In september 2017 werd onze school benaderd door een coördinator van de ‘Haagse Jongerenambassadeurs’. Dit is een groep jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar die een brugfunctie tussen de gemeente Den Haag en Haagse jongeren vervult.

De maatschappelijke betrokkenheid van Hofstad Lyceum was niet onopgemerkt gebleven en er werd daarom gevraagd of er onder onze leerlingen interesse bestond om zich bij de Jongerenambassadeurs aan te sluiten. Die interesse was er zeker.

Wij zijn bijzonder trots dat Jaimie uit V5, Moustafa uit V6 en Shankar uit H4 de sollicitatieprocedure inmiddels hebben doorlopen en zijn benoemd tot Haags Jongerenambassadeur. Zij hebben elk een eigen portefeuille en hebben wekelijks overleg met mede-ambassadeurs. Gezamenlijk brengen zij adviezen uit aan de gemeente en ook jongerenorganisaties om de kloof met de jeugd te verkleinen. Voor  informatie: www.haagsejongerenambassadeurs.nl.

“Sinds december ben ik Haags Jongerenambassadeur. Mijn portefeuille is citymarketing en internationalisering. Elke donderdag vergaderen we en praten we elkaar bij over problemen waar we tegen aan lopen en waar we mee bezig zijn. Ook komen er soms jongerenwerkers of ambtenaren langs van de gemeente om onze mening over bepaalde vraagstukken te vragen. Zo hebben we gebrainstormd over hoe we musea aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren. Ook ben ik met de jongerenambassadeurs naar Almere gegaan, omdat deze gemeente ook een groep jongerenambassadeurs wil oprichten (foto boven). Ik kijk ernaar uit om me in te zetten voor mijn stad en ik hoop dat ik Den Haag aantrekkelijk kan maken voor mensen uit andere landen.

Shankar, H4”