WIJ ZIJN een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium

met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO)

Jaarlijkse leestoets brugklas

Tussen 18 en 26 september maken alle brugklassers de jaarlijkse Diatekst-leestoets. Diatekst meet hoe goed leerlingen al zijn in begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is belangrijk voor schoolsucces en goede cijfers. Goed kunnen lezen, snappen wat er beschreven wordt in de schoolboeken, begrijpen wat er op een proefwerk precies aan je gevraagd wordt en daar zorgvuldig antwoord op geven: bij alle schoolvakken hebben de leerlingen iedere dag een goede taalvaardigheid nodig. Daarom vinden wij lezen zo belangrijk op Hofstad Lyceum.

Wij hebben op school lesmateriaal van verschillende niveaus om het begrijpend lezen verder te oefenen met de leerlingen. Dit materiaal gaan we in de loop van het jaar in de lessen Nederlands gebruiken. Leerlingen kunnen dan op hun eigen niveau extra oefenen met de onderdelen die tijdens de leestoets nog niet goed gingen.

 

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6