Ook dit jaar heeft onze school meegedaan met het Deutsche SprachDiplom (DSD). De vaardigheden lezen, schrijven en luisteren waren al afgerond. Het mondeling examen had in het voorjaar moeten plaatsvinden. Door de schoolsluiting kon het toen helaas niet doorgaan.
We zijn blij en trots dat deze week alsnog 33 leerlingen uit Havo 5 en VWO 5 het DSD-1 afgerond hebben. Het diploma geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op niveau B1. Wij zijn erg trots op deze leerlingen en vanwege het uitstekende resultaat mogen we ook in de toekomst dit programma opnieuw aanbieden. En dat doen we dan ook graag!