Hoogstpersoonlijk.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens hun middelbare schooltijd zetten onze leerlingen vele grote en kleine stappen op weg naar volwassenheid. Elke leerling op zijn of haar eigen manier. Wij willen al deze jonge en waardevolle mensen inspireren, ondersteunen en helpen waar nodig. Rekening houdend met wie zij zijn. Met oog voor ieders mogelijkheden en ambities. En ja, ook met een groot hart voor elke leerling in deze bepalende fase. Dat is onze taakopvatting.

De ervaring leert dat onze persoonlijke gerichtheid bijzondere resultaten oplevert. Deze school blijkt zijn leerlingen te kunnen raken, motiveren en in beweging te brengen. U leest het in hun eigen verhalen. Het maakt ons aantrekkelijk voor leerlingen van nu liefst 53 nationaliteiten. Samen met hen vormen we de wereld van Hofstad Lyceum, een hoogstpersoonlijke wereld.

Missie

Wij aanvaarden een bijzondere verantwoordelijkheid voor de leerlingen die aan onze school worden toevertrouwd.

Als professionals leggen wij de lat hoog: wij willen iedere leerling door en door kennen, persoonlijk tegemoet treden en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Als mensen zien wij de waarde van ieder kind. Wij vinden het van belang dat zij op hun beurt waarden meekrijgen, van daaruit verbinden met anderen en de samenleving verrijken.

Onderwijs op onze school vraagt van ons derhalve om een bijzonder persoonlijke gerichtheid. Wij noemen het hoogstpersoonlijk. Dat is onze missie. Het is ook onze belofte. Misschien wel de mooiste belofte die een school kan doen.