Ons bereikte het droevige bericht dat onze collega, mevrouw M.J.S.J. Hand is overleden.

Zij was reeds enige tijd ernstig ziek. Onze verslagenheid is groot en onze gedachten zijn bij de nabestaanden: haar partner, de kinderen, de familie, vrienden en kennissen die dit verlies moeten dragen.

Mevrouw Hand heeft vanaf 2004 bij ons gewerkt als docent Engels, met name in de afdeling Tweetalig Onderwijs en de opleiding voor het International Baccalaureate.

In de leeszaal (lokaal 1M6) is voor mevrouw Hand een herdenkingsplek ingericht.