Op dinsdag 13 februari volgden alle H4 en V4 leerlingen voor het vak maatschappijleer een dagprogramma bij Prodemos waarbij een bezoek aan de Tweede Kamer werd gebracht.
Naast het bezoek aan de Kamer werd ook deelgenomen aan een quiz, een debat in een nagemaakte Tweede Kamer en een begrippen-bingo.

De afgelopen weken brachten dezelfde leerlingen ook nog een bezoek aan de rechtbank. Zij zagen diverse zaken bij de politierechter de revue passeren en werden ook in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de rechter.