Leerlingen van onze school keken woensdagochtend 8 november even gek op: Hare Majesteit Koningin Máxima bracht Hofstad Lyceum een verrassingsbezoek. Ze kwam specifiek voor de Gender & Sexuality Alliance (GSA), een jongerengroep die zich inzet voor een vriendelijk klimaat op scholen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen (lhbti).

Hofstad Lyceum maakt daarmee onderdeel uit van een landelijk netwerk dat op circa negenhonderd middelbare scholen en mbo’s actief is. Tijdens het werkbezoek sprak koningin Máxima met twintig leerlingen over hoe het is om lhbti te zijn. De leerlingen gaven korte presentaties over hun activiteiten, zoals het organiseren van acties tegen pesten, het geven van voorlichting en hoe leerlingen voor elkaar kunnen opkomen.

Als zogenoemde UNESCO-school hecht het Hofstad Lyceum veel waarde aan verdraagzaamheid, solidariteit en verbondenheid. Koningin Máxima sprak met de rector, docenten en andere leerlingen over de effecten van deze waarden in de onderlinge omgang op school.

Daarnaast gaven vertegenwoordigers van COC Nederland tijdens het werkbezoek uitleg over de situatie van lhbti-scholieren en over het landelijke GSA Netwerk. Het COC ondersteunt de GSA’s met onder meer advies, landelijke bijeenkomsten en acties. Een van deze acties is Paarse Vrijdag, dit jaar op 8 december, waarbij scholieren hun medeleerlingen vragen paars te dragen uit solidariteit met lhbti-jongeren. Jaarlijks doen hieraan zo’n 250 duizend scholieren mee. Het GSA Netwerk wordt financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.