Hoogstpersoonlijk

  > Al vóór de eerste schooldag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogst-persoonlijk begint al vóór de eerste schooldag!

 

 

 

 

En het levert iedere nieuwe leerling direct een voorsprong op.

Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Geen wonder dat wij nieuwe leerlingen graag door en door willen leren kennen. Alleen zo kunnen we ze optimaal begeleiden. Daarom brengen wij ze al voor de zomervakantie volledig in kaart. Wij geven alle informatie door aan docenten en spelen in op de persoonlijke behoefte van elke leerling. Leerlingen en hun mentor ontmoeten elkaar ook alvast in de nieuwe klas. Om praktische redenen, maar zeker ook omdat het leuk is. Nog voor de vakantie begint, is alles geregeld.

Na de vakantie begeleiden we de leerlingen vanaf de eerste schooldag hoogstpersoonlijk. En ook fijn: alle brugklassers hebben elkaar al eerder ontmoet. De leerlingen leren elkaar beter kennen tijdens de eerste drie schooldagen. Dat zijn de introductiedagen. De eerste vriendschappen worden dan al gesloten. Zo zorgen we ervoor dat Hofstad Lyceum al direct heel vertrouwd voelt. 

Wij doen veel extra werk om nieuwe leerlingen goed te leren kennen. Van elke basisschool krijgen we natuurlijk al een onderwijskundig rapport met CITO-scores en het aanbevolen niveau. We gaan ook in gesprek met ouders en hun kind. Wij verrijken het rapport met eigen inzichten. We noteren aandachtspunten om rekening mee te houden, in de klas en de begeleiding. En als iemand graag met een vriend of vriendin in de klas wil, dan houden we daar natuurlijk ook rekening mee.

Tijdens de eerste periode op school krijgen leerlingen 2 lesuren per week om te spreken en te overleggen met de mentor. Hierna hebben leerlingen 1 lesuur per week een mentoruur. 

Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat elke leerling vanaf de eerste schooldag direct aan de slag kan. Dat geeft een voorsprong. Het is één van de vele voordelen van ons hoogstpersoonlijk lyceum.