Je moet er niet mee blijven zitten, als je iets niet snapt.

 

 

 

Huiswerkbegeleiding

Het Haags Studiepunt biedt op Hofstad Lyceum huiswerkbegeleiding, bijles en huiswerkklas aan. Huiswerkbegeleiding houdt in dat leerlingen op school intensief – in kleine groepjes – begeleid worden bij het plannen, maken, leren en overhoren van het huiswerk. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten. Tijdens de bijles krijgt de leerling één-op-éénbegeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. In de huiswerkklas wordt leerlingen op school een rustige plek geboden om onder toezicht huiswerk te maken en te leren. 
Voor meer informatie over deze huiswerkbegeleiding en huiswerkklas op Hofstad Lyceum: zie de website van het Haags Studiepunt.