgrens die door de GGD wordt aangehouden. Het CO2 gehalte in de lokalen van Hofstad Lyceum schommelt bij een volle bezetting van de lokalen tussen de 850 en 900 PPM 


Moeten leerlingen mondkapjes dragen?
 

 • Alle leerlingen en medewerkers hebben bij binnenkomst een mondkapje op. Zij dragen dit ten alle tijden als zij zich door het gebouw bewegen, in de hal, op de gangen en in de trappenhuizen.  
  In het klaslokaal mag het mondkapje op de zitplekken af.


Heeft u nog vragen?
 
 
Via onze website www.HofstadLyceum.nlis meer informatie te vinden.
Voor vragen kunt u terecht bij onze Corona Coördinator, de heer Rogier M.Rogier@hofstadlyceum.nl 

Meer informatie over het coronavirus vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen  
Met vragen over het coronavirus kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur ook contact opnemen met GGD Haaglanden, telefoonnummer 070-7526731 
 

De informatie op deze pagina is tot stand gekomen met bronnen van de RIVM, VO-Raad, Lucas Onderwijs en GGD Haaglanden. 

 

 

 

.