Vorige week was Hofstad Lyceum twee dagen Hogwarts Lyceum. Tijdens dit leerzame event voor de Tweetalige klassen uit de onderbouw wordt in de sfeer van Harry Potter in verschillende workshops samengewerkt, ontdekt en plezier gemaakt, uiteraard alles in het Engels.

Tweetalig onderwijs op Hofstad Lyceum
Door toenemende internationalisering zien we dat in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven Engels steeds vaker de voertaal is. Veel studenten volgen een deel van hun studie of stage in het buitenland. Om hier op in te spelen is op Hofstad Lyceum in 2003 een leerweg voor tweetalig onderwijs (TTO) opgezet. Tweetalig onderwijs houdt in dat leerlingen in het Engels les krijgen: bij ruim de helft van de vakken is Engels de instructie- en omgangstaal.

TTO-leerlingen halen na zes jaar hun vwo-diploma. Ze doen daarnaast examen in Engels A – Language and Literature (deelcertificaat van het International Baccalaureate). Hofstad Lyceum is gecertificeerd als TTO-juniorschool (onderbouw): ons TTO-onderwijs voldoet aan de TTO-standaard van het Europees Platform.