WIJ ZIJN een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium

met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO)

Wiskundedag

Vrijdag 18 november was weer de jaarlijkse wiskundedag voor V5. Het eindresultaat telt als praktische opdracht voor wiskunde. Alle V5-leerlingen doen hieraan mee.

De opdracht voor wiskunde A-leerlingen ging dit jaar over duurzame energie. Na een aantal instapopdrachten moesten zij uiteindelijk een folder produceren, waarmee nieuwehuizenbezitters kunnen besluiten of ze energie willen halen uit windmolens of zonnepanelen, of uit een combinatie daarvan. Dit op grond van de ligging van het huis.
De wiskunde B-leerlingen kregen te maken met dobbelen en dobbelstenen. Op de vlakken van de dobbelstenen was ieder cijfer mogelijk en ook het aantal zijvlakken kon variëren. Zij moesten een set bedenken, waarbij, met slim doorrekenen, de dobbelsteen met de grootste kans op winst gekozen kon worden.

Er werd de hele dag goed gewerkt en rond vier uur konden de eindresultaten ingeleverd worden.

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6