Aanvraag Speciaal verlof

Bedankt voor het indienen van een verlofaanvraag.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier.
Let op, deze bevestiging kán in de map ‘ongewenste mail’ terecht zijn gekomen.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de verzuimcoördinator.
Binnen 2 weken krijgt u te horen of uw aanvraag wordt gehonoreerd.
Aanvragen voor verlof voor Suikerfeest worden automatisch verwerkt.

Lees hier nogmaals de Voorwaarden Verlof van School van de Gemeente Den Haag.