Dat de school ons betrekt in echt alles is wel zo sportief.

 

 

 

Leerlingraad Logo

Leerlingenraad

Streeft naar het beste voor de leerlingen. Zet zich in voor een optimale schoolomgeving, optimaal onderwijs en bekendheid onder de leerlingen. De drie werkgroepen zijn dan ook: onderwijs, milieu en public relations.

Contact via: leerlingenraad@hofstadlyceum.nl

Instagram @llr_hofstadlyceum

Facebook Leerlingenraad Hofstad Lyceum

 

 

 

GSA (Gender and Sexuality Alliance) 

Streeft naar tolerantie en acceptatie binnen de school, ongeacht wie je bent.

Contact via: GSA@hofstadlyceum.nl

Instagram @gsahofstad

Facebook GSA Hofstad Lyceum

 

 

 

UNESCO Logo

UNESCO-werkgroep

Wil zich als UNESCO-school op (inter)nationaal gebied op de kaart zetten en dat zo houden door evenementen (Hofstad Bakt, Actiedag, Tolerantiedag, UNESCO-diner) te organiseren. Streeft naar diversiteit en wederzijds begrip.

Contact via: Unesco@hofstadlyceum.nl

Instagram @Unesco.hofstad

 

 

 

Helping Pool

Een commissie voor en door leerlingen; met een gemotiveerde groep scholieren werken wij met z’n allen aan een fijnere structuur en sfeer op school. Ook zijn wij aanwezig tijdens het organiseren en begeleiden van verschillende schoolactiviteiten.

Contact via: helpingpool.hofstadlyceum@gmail.com

Instagram @helpingpool

 

 

 

AV Ploeg Logo

AV-ploeg

Ondersteunt waar nodig met beeld, licht en geluid (musical, vieringen, muziekavonden, soos, etc.)
Enige AV-kennis is gewenst.

Contact via: VSD@hofstadlyceum.nl

Instagram @avhofstad

 

 

 

 

SOOS Logo

Sooscommissie

Organiseert een aantal keer per jaar een gezellige feest- of thema-avond en helpt mee bij diverse activiteiten in de school.

Contact via: GRA@hofstadlyceum.nl

Instagram @hofstadsoos

 

 

 

 

Holy4 (vieringencomité)

Zorgt ervoor dat de moraliteit in de school in stand wordt gehouden en dat normen en waarden herhaald worden in de vorm van een viering met een wisselend thema (jaaropening, Kerstviering, Paasviering).

Contact via:
Holy4@hofstadlyceum.nl