WIJ ZIJN een school voor havo, vwo, gymnasium en tto

met extra aandacht voor internationalisering, bèta, kunst, cultuur, sport en meer

onderwijsprofiel

Hofstad Lyceum is een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO). In de brugklas zijn er havo/vwo-, en vwo-klassen. De TTO-brugklas en de gymnasiumbrugklas vallen onder de vwo-brugklassen. In het tweede en derde leerjaar zijn er havo- en vwo-klassen.

Gymnasium

Het gymnasium van Hofstad Lyceum is qua grootte het derde gymnasium van Den Haag. Hofstad Gymnasium is succesvol: de eindexamenresultaten zijn ruim boven het landelijk gemiddelde. De opleiding start in de brugklas. Een combinatie met tweetalig onderwijs of met uitdagende programma's op het gebied van bèta, sport of cultuur is mogelijk.

Tweetalig onderwijs

In de onderbouw van het vwo krijgen de leerlingen in de TTO-stroom bij ruim de helft van hun vakken les in het Engels. Jaarlijks bezoeken zij Engeland.
In de bovenbouw is het programma gericht op het IB-examen Engels A2 dat deze leerlingen naast het reguliere vwo/gymnasium-examen afleggen.

Internationalisering

Als UNESCO-school oriënteren wij ons met ons onderwijs op Europa en de landen daarbuiten. Er zijn diverse samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's met scholen in Duitsland, Spanje, Engeland en Italië. In het vierde leerjaar maken alle leerlingen een internationale stedenreis. Alle leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan een internationaal erkend examen in de Engelse taal en daarmee een Anglia Certificate halen. Met een vwo- of havo-diploma zijn leerlingen dan direct toelaatbaar op een Engestalige Universiteit of hogeschool. Daarnaast is het Hofstad Lyceum een van de eerste scholen in Nederland die als erkende DSD-school aan het Duitse Taaldiploma mag deelnemen. Het DSD-diploma is een aanvullende kwalificatie, erkend in Duitstalige landen.

Bètatalent

Onder andere door afstemming van de exacte vakken en door allerlei projecten willen we de belangstelling voor technologie en bètastudies bevorderen. Er zijn allerlei projecten om leerlingen een realistisch beeld te geven van de rol die techniek in het dagelijks leven speelt.

Kunst, cultuur en sport

De school geeft kunst en cultuur een duidelijke plaats in het onderwijsprogramma. Naast de reguliere activiteiten die in het lesprogramma passen, zoals muziekavonden en exposities, zijn er allerlei buitenlesactiviteiten op het gebied van dans, drama, muziek en beeldende vorming. De jaarlijkse musical is daar een voorbeeld van. Voor leerlingen die extra willen sporten, zijn er tal van mogelijkheden zoals fitness, schaatsen, tennis en volleybal.

Alle brugklassers hebben een talentuur in hun rooster; zij volgen workshops op het gebied van sport en/of cultuur naar keuze. Hofstad EXTRA Sport, Hofstad Extra Kunst en Hofstad EXTRA Muziek zijn programma's voor enthousiaste onderbouwleerlingen die na schooltijd sportief of creatief bezig willen zijn.

ICT

ICT wordt op Hofstad Lyceum breed ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6