Op deze school staan verdraag-zaamheid en samenleven altijd op de agenda.

 

 

 

Jaaragenda 2020-2021

Periode 1 (maandag 31/08 – vrijdag 16/10)
DI 01/09         Jaaropening en kennismaking met de mentor
WO 02/09      Start lessen, behalve leerjaar 1
Introductie leerjaar 1
DO 03/09       Introductie leerjaar 1
PWS Voorlichting H5
VR 04/09        Introductie leerjaar 1
MA 07/09       Start lessen leerjaar 1
                        Introductie T2A en H2D
DI 08/09         Introductie G2A en H2C
WO 09/09      Introductie V2B en H2B
DO 10/09       Introductie H2B en V2A
DI 15/09         Prinsjesdag – Minirooster
Lesvrij na het derde uur (10.45uur)
DO 17/09       Voorlichtingsavond ouders leerjaar 2
Voorlichtingsavond ouders leerjaar 1
VR 18/09        Minirooster t/m het 4e uur
DI 22/09         Exameninfo voor ouders en leerlingen H5
Voorlichtingsavond ouders H3 en H4
WO 23/09      Schoolfotograaf
DO 24/09       Schoolfotograaf
VR 25/09        Schoolfotograaf
Gymnasiumdag leerlingen met AC uit T1A en G1A o.v.b.
DI 29/09         Exameninfo voor ouders en leerlingen V6
Voorlichtingsavond ouders V3, V4 en V5
DI 06/10         Informatieavond voor ouders en leerlingen V5 IB
WO 14/10      Minirooster. Les tot 10.45 uur
DO 15/10       Audities voor de musical, tot 18.30 uur
VR 16/10        Audities voor de musical, tot 18.30 uur

MA 19/10 – VR 23/10      Herfstvakantie

Periode 2 (maandag 26/10 – vrijdag 04/12)
DI 27/10         Minirooster
Project 2SUR5 lessen vervallen voor B1B en B1C
WO 28/10      Project 2SUR5 lessen vervallen voor T1A en B1A
                        Toetsvrij H5 en V6
DO 29/10 – WO 04/11      SE-Toetsweek 1 H5 en V6
DO 05/11       Studiedag docenten – gehele dag lesvrij
                        Bezoekmiddag Groep 8
DI 10/11         Bezoekmiddag Groep 8
VR 13/11        Landelijke Wiskundedag voor heel V5
DO 19/11       Bezoekmiddag Groep 8
MA 23/11       Herkansing TW1 H5 en V6
                        Bezoekmiddag Groep 8
DI 24/11         Vervolg Introductie, lessen vervallen voor T2A en H2C
WO 25/11      Vervolg Introductie, lessen vervallen voor G2A en VG2
DO 26/11       Vervolg Introductie, lessen vervallen voor H2A en H2B
                        Anglia Exams
VR 27/11        Vervolg Introductie, lessen vervallen voor H2D en V2A
MA 30/11       Minirooster, lessen tot 10.45 uur
DI 01/12         Eindpresentaties CKV V6, tot 12.20 uur
                        Oudermiddag Plannen & Organiseren klas 1 o.v.b.
WO 02/12 – WO 09/12      Minirooster

Periode 3 (maandag 07/12 – vrijdag 29/01)
MA 07/12       SE-toetsperiode 2,  H4 / V4 / V5
DI 08/12         SE-toetsperiode 2,  H4 / V4 / V5 indien nodig
WO 09/12      Biologie-Olympiade V6 (keuze voor V4 en V5)
DO 10/12       Tafeltjesavond leerjaar 1 / V3 / H4 / V4 / V5 o.v.b.
VR 11/12        Paarse Vrijdag
DO 10/12       Tafeltjesavond leerjaar 2 / H3 / H5 / V6 o.v.b
VR 18/12        Kerstvieringen

MA 19/10 – VR 01/01      Kerstvakantie

MA 04/01       Repetitiedag Musical
                        T1A Avondvoorstelling Phileas Fogg  o.v.b.
DO 07/01       Hogwarts Lyceum T1A, T2A en T3A
VR 08/01        Hogwarts Lyceum T1A, T2A en T3A
DI 12/01         Informatieavond voor ouders Groep 8
WO 13/01      Groep 8 Leerlingmiddag, TTO en Gymnasium

