Open Huis en Informatie 2020

> Uitslag TTO-test

 

 

Als je naar ons Open Huis komt, vertel ik je alles over onze school.

 

 

Bekijk de ouderbrochure en de leerlingfolder 2020-2021, die als pdf te downloaden zijn.

Ouderbrochure
 
 
Ouderbrochure
 
Leerlingfolder
 
Leerlingfolder
 
 
 
Op onderstaand filmpje krijgt u een impressie van onze school
 

Aanmelding leerlingen 2020-2021

Update 23-3-2020, 12.00 uur

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar. Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (8 t/m 14 juli 2020), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmeldingsprocedure (met aanpassingen i.v.m. de maatregelen vanuit de overheid)
In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn er enkele wijzigingen in de BOVO-procedure. Hieronder wordt de procedure beschreven zoals die nu is.

Afronding van periode 1 van de BOVO procedure (wijzigingen staan cursief gedrukt)
Ouders ontvangen zoals gepland (indien zij daarvoor toestemming hebben gegeven) op woensdag 25 maart tussen 15.00 en 17.00 uur bericht van BOVO over het toelatingsbesluit. Uiterlijk vrijdag 27 maart ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een brief van Hofstad Lyceum over definitieve plaatsing.

Op donderdag 2 april om 10.00 uur zal de capaciteit voor periode 2 gepubliceerd worden op de scholenwijzer.

De tweede periode (NIEUW: dinsdag 7 t/m donderdag 16 april) (wijzigingen staan cursief gedrukt)

 • Doordat de scholen in ieder geval tot en met 6 april dicht zijn, schuift de tweede periode één week op naar dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april, tot uiterlijk 13.00 uur.
 • Vanaf donderdag 2 april ontvangen leerlingen, die zijn aangewezen op periode 2, een nieuw (regionaal) aanmeldformulier met voorkeurslijst van de basisschool.
 • Ouders kunnen hun kind deze tweede periode alleen contactloos aanmelden door:
  • Het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school;
  • Het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school
  • Digitaal aanmelden via POVO OT (voor ouders die hiervoor al aangemeld zijn)
 • Het aanmeldformulier voor Hofstad Lyceum, dient door ouders/verzorgers ingevuld te worden en (digitaal) verzonden te worden. U ontvangt een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd.
 • Op woensdag 15 en donderdag 16 april vindt de centrale loting en matching plaats van de tweede periode plaats.
 • De leerlingen die zijn aangemeld in de tweede periode (dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april, tot uiterlijk 13.00 uur) ontvangen op donderdag 16 april tussen 15.00 en 17.00 uur het bericht met toelatingsbesluit van BOVO en op dezelfde dag vanaf 15.00 uur van de vo-school.

NB: Bovenstaande aanpassingen zijn gedaan op basis van de huidige maatregelen van de regering en kunnen, indien de landelijke ontwikkelingen dat vragen, bijgesteld worden.