In de voorjaarsvakantie woonde de GSA (Gender and Sexuality Alliance) van Hofstad Lyceum een bijeenkomst van COC Haaglanden bij.

Samen met andere GSA-groepen werd die dag in het COC Café in Den Haag gebrainstormd over diverse onderwerpen. Zo werd besproken hoe een GSA kan omgaan met problemen waar tegenaan wordt gelopen, wat er nog verbeterd kan worden en hoe evenementen zoals Paarse Vrijdag en de International Day of Silence georganiseerd kunnen worden. Ook werd nagedacht over voorlichting aan onderbouwleerlingen en docenten en over activiteiten in social media.

Als redelijk ervaren GSA kreeg de delegatie van Hofstad Lyceum veel vragen en heeft zij veel ideeën met andere groepen kunnen delen. Daarnaast leverde de brainstormsessie in het COC Café veel goede ideeën op die onze GSA wil toepassen om verder te werken aan het imago binnen Hofstad Lyceum.