Tussen 18 en 26 september maken alle brugklassers de jaarlijkse Diatekst-leestoets. Diatekst meet hoe goed leerlingen al zijn in begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is belangrijk voor schoolsucces en goede cijfers. Goed kunnen lezen, snappen wat er beschreven wordt in de schoolboeken, begrijpen wat er op een proefwerk precies aan je gevraagd wordt en daar zorgvuldig antwoord op geven: bij alle schoolvakken hebben de leerlingen iedere dag een goede taalvaardigheid nodig. Daarom vinden wij lezen zo belangrijk op Hofstad Lyceum.

Wij hebben op school lesmateriaal van verschillende niveaus om het begrijpend lezen verder te oefenen met de leerlingen. Dit materiaal gaan we in de loop van het jaar in de lessen Nederlands gebruiken. Leerlingen kunnen dan op hun eigen niveau extra oefenen met de onderdelen die tijdens de leestoets nog niet goed gingen.