Dinsdag 16 januari hebben alle tweede klassen twee musea in Den Haag bezocht. Op deze manier hebben de leerlingen kennisgemaakt met kunst en cultuur. Er zijn verschillende musea bezocht, zoals Panorama Mesdag, het Haags Historisch Museum, Het huis van het boek, het Vredespaleis en het Kunstmuseum. Zowel de leerlingen als de begeleidende docenten kwamen enthousiast terug.