Een verslag van één van de deelnemende leerlingen:

“Dit jaar werd er door de GSA op 20 april weer een Day of Silence georganiseerd van 00:00 tot 12:00 uur. De Day of Silence is een dag waarop men stil is voor jongeren die vaak niet te horen zijn doordat ze gepest of buitengesloten worden om wie ze zijn.
Deze jongeren kunnen dus niet zichzelf zijn onder leeftijdsgenoten. Wij zijn een halve dag stil om stil te staan bij de gevolgen van pesten.

In de ochtend was er een gezamenlijk ontbijt en konden alle deelnemers hun eigen t-shirt ontwerpen, gerelateerd aan het onderwerp. Na 12:00 uur was de Day of Silence afgelopen en mochten wij weer praten. Vervolgens kwamen alle deelnemers bij elkaar om te bespreken hoe zij het evenement hadden beleefd en hoe alles was verlopen. De ervaringen waren divers en best wel positief. Toen we stil waren konden we natuurlijk geen vragen stellen en communiceren ging meestal via gebarentaal of met je mobiel. Als je een antwoord wilde geven stak je je hand op en kwam de docent naar je toe om jouw antwoord te lezen.

Verder waren er gemengde reacties van klasgenoten over het stil zijn in de klassen. Sommigen zeiden dat het leuk was dat je meedeed en anderen wisten niet waarom we stil waren. Onze eigen ervaringen waren positief. Door een halve dag stil te zijn krijg je een goede indruk van hoe belangrijk het is om te praten en voor jezelf op te komen wanneer het nodig is.”