Donderdag 18 januari was het zover! Die dag adopteerde Hofstad Lyceum officieel het nabijgelegen Woonzorgcentrum Duinhage, waar al langere tijd mee werd samengewerkt. Bewoners van Duinhage waren in groten getale aanwezig. Samen met de leerlingen doorliepen zij een feestelijk programma met zang, toneel en een heuse Koningsbingo.

De feestvreugde werd verhoogd door de aanwezigheid van premier Mark Rutte. Onze minister-president trotseerde de westerstorm om aanwezig te zijn bij de bekrachtiging van de samenwerking tussen Hofstad Lyceum en Duinhage. De premier hield een inspirerende toespraak en sprak zijn waardering uit voor de initiatieven die de adoptie mogelijk hadden gemaakt. Hoogtepunt van de middag was de ondertekening van de adoptieovereenkomst door alle partijen, met de handtekening van de minister-president als kers op de taart. De adoptie was hiermee een feit en werd in een regen van confetti en onder luid applaus door jong en oud in de zaal ontvangen.

Leerlingen van Hofstad Lyceum zullen de bewoners van Duinhage maandelijks bezoeken om samen spellen te doen, te zingen of te tuinieren. Ook het gezamenlijk uitvoeren van muziek, theater of musical zal op het programma staan. Er hebben zich al meer dan 40 leerlingen aangemeld voor deze activiteiten!

In opdracht van de stichting ‘Adopteer een verzorgingshuis’ is een mooie video gemaakt over het bezoek van de premier aan Hofstad Lyceum. Deze is te zien op het Youtube-kanaal van Hofstad Lyceum.