Hofstad EXTRA

Kunst, cultuur en sport

Hofstad Lyceum geeft kunst en cultuur een duidelijke plaats in het onderwijsprogramma. Naast de reguliere activiteiten die in het lesprogramma passen, zoals muziekavonden en exposities, zijn er buiten de lessen om allerlei activiteiten op het gebied van dans, drama, muziek en beeldende vorming. De jaarlijkse musical is daar een voorbeeld van. Voor leerlingen die extra willen sporten, zijn er tal van mogelijkheden zoals fitness, schaatsen, tennis en volleybal. Alle brugklassers hebben een talentuur in hun rooster; zij volgen workshops op het gebied van sport en/of cultuur naar keuze. Hofstad EXTRA Sport, Hofstad Extra Kunst en Hofstad EXTRA Muziek zijn programma’s voor enthousiaste onderbouwleerlingen die na schooltijd sportief of creatief bezig willen zijn.