Hoogstpersoonlijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstpersoonlijk.

 

 

 

 

 

 

 

Onze taakopvatting en belofte.

Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Het drukt uit hoe wij met elkaar omgaan. Het onderstreept onze interesse in en betrokkenheid bij onze leerlingen. Het is onderdeel van onze taakopvatting. En met reden. Wij vinden dat het beste onderwijs niet alleen kennis overdraagt maar leerlingen ook waarden meegeeft. Want waarden geven richting en zin aan hun leven. Waarden helpen hen om in de toekomst de regie te voeren over zichzelf, afwegingen en keuzes te maken, en om zich te verhouden tot anderen.

Om de waarden die wij van belang vinden voor onze leerlingen over te dragen en voor te leven, volstaat slechts een hele persoonlijke gerichtheid. Vanuit oprechte interesse en persoonlijke betrokkenheid willen wij onze leerlingen begeleiden om die waarden voor henzelf betekenis te geven.

Missie

Wij staan voor drie essentiële waarden.

Diversiteit zien wij als kracht, de kracht van de open en onbevooroordeelde blik naar iedere ander, het recht voor ieder ander om te zijn wie hij is, en de verrijking van eigen standpunten en gedrag vanuit kennis van andere opvattingen en gebruiken.

Een kritische en onderzoekende houding helpt om uiteenlopende situaties, meningen en onderwerpen in het leven te beoordelen, om een standpunt in te nemen en te kiezen.

En door aan te sluiten op de intrinsieke motivatie van de leerling versterken we die diepgevoelde persoonlijke richting, voorkeuren en energie die lijken voort te komen uit ‘hoofd én hart’.

Gedurende hun opleiding op het Hofstad Lyceum dragen wij deze waarden en hun betekenis over aan iedere leerling. Tijdens het reguliere curriculum. In speciale evenementen zoals vieringen of paarse vrijdag. In uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen, programma’s die wij ondernemen als Unesco-school en in vele persoonlijke contacten en gesprekken.

Zo dragen we niet alleen kennis over maar ook essentiële waarden voor een leven lang. Dit is onze taakopvatting. Sterker nog, het is onze belofte aan iedere leerling persoonlijk.

Hofstad Lyceum
Hoogstpersoonlijk