Al vóór de eerste schooldag

Hofstad Lyceum is hoogstpersoonlijk. Geen wonder dat wij nieuwe leerlingen graag door en door willen leren kennen. Alleen zo kunnen we ze optimaal begeleiden. Daarom brengen wij ze al voor de zomervakantie volledig in kaart. Wij geven alle informatie door aan docenten en spelen in op de persoonlijke behoefte van elke leerling. Leerlingen en hun mentor ontmoeten elkaar ook alvast in de nieuwe klas…. lees verder

 

 

Als je naar ons Open Huis komt, vertel ik je alles over onze school.

 

 

Open Huis en Informatie 2020

 • Informatieavond voor ouders
  dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur
 • Leerlingenmiddag vwo en havo
  woensdag 15 januari 2020, 14.00-16.00 uur
  (aanmelden niet nodig, 13.45 uur aanwezig zijn)
 • Leerlingenmiddag gymnasium en TTO
  woensdag 22 januari 2020, 14.00-16.00 uur
  (aanmelden niet nodig, 13.45 uur aanwezig zijn)
 • Open Huis
  zaterdag 25 januari 2020, 11.00-14.00 uur
 • Test TTO
  woensdag 29 januari 2020, 14.15-15.45 uur
  (aanmelden voor deze test uiterlijk dinsdag 28 januari, 14.00 uur aanwezig zijn)

Aanmelding leerlingen 2020-2021

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar. Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (8 t/m 14 juli 2020), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De aanmeldingsperiode start op 1 februari 2020 en sluit op 14 februari 2020. Vanaf 27 januari 2020 kan telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldgesprek, waarbij ouder(s)/verzorger(s) en de leerling aanwezig zijn. Ook tijdens het Open Huis op zaterdag 25 januari 2020 is het mogelijk hiervoor een afspraak te maken.

Voorafgaand aan het aanmeldingsgesprek moeten ouders/verzorgers via de website het digitale aanmeldformulier, dat vanaf 25 januari 2020 op de website staat, ingevuld en via de mail verzonden hebben. Bij het aanmeldingsgesprek moeten worden ingeleverd:

 • het BOVO-formulier met het advies van de basisschool
 • de voorkeurslijst van middelbare scholen
 • een kopie van het ID van de leerling
 • het burgerservicenummer van de leerling 

Aanmelding eerste leerjaar
Voor het schooljaar 2020-2021 heeft Hofstad Lyceum 180 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 44% leerlingen met een vwo-advies (waaronder 28 plaatsen voor TTO) en 56% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

Brugklastype

Basisschooladvies

Beschikbare plaatsen

vwo tto

vwo

28

vwo

vwo

52

havo/vwo

havo, havo t/m vwo

100

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan, op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Plaatsing
Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.

Voor het tto geldt bovendien dat een leerling een test met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 29 januari 2020 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 28 januari telefonisch opgeven voor deelname aan de TTO test. De uitslag van de test is bekend op vrijdag 31 januari 2020. Leerlingen die niet kunnen worden geplaatst in het TTO, kunnen zich aanmelden voor  het reguliere vwo/gymnasium-onderwijs.

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. Bij overaanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben broers en zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing
De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 26 maart 2020 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zich hebben aangemeld een brief over definitieve plaatsing.

De ouderbrochure en de leerlingenfolder 2020-2021 zijn binnenkort als pdf te downloaden.