Op deze school staan verdraag-zaamheid en samenleven altijd op de agenda.

 

 

 

Jaaragenda

Onderbouw Tijdpad vanaf 1 juni

 • 2 juni t/m 26 juni lessen volgens rooster.
 • 29 juni t/m 3 juli toetsweek onderbouw.
 • 6 juli inhaaldag toetsen onderbouw.
 • 8 juli inleveren boeken. Rooster volgt.
 • 10 t/m 14 juli overgangsvergaderingen
 • 14 juli mentoren lichten de leerlingen in.
 • 16 juli uitreiken rapport. Rooster volgt.

Bovenbouw Tijdpad vanaf 1 juni

 • 2 juni t/m 17 juni online lessen. Op school voor LO, enkele lessen of mentor overleg.
 • 5 juni: Excel-toets voor H4 WA en SE LA V5.
 • 15 juni t/m 17 juni RV-toetsen examenklassen.
 • 18 t/m 26 juni TP 6 (mogelijk met uitloop) .
 • 30 juni 9:00 cijfers in Magister. Mentor raadplegen bij twijfel over herkansing.
 • 1 juli 12:00 herkansing opgeven.
 • 1 juli diploma-uitreikingen Havo.
 • 2 juli diploma-uitreikingen Vwo.
 • 6 juli herkansingen.
 • 8 juli: inleveren schoolboeken. Rooster volgt.
 • 9 juli 12:00 cijfers in Magister.
 • 10 t/m 14 juli overgangsvergaderingen.
 • 14 juli mentoren lichten de leerlingen in.
 • 16 juli uitreiken rapport. Rooster volgt.