Hofstad Lyceum heeft al jaren een zeer succesvolle gymnasium- en TTO-afdeling. Speciaal voor leerlingen van groep 8 die belangstelling hebben voor het gymnasium en het TTO organiseert Hofstad Lyceum dit jaar weer een Junior College.
Tijdens acht woensdagochtenden in oktober en november krijgen leerlingen les op vwo-niveau in onderwerpen die op de basisschool niet aan bod komen. Daarmee vormt het Hofstad Junior College een belangrijke tussenstap in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. De lessen worden verzorgd door de docenten Latijn, biologie, natuurkunde en Engels TTO. Meer informatie staat in de brief voor de ouders die naar basisscholen is verstuurd.