Dit jaar heeft een aantal leerlingen uit de 1e, 2e en 3e klas meegedaan aan een excellentieprogramma.

In klas 1 was dat het Plusproject waarin de leerlingen in een klein groepje zelf een project uitkozen en uitvoerden.
Klas 2 ging aan de slag met het Jastinproject waar leerlingen onder leiding van Bureau Jastin het project “leadership” uitvoerden en leerlingen uit klas 3 werkten samen met de Erasmus universiteit aan het Erasmus Science program: “ons brein en de vrije wil”.

Op maandag 17 juni hebben de 1e klas leerlingen hun project gepresenteerd aan belangstellende ouders. Aansluitend daarop werden tijdens een drukbezochte bijeenkomst de certificaten uitgereikt aan alle Plusleerlingen uit klas 1,2 en 3 door de rector, dhr. Grundeken.