Open Huis en Informatie 2020

> Uitslag TTO-test

 

 

Als je naar ons Open Huis komt, vertel ik je alles over onze school.

 

 

Bekijk de ouderbrochure en de leerlingfolder 2020-2021, die als pdf te downloaden zijn.

Ouderbrochure
 
 
Ouderbrochure
 
Leerlingfolder
 
Leerlingfolder
 
 
 
Op onderstaand filmpje krijgt u een impressie van onze school
 

Aanmelding leerlingen 2020-2021

Update 22-6-2020, 16.30 uur

Inmiddels is de aanmeldingsprocedure voor klas 1 afgerond.
Voor aanmelding van nieuwe leerlingen kunnen ouders via de mail contact opnemen met de betreffende afdelingsleiding.

Brugperiode

N. Immerzeel ( IMM@hofstadlyceum.nl )

Havo 3, 4 en 5

A.D.M. Stokbroeckx ( STO@hofstadlyceum.nl )

VWO

H.P. Schoenmaker ( SCO@hofstadlyceum.nl


Update 11-5-2020, 16.00 uur

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar. Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (8 t/m 14 juli 2020), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmeldingsprocedure (met aanpassingen i.v.m. de maatregelen vanuit de overheid)
In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn er enkele wijzigingen in de BOVO-procedure.
Hieronder wordt de procedure beschreven zoals die nu is voor de derde aanmeldperiode.

De derde periode (NIEUW: woensdag 13 mei) (wijzigingen staan cursief gedrukt)

Op woensdag 13 mei tot 17.00 uur kunnen ouders hun kind aanmelden door:

  • Het regionale aanmeldformulier af te leveren op school;
  • Het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school;
  • Digitaal aanmelden via POVP OT (voor ouders die hiervoor al aangemeld zijn).

Het aanmeldformulier voor Hofstad Lyceum, dient door ouders/verzorgers ingevuld te worden en (digitaal) verzonden te worden. U ontvangt een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd.

Toelating wordt bepaald op volgorde van binnenkomst, tenzij op woensdag 13 mei sprake is van overaanmelding. Bij overaanmelding geldt: alle aanmeldingen op woensdag 13 mei tot 17.00 uur, worden behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen. Vervolgens vindt loting plaats om de volgorde van behandeling te bepalen. De ouders worden uiterlijk op donderdag 14 mei, 10.00 uur geïnformeerd over de uitkomst van de loting.

Vanaf donderdag 14 mei worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.

NB: Bovenstaande aanpassingen zijn gedaan op basis van de huidige maatregelen van de regering en kunnen, indien de landelijke ontwikkelingen dat vragen, bijgesteld worden.