Afgelopen woensdag en donderdag waren de diploma-uitreikingen van vwo en havo. Die verliepen in feestelijke sfeer. De resultaten mochten er dan ook zijn.

Op havo was het slagingspercentage 84%, op vwo 93% en drie vwo-leerlingen slaagden cum laude. Voor het IB Engels (International Baccalaureate) was het slagingspercentage 100%!
Daarnaast mag ook vermeld worden dat het gemiddelde eindexamencijfer voor Latijn èn Grieks dit jaar maar liefst een 8.0 was!

Resultaten om trots op te zijn!