Deze week is een groep Duitse leerlingen van de Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld uit Braunschweig te gast op Hofstad Lyceum voor de jaarlijkse uitwisseling met onze bovenbouwleerlingen.

Dit jaar staat de uitwisseling in het teken van vrijheid. Dinsdag wordt gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting, woensdag over vrijheid van onderdrukking en donderdag over vrijheid van religie.

Al met al weer een leuke en leerzame week waarbij de leeerlingen elkaar leren kennen en met en van elkaar leren! Het tegenbezoek naar Duitsland vindt na de meivakantie plaats.