DO 15/01 – WO 20/01      SE-Toetsweek 2, H5 en V6
DO 15/01 – WO 20/01      SE-Toetsperiode 3, H4 / V4 / V5

MA 25/01       Kijk- en Luistertoets HAVO Frans
WO 27/01      Kijk- en Luistertoets VWO Engels
Groep 8 Leerlingmiddag, HAVO en VWO
DO 28/01       Minirooster tot 10.45 uur
Kijk- en Luistertoets VWO Frans
VR 29/01        Minirooster
Kijk- en Luistertoets HAVO Duits
ZA 30/01        Open Huis

Periode 4 (maandag 01/02 – vrijdag 19/03)
MA 01/02       Kijk- en Luistertoets HAVO Engels
DI 02/02         Repetitiedag Musical
Voorlichtingsavond ouders leerjaar 3
WO 03/02      Kijk- en Luistertoets VWO Duits
MA 08/02       Minirooster
Herkansing TW2 H5 en V6
Herkansing SE-Toetsperiode 1 2 3,  H4 / V4 / V5
VR 12/02        PO-muziek: Schoolconcert bovenbouwleerlingen Muziek

MA 22/02 – VR 26/02      Voorjaarsvakantie

WO 03/03 – WO 10/03      Minirooster
WO 10/03       DSD-I schriftelijk examen
DO 11/03        Mentorenavond Onderbouw en H4/V4/V5

MA 15/03 – VR 19/03      Projectweek
SE-Toetsweek 3, H5 en V6

Periode 5 (maandag 22/03 – vrijdag 14/05)
MA 22/03       SE-Toetsperiode 4, H4/V4/V5
WO 24/03      Tafeltjesavond leerjaar 1, 2 en 3
DO 25/03       Repetitiedag Musical

VR 02/04        Goede Vrijdag
MA 04/04       2e Paasdag

DI 06/04          Herkansing TW3, H5 en V6
DO 08/04        Anglia Examens
Gala Eindexamenklassen
WO 14/04 – VR16/04       Musicalvoorstellingen
MA 19/04       Canterbury Tales workshops V4 met om 18.00 uur presentatie
VR 16/04        Internationale Dag van de Stilte

MA 26/04 – VR 07/05      Meivakantie

MA 10/05       IB Examens Language & Literature 1
DI 11/05         Minirooster tot 10.45 uur
IB Examens Language & Literature 2
Informatieavond ouders en leerlingen V4 IB

DO 13/05       Hemelvaartsdag
VR 14/05        Vrij

Periode 6 (maandag 17/05 – vrijdag 02/07)
MA 17/05 – MA 31/05     Centraal Schriftelijk Eindexamen
Toetsperiode 5, H4/V4/V5

MA 24/05       2e Pinksterdag

WO 02/06      Minirooster
DO 03/06       Afsluiting PLUS-project Klas 1
IST (International Sports Tournament) o.v.b.
VR 04/06        Kunst-BV-dag voor H4, V4 en V5 met BV
IST (International Sports Tournament) o.v.b.
DI 08/06         Reis naar Trier voor Gymnasium klas 2 en 3 o.v.b
WO 09/06 – DO 10/06      Taaldorp Duits, klas 2
DI 15/06         Sportdag klas 3
WO 16/06      Uitslag CSE tijdvak 1
Sportdag klas 2
DO 17/06 – WO 23/06      SE-Toetsperiode 6, H4/V4/V5
DO 17/06       Sportdag klas 1
MA 21/06 – DO 24/06      CSE, Tweede tijdvak
DO 24/06 – VR 25/06       Toetsen Niet-SE-vakken Bovenbouw
VR 25/06        Schoolfeest o.v.b.
MA 28/06 – VR 02/07      Toetsweek Onderbouw
MA 28/06 – WO/30         Inzage SE-toetsen
DO 01/07       Sportdag Bovenbouw
VR 02/07        Uitslag CSE 2e tijdvak
Sportdag klas 2
MA 05/07       Inhaaldag Toetsweek Onderbouw
Herkansingen TP 4 5 6, H4/V4/V5
Sportdag klas 3
WO 07/07 – VR 09/07      PWS leerlingen V6
WO 07/07       Diploma-uitreiking VWO
Kennismaking nieuwe Brugklasleerlingen
DO 08/07        16.00 uur Diploma-uitreiking HAVO ronde 1
19.00 uur Diploma-uitreiking HAVO ronde 2