Een groot aantal basisschoolleerlingen uit groep 8, afkomstig van meer dan 10 verschillende basisscholen, heeft zich aangemeld voor Hofstad Junior College, dat dit jaar voor de tweede maal wordt georganiseerd.

De eerste twee lessen zijn inmiddels al geweest. Op de eerste lesdag kwamen de onderwerpen biologie en Engels aan bod, op de tweede lesdag leerden de leerlingen van alles over geneeskunde bij Grieks en biologie.

Er is eventueel nog plaats voor een enkele basisschoolleerling. Interesse? Ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan een mail sturen naar mw. Oljans via OLJ@www.hofstadlyceum.nl