Dat de school ons betrekt in echt alles is wel zo sportief.

 

 

 

Leerlingraad Logo

Leerlingenraad

Streeft naar het beste voor de leerlingen. Zet zich in voor een optimale schoolomgeving, optimaal onderwijs en bekendheid onder de leerlingen. De drie werkgroepen zijn dan ook: onderwijs, milieu en public relations.

Contact via:
leerlingenraad@hofstadlyceum.nl

Instagram @llr_hofstadlyceum

Facebook Leerlingenraad Hofstad Lyceum

 

 

 

GSA Logo

GSA (Gender and Sexuality Alliance) 

Streeft naar tolerantie en acceptatie binnen de school, ongeacht wie je bent.

Contact via:
GSA@hofstadlyceum.nl

Instagram @gsahofstad

Facebook GSA Hofstad Lyceum

 

 

 

UNESCO Logo

UNESCO-werkgroep

Wil zich als UNESCO-school op (inter)nationaal gebied op de kaart zetten en dat zo houden door evenementen (Hofstad Bakt, Actiedag, Tolerantiedag, UNESCO-diner) te organiseren. Streeft naar diversiteit en wederzijds begrip.

Contact via:
unesco.hofstad@gmail.com

Instagram @Unesco.hofstad

 

 

 

Helping Pool Logo

Helping Pool

Streeft door samenwerking tussen docenten en leerlingen naar een betere structuur en sfeer op school.

Contact via:
helpingpool.hofstadlyceum@gmail.com

Instagram @helpingpool

 

 

 

AV Ploeg Logo

AV-ploeg

Ondersteunt waar nodig met beeld, licht en geluid (musical, vieringen, muziekavonden, soos, etc.)

Contact via:
VSD@hofstadlyceum.nl

Enige AV-kennis is gewenst.

 

 

 

SOOS Logo

Sooscommissie

Organiseert drie keer per jaar een gezellige SOOS-avond, met variërend thema.

Contact via:
GRA@hofstadlyceum.nl

 

 

 

 

Holy 4 Logo

Holy4 (vieringencomité)

Zorgt ervoor dat de moraliteit in de school in stand wordt gehouden en dat normen en waarden herhaald worden in de vorm van een viering met een wisselend thema (jaaropening, Kerstviering, Paasviering).

Contact via:
Holy4@hofstadlyceum.nl