Op 12 april 2019 is dit jaar de internationale dag van de stilte. Op deze dag zijn velen over de hele wereld een halve dag stil, om zich te verplaatsen in hen die niet uit kunnen komen voor hun mening, voor degene naar wie niet geluisterd wordt of voor wie zich buitengesloten voelt. Voor hen zijn wij stil, om te voelen wat zij voelen. Om organisatorische redenen vindt dit bij ons niet plaats op 12 april, maar op 15 april.

Op deze dag hebben wij ook een actie waarbij leerlingen complimenten uitdelen op kaartjes aan iedereen op school. Zo kun je toch je mening geven, zonder te hoeven praten.