Toen mijn moeder net zo oud was als ik, liep zij hier ook al rond.

 

 

Onze historie

De geschiedenis van Hofstad Lyceum begint in 1937. Als dependance van het Aloysiuscollege wordt in Den Haag Zuid-West het St-Janscollege opgezet, een katholieke middelbare school voor jongens onder leiding van de paters van het Heilig Hart. De school wordt gehuisvest in verschillende gebouwen. In 1959 komt er nieuwbouw aan het Colijnplein, bestaande uit een schoolgebouw, een kapel en een klooster. In 1967 wordt de school gemengd en doen de eerste meisjes hun intrede. In de jaren ’80 worden klooster en school gescheiden en wordt de kapel een multifunctionele ruimte: de Octogoon.

In 1994 fuseert het katholieke St-Janscollege (havo-vwo/gymnasium) met het protestants-christelijke Groen van Prinsterer College (mavo-havo-vwo/gymnasium) in de Albardastraat en de katholieke l.t.s. St.-Paulus aan de Meppelweg tot het Interconfessioneel Hofstadcollege. Na de fusiegolf bestaat het Interconfessioneel Hofstadcollege uit vier scholen: Hofstad Lyceum, Hofstad Mavo, Hofstad Heldring en Hofstad Horeca & Techniek.

In augustus 1998 wordt het schoolgebouw van Hofstad Lyceum aan het Colijnplein getroffen door een grote brand.

Grote Brand Hofstad Lyceum

In februari 2000 kan het deels herbouwde en gerenoveerde gebouw opnieuw in gebruik genomen worden. De grote mediatheek stamt uit die tijd. In de tussentijd bivakkeren leerlingen en medewerkers deels in de Albardastraat en deels in een oud, leegstaand schoolgebouw in de Goudenregenstraat. De oorzaak van de brand is nooit opgehelderd.

In deze jaren bouwt Hofstad Lyceum onderwijskundig verder. Het wordt ICT-voorhoedeschool en er komt een afdeling voor tweetalig onderwijs. Tegelijkertijd worden internationaliseringsprogramma’s opgezet en neemt de school deel aan het Universumprogramma met allerlei bèta-activiteiten. Het gymnasium groeit door en boekt mooie resultaten. Ook de sportafdeling laat zich niet onbetuigd met tal van succesvolle sportactiviteiten. Hetzelfde mag gezegd worden van de afdeling kunst/cultuur. De grote jaarlijkse musical is daar een voorbeeld van.

In 2008 wordt onder het bestuur Lucas Onderwijs de scholengroep de Haagse Colleges gevormd met de scholen: Hofstad Lyceum, De Populier, het Zandvlietcollege, Hofstad Mavo, Heldring VMBO en praktijkschool Hofstede.

Omdat het aantal leerlingen op Hofstad Lyceum behoorlijk gestegen is, is uitbreiding van het gebouw noodzakelijk. In 2010 kunnen de nieuwe lokalen aan de Colijnpleinzijde, de nieuwe kantine en de nieuwe lokalen in de G-vleugel feestelijk geopend worden met een lipdub, die speciaal voor die gelegenheid gemaakt wordt.

 

En tot slot: vanaf november 2014 is Hofstad Lyceum officieel de eerste UNESCO-school van Den Haag.