Geachte leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

De vakbonden van onderwijspersoneel hebben voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 een staking aangekondigd in het onderwijs. De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om structureel extra geld vrij te maken voor het behoud van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs. Met name het lerarentekort en de werkdruk die dat oplevert voor het aanwezige personeel zijn een risico voor die voortgang en kwaliteit.

Er is veel begrip voor deze staking. Daarom heeft ook een groot aantal Haagse schoolbesturen gezamenlijk besloten om – uitsluitend in het kader van déze staking – géén salaris in te houden van stakend personeel. We verwachten dat veel werknemers in het onderwijs gehoor zullen geven aan de stakingsoproep en dat veel scholen op 30 en/of 31 januari gesloten zullen moeten blijven. Ook ons bestuur, Lucas Onderwijs, houdt die dagen geen salaris in van stakende medewerkers.

Op Hofstad Lyceum neemt zo’n 70% van de medewerkers deel aan de staking. Dit levert dusdanige problemen op in het lesrooster en op het gebied van de veiligheid (doordat we niet meer kunnen garanderen dat er voldoende BHV’ers zijn) dat we op de stakingsdagen geen onderwijs kunnen bieden. Op 30 en 31 januari zal onze school gesloten zijn voor leerlingen. Ouder(s) of verzorger(s) dragen zelf de verantwoordelijkheid om desgewenst opvang te organiseren voor hun kind.

Het spijt ons dat jullie (leerlingen) en u (ouders) mogelijk ongemak zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen van harte dat deze op langere termijn bijdraagt aan goed onderwijs!

Met vriendelijke groet,
Josefien Hal