Op 21 september was het zover: tijdens een feestelijke bijeenkomst in de octogoon werden de eerste diploma’s voor het Deutsches Sprachdiplom der Niveaustufe B1 uitgereikt. Twintig leerlingen uit V4, V5 en V6 hebben vorig jaar het excellentie-programma voor dit officiële Duitse examen gevolgd. Dat betekende: enkele extra lessen Duits voor de leerlingen, die bereid waren zich buiten het reguliere lesaanbod extra voor Duits in te zetten. Na het oefentraject deden de leerlingen op twee dagen examen: in maart ging het om Leseverstehen (leesvaardigheid), Schriftliche Komunikation (schrijfvaardigheid) en Hörverstehen (luistertoets). In april waren de examens voor Mündliche Kommunikation (spreekvaardigheid). Het examenwerk is via de Duitse ambassade naar Duitsland gestuurd en daar nagekeken en beoordeeld. De uitslag liet lang op zich wachten, maar het wachten werd met prima resultaten beloond: 100% geslaagden!

De trotse geslaagden en hun ouders werden, uiteraard in het Duits, toegesproken door de heer Teepe, onze rector de heer Grundeken en Antje Brackmann, die namens de Duitse overheid het DSD-programma in Nederland coördineert. Zij reikte de diploma’s uit en prees de leerlingen voor hun goede inzet en uitstekende resultaten. Onze school ontving tijdens de plechtigheid ook de PASCH-plaquette, waarmee de school officiële de status van DSD-school heeft verworven. Hofstad Lyceum laat hiermee eens temeer zien, dat internationalisering een heel belangrijk onderdeel van onze identiteit is en dat taal daarin een cruciale rol speelt.