Het schooljaar 2017-2018 werd dinsdag 22 augustus voor alle leerjaren geopend in de Octogoon. Dat school meer is voor leerlingen dan alleen maar les krijgen bleek uit hun reacties op stellingen voor het komende schooljaar die de revue passeerden. Leerlingen lieten zien waar zij staan, wat zij belangrijk vinden en dachten na over hun eigen bijdrage binnen school. Ook de UNESCO-groep stelde zich voor en we konden getuige zijn van de presentatie van het UNESCO-journaal. De jaaropening werd bedacht en uitgevoerd door leerlingen, inclusief de muzikale omlijsting. Zij werden hierin begeleid door mw. Jansen, docent levensbeschouwing. Een mooie start!