WIJ ZIJN een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium

met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO)

Uitreiking DSD-diploma's

Op 21 september was het zover: tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Octogoon werden de eerste diploma's voor het Deutsches Sprachdiplom der Niveaustufe B1 uitgereikt.

Twintig leerlingen uit V4, V5 en V6 hebben vorig jaar het excellentie-programma voor dit officiële Duitse examen gevolgd. Dat betekende: enkele extra lessen Duits voor de leerlingen, die bereid waren zich buiten het reguliere lesaanbod extra voor Duits in te zetten. Na het oefentraject deden de leerlingen op twee dagen examen: in maart ging het om Leseverstehen (leesvaardigheid), Schriftliche Komunikation (schrijfvaardigheid) en Hörverstehen (luistertoets). In april waren de examens voor Mündliche Kommunikation (spreekvaardigheid).

Het examenwerk werd via de Duitse ambassade naar Duitsland gestuurd en daar beoordeeld. De uitslag liet lang op zich wachten, maar het wachten werd met prima resultaten beloond: 100% geslaagden! De geslaagden en hun ouders werden, uiteraard in het Duits, toegesproken door dhr.Teepe, onze rector dhr. Grundeken en mw. Antje Brackmann, die namens de Duitse overheid het DSD-programma in Nederland coördineert. Zij reikte de diploma's uit en prees de leerlingen voor hun inzet en uitstekende resultaten. Onze school ontving tijdens de plechtigheid ook de PASCH-plaquette, waarmee Hofstad Lyceum officieel de status van DSD-school heeft verworven.

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6