Met alle ouders van deelnemers die niet geslaagd zijn is contact geweest.
Als er geen contact is geweest, is uw kind dus geslaagd. Gefeliciteerd!