Op zaterdag 27 januari woonde een afvaardiging van leerlingen uit de GSA (Gender & Sexuality Alliance) van het Hofstad Lyceum een onderwijssymposium in Rotterdam bij.

 
Tijdens het symposium gaven de GSA-leden diverse workshops aan D66-leden, docenten en studenten. De GSA-workshops gingen vooral over de GSA zelf, lhbti (lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen) en de samenleving.

Workshopdeelnemers kregen een aantal stellingen waar ze met elkaar over mochten praten. De stellingen waren oprecht controversieel en er werd fanatiek over gediscussieerd. Ook werden er vragen besproken die te maken hebben met de oprichting van een GSA en hoe een school daarbij kan helpen.

De leerlingen van de GSA die bij het onderwijssymposium aanwezig waren kijken terug op een leuke en leerzame ervaring.