WIJ ZIJN een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium

met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO)

Zweeds bezoek

Een onderwijsdelegatie uit Zweden bracht op 26 september een bezoek aan Hofstad Lyceum. Hun belangstelling ging voornamelijk uit naar het internationale karakter van de school en wat het voor een school betekent om UNESCO-school te zijn.

Ook ging hun aandacht uit naar de manier waarop bij ons verdraagzaamheid wordt gepraktiseerd. De grote inbreng van de aanwezige leerlingen sprak de Zweedse delegatie erg aan.

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